Hundra finlandssvenska verk blir ljudböcker tack vare omfattande fondstöd

Säätiöuutiset
|
18.11.2020

Märta Tikkanens, Kjell Westös, Edith Södergrans och andra finlandssvenska författares böcker finns på förslag för de klassiker som Schildts …

pågå åtminstone under 2021.
Bakom det ekonomiska stödet står Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Svenska litteratursällskapet,