Stina Krooks stiftelse delar ut mer i år på grund av coronan

Säätiöuutiset
|
25.11.2020

Teater Taimine får 25 000 euro för daghemspjäsen Bobban och Covid-Kalle.

upplysa dagisbarn om vikten av bland annat handhygien för att undvika smittspridning.
Stina Krooks Stiftelse delar ut totalt 212 000 euro.