Stiftelsernas stöd 2020

Stiftelser och fonder rf:s medlemmar finansierade 2020 vetenskap 279 miljoner euro, konst med 72 miljoner euro och övrig samhällelig utveckling med 150 miljoner euro. 

Därtill upprätthöll stiftelserna bland annat forsknings- och minnesorganisationer samt genomförde egna projekt. Sammanlagt använde våra medlemmar 564 miljoner euro för att genomföra sina syften.

Stiftelsernas stöd ett livsvillkor för medicinsk forskning

Inom vetenskap fick medicin och hälsovetenskaper klart mest stöd av stiftelser, över 97 miljoner euro. Beloppet är mycket betydande och utgör över en tredjedel av områdets alla forskningsutgifter. I och med att statens och inhemska företags forskningsfinansiering till området har minskat, är den medicinska forskningen allt mer beroende av stiftelsefinansiering

Stiftelserna stödde humanistiska vetenskaper med inemot 36 miljoner euro. Privat stiftelsefinansiering är av stor betydelse för humanistisk forskning: stödets andel är en fjärdedel av områdets totala forskningsutgifter i Finland. Samhällsvetenskaper och ekonomi fick nästan 45 miljoner euro.

Stiftelsernas stöd till vetenskap och forskning uppgår från början av Finlands självständighet till cirka 5 miljarder euro.

Musik fick mest av konstarterna

Privata stiftelsers andel av stödet till konst och kultur har ökat avsevärt på ett decennium. Stiftelsernas stöd på 72 miljoner euro till konsten är betydande.

Av konstarterna fick musik det största stödet, över 17 miljoner euro. På andra plats kommer visuell konst med stöd på 14 miljoner euro. Stiftelsefinansieringens betydelse är störst för visuell konst. Också scenkonstens nästan 13 miljoner euro och litteraturens närmare 10 miljoner euro är viktiga för dessa konstarter. Stiftelserna utökar dessutom konstsamlingar, upprätthåller museer och residens för kreativa branscher samt genomför egna konstprojekt. 

Stiftelserna stödde medborgarnas projekt med 150 miljoner euro

Stiftelsernas inverkan på gemene medborgare är viktigare och mångsidigare än man ofta tänker på. Stiftelserna stödde civilsamhället på livets alla områden från familjecaféer till försvar, från vetenskapsfostran till motion för barn samt från utveckling av en enskild bransch till föreningsverksamhet. 

Utredningen (på finska):
Selvitys säätiöiden vuoden 2020 tuen jakautumisesta. Gaia Consulting 2021.

Se även

Färsk utredning: stiftelsernas stöd till vetenskap och konst ökade med 40 miljoner (inkl. Mest medel TOP 25)
Stiftelsernas stöd 2019
Stiftelsernas stöd 2018

Stiftelserna tillför finansieringsfältet alternativ och mångsidighet. För vissa branscher är stiftelsestödet av avgörande betydelse.