Bli medlem

Vi accepterar som medlemmar ideella stiftelser, fonder och föreningar som regelbundet delar ut bidrag eller verkar på liknande sätt, och som åtar sig att följa God stiftelsepraxis. Våra medlemmar finansierar sin verksamhet genom eget kapital.

Som medlem får du information om aktuella ämnen inom branschen och nätverkar enkelt med såväl andra stiftelser som andra intressenter som är viktiga för stiftelser. Våra medlemmars röst hörs även i branschens intressebevakning. Alla signifikanta stiftelser i Finland är våra medlemmar.

Vi erbjuder våra medlemmar mångsidiga förmåner: vägledning i god stiftelsepraxis, juridik, kommunikation och andra frågor relaterade till stiftelser, utbyte av information om bästa praxis i kamratcirklar, övriga evenemang samt ett regelbundet utkommande medlemsbrev. Som medlem får du unik information som du inte kan få någon annanstans.

Se God stiftelsepraxis

Vi accepterar som medlemmar ideella stiftelser, fonder och föreningar som regelbundet delar ut bidrag eller verkar på liknande sätt, och som åtar sig att följa God stiftelsepraxis.

Medlemsförmåner

Du får ut det mesta av ditt medlemskap genom att delta i våra evenemang och följa våra meddelanden.

Evenemang och skolningar

Vi arrangerar olika evenemang, utbildningar och sammankomster. Både våra kostnadsfria och till självkostnad prissatta evenemang erbjuder våra medlemmar en gemensam plats att inspirerars, lära sig nya saker och nätverka. Våra medlemsevenemang är avsedda för nätverkande men penninginsamling är förbjuden.

Under 2022 arrangerade vi totalt 18 olika evenemang, varav 14 var kostnadsfria. I de flesta av våra evenemang kan man även delta på distans.

Se vår medlemskalender

Aktuell information om stiftelser

Medlemsbreven innehåller information om aktuella ämnen som berör stiftelser, oavsett om det handlar om juridik, beskattning, bästa praxis, samarbetsinitiativ eller intressebevakning.

Säätiöuutiset presenterar varje onsdag veckans viktigaste stiftelserelaterade nyheter.

Webbtidningen Säätiötekoja tar en djupgående titt på stiftelsevärlden och ger utvecklingsidéer även för den egna verksamheten.

Alla intresserade av stiftelser kan beställa de två sistnämnda.

Beställ vårt nyhetsbrev

Guider och utredningar

Vi publicerar nyttiga stiftelserelaterade guider och utredningar som kan laddas ner kostnadsfritt från vår webbplats. Guiderna finns även på svenska.

Våra medlemsundersökningar om olika teman gynnar även utvecklingen av er egen stiftelses verksamhet. Ämnen varierar från hållbarhet till belöningspolicyn samt från investering till kommunikation. Vi delar ut resultaten om aktuell jämförande information endast till våra medlemmar.

Se guider & statistik och utredningar

Rådgivning

Vi ger råd till våra medlemmar både via telefon och e-post. Vi kommer också gärna och talar på era evenemang. Som medlem kan du ställa oss en fråga eller ge oss en samarbtesidé – vi utreder frågan eller undersöker om ämnet inspirerar även andra!

VD, docent Liisa Suvikumpu har arbtetat med stiftelser i mer än 20 år i olika roller. Liisas specialkompetens är stiftelsestrategier, god stiftelsepraxis och nyutveckling. Liisa gillar att diskutera och föra diskussioner på möten hos medlemsstiftelser samt förmedla idéer och bredare perspektiv till allas bästa.

Jurist, JM, EM Martin Löfman är en av Finlands ledande experter med inriktning på stiftelsejuridik. Martin har tidigare arbetat bl.a. som expert i stiftelsebeskattning på Skatteförvaltningen och håller just nu på med avhandlingsforskning i skatte- och stiftelsejuridik.

Kommunikationschef, FM, PK Virve Zenkner är insatt i strategisk kommunikation, sociala medier och att mäta kommunikationsresultat. Virve rådfrågar gärna medlemmar i frågor som berör kommunikation och dess utveckling.

Medlemskoordinator, EM Johanna Grönlund betjänar i medlemsrelaterade frågor. Johanna ansvarar för kontoret, evenemang samt medlemsregistret.

Koordinatorn för post doc poolen, docent Mikko-Olavi Seppälä sköter förvaltningen av stiftelsernas gemensamma anslagsresrev avsedd för doktorers arbetande utomlands.

Våra kontaktuppgifter | postdocpooli.fi

Läs juristens svar till frågor stiftelsejuridikens Q&A

Som medlem får du unik information och ett nätverk som du inte kan få någon annanstans.

Så här ansöker du om medlemskap

Då du planerar att ansöka om att bli medlem i Stiftelser och fonder rf, kontakta föreningens jurist Martin Löfman, 040 766 5681 eller martin.lofman(at)saatiotrahastot.fi. Du får råd om hur du fyller i ansökan och annan viktig information relaterad till ansökningsprocessen.

Fyll därefter i den elektroniska medlemsansökan. Bifoga det senaste reviderade bokslutet samt stiftelsens regler som pdf-filer.

Föreningens styrelse fattar beslutet om medlemskap på sitt möte. Ansökan ska vara inkommen senast 8 dagar före styrelsemötet.

Ansökan ska lämnas in senastStyrelsemöte
31.1.2024 8.2.2024
12.3.202420.3.2024
3.6.202411.6.2024
3.9.202411.9.2024
1.10.20249.10.2024
3.11.202411.11.2024

Beslutet meddelas efter mötet. Därefter skickar vi den nya medlemmen ett omfattande informationspaket om medlemskapet i föreningen.

Vår styrelse & medlemmar

Medlemsavgift

Vi debiterar varje kalenderår en medlemsavgift som baserar sig på betalningsklasser.

Medlemsavgiften baserar sig på den summa pengar som medlemmen har tilldelat under föregående verksamhetsår som bidrag, stöd och priser och som övrigt använts till aktiviteter enligt dessa stadgar.

Anslutningsåret är kostnadsfritt för nya medlemmar.

BetalningsklassGrund för medlemsavgiftMedlemsavgift 2024
1.100 000 € och under1 050 €
2.100 001–300 000€1 420 €
3.300 001–600 000 €2 200 €
4.600 001–1 200 000 €2 950 €
5.1 200 001–2 400 000 €3 730 €
6.2 400 000–6 000 000 €5 400 €
7.6 000 001–10 000 000 €6 620 €
8.över 10 000 000 €8 150 €

Läs mer om anvisningar om medlemsavgift