Stiftelseinfo

Vad är en stiftelse?

En stiftelse är en självständig förmögenhet som stiftaren har skjutit till och som sköts av en särskild förvaltning och som förverkligar de nyttiga syften som stiftaren bestämt.

Den som grundar en stiftelse gör upp stiftelsens stadgar som anger stiftelsens ändamål, förverkligandet av ändamålet, stiftelsens förvaltning och uppbyggnaden av verksamheten. I stiftelselag (487/2015) stadgas om verksamheten i och tillsynen över stiftelsen. En del av bestämmelserna är tvingande.

Målsättningen för stiftelsens verksamhet och den omsorgsfulla skötseln av dess förmögenhet är enbart att förverkliga stiftelsens ändamål. För det ansvarar stiftelsens styrelse.

Läs mer på finska