Stiftelser och fonder rf är en förening för finländska stipendiegivare, den enda intresse- och understödsföreningen för stiftelser i Finland. Våra 227 medlemmar stöder årligen vetenskap, konst och övrig samhällelig utveckling med över en halv miljard euro.

Aktuellt

Stiftelsenyheter