Kontakt

Byrån är stängd 1–31 juli. Trevlig sommar!

Postadress

Stiftelser och fonder rf
Fredriksgatan 61 A
00100 Helsinfors

E-post

info(at)saatiotrahastot.fi

Telefon

09 6818 949

FO-nummer

1952675-8

Elektronisk fakturering

OVT: 003719526758, Basware Oyj (BAWCFI22)

Faktureringsadress

Stiftelser och fonder rf
PB 6502
00021 Fakturering

Dataskyddsbeskrivning

Personal

Verkställande direktör
Liisa Suvikumpu
tfn. 040 513 9400
förnamn.efternamn@saatiotrahastot.fi
Verksamhet, samhällsrelationer

Jurist
Martin Löfman
tfn. 040 766 5681
förnamn.efternamn@saatiotrahastot.fi
Medlems- och stiftelserådgivning

Kommunikationschef
Virve Zenkner
tfn. 050 384 3456
förnamn.efternamn@saatiotrahastot.fi
Kommunikation

Administration
Mira Björklund
tfn. 040 549 3910 eller 09 6818 949
förnamn.efternamn@saatiotrahastot.fi
Kansli, evenemang

Styrelse

Styrelseordförande: Jannica Fagerholm, vd, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
Viceordförande: Arto Mäenmaa, ombudsman, Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Antti Arjava, överombudsman, Suomen Kulttuurirahasto
Erik Båsk, verkställande direktör, Alfred Kordelins stiftelse
Elli Dahl, verksamhetsledare, Yrjö Jahnssons stiftelse
Minttu Jaakkola, forskningschef, Maj och Tor Nesslings Stiftelse
Sirpa Jalkanen, ordförande, Emil Aaltosen Säätiö
Petteri Karttunen, ordförande, Saastamoisen säätiö
Kalle Korhonen, direktör för vetenskaps- och konstfinansiering, Konestiftelse
Sören Lillkung, vd, Svenska kulturfonden
Tarmo Luoma, styrelsemedlem, Stödstiftelsen för Täckdikning
Paula Salovaara, föreningsmedlem, Föreningen Konstsamfundet