Kontakt

Vi ger inte personlig rådgivning gällande stipendier.
Allmänna anvisningar för ansökan om stiftelsestipendier: Till dig som söker stipendium
Öppna utlysningar inom vetenskap och konst: Forskning.fi

Postadress

Stiftelser och fonder rf
Fredriksgatan 61 A
00100 Helsinfors

E-post

info(at)saatiotrahastot.fi

Telefon

09 6818 949

FO-nummer

1952675-8

Elektronisk fakturering

OVT: 003719526758, Basware Oyj (BAWCFI22)

Faktureringsadress

Stiftelser och fonder rf
PB 6502
00021 Fakturering

Dataskyddsbeskrivning

Personal

Verkställande direktör
Liisa Suvikumpu
tfn. 040 513 9400
förnamn.efternamn@saatiotrahastot.fi
Verksamhet, samhällsrelationer

Jurist
Martin Löfman
tfn. 040 766 5681
förnamn.efternamn@saatiotrahastot.fi
Stiftelsejuridik och -beskattning

Kommunikationschef
Virve Zenkner
tfn. 050 384 3456
förnamn.efternamn@saatiotrahastot.fi
Kommunikation

Medlemskoordinator
Johanna Grönlund
tfn. 040 709 9007
förnamn.efternamn@saatiotrahastot.fi
Medlemsservice och -evenemang, kontoret

Styrelse

Styrelseordförande Jannica Fagerholm, vd, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
Viceordförande Sirpa Jalkanen, ordförande, Emil Aaltosen Säätiö
Antti Arjava, överombudsman (t.o.m. 31.5.2023), Suomen Kulttuurirahasto
Erik Båsk, verkställande direktör, Alfred Kordelins stiftelse
Minttu Jaakkola, verksamhetsledare, Puistokatu 4 (Tiina ja Antti Herlinin säätiö & Maj och Tor Nesslings stiftelse)
Petteri Karttunen, ordförande, Saastamoisen säätiö
Kalle Korhonen, direktör för vetenskaps- och konstfinansiering, Konestiftelsen
Sören Lillkung, vd, Svenska kulturfonden
Satu Niemelä, ombudsman, Tradekan säätiö
Hanna-Mari Peltomäki, ombudsman, Jane och Aatos Erkkos stiftelse
Paula Salovaara, föreningsmedlem, Föreningen Konstsamfundet
Jyrki Wallenius, professor emeritus