Stiftelser och fonder rf

Stiftelser och fonder rf (f.d. Delegationen för stiftelser och fonder) är en förening för finländska stipendiegivare, den enda intresse- och understödsföreningen för stiftelser i Finland. 50-åriga föreningen har för närvarande 210 medlemmar, alla Finlands betydande stipendiestiftelser.

Privata stiftelser har en stor betydelse i vårt samhälle: år 2020 stödde föreningens medlemmar den finländska vetenskapen, konsten, kulturen och sociala ändamålen med 564 miljoner euro. De upprätthåller museer och bevarar betydande historiska dokument. Stiftelserna kan skapa möjligheter, förbättra världen och förverkliga drömmar. Därför gagnar det hela samhället då man ser till att stiftelserna har goda förutsättningar för sin verksamhet.

Föreningen är en del av det nationella stiftelseområdet och den globala tredje sektorn. Stiftelser och fonder rf verkar tillsammans med samhälleliga, vetenskapliga, konstnärliga och kulturella institutioner samt med stipendiemottagarna. Internationell dialog och samarbete är viktigt. Stiftelser och fonder rf är medlem i det europeiska nätverket för nationella stiftelseföreningar DAFNE (Donors and Foundations Network Europe) och världsomspännande WINGS (Wordwide Initiatives for Grantmaker Support) och samarbetar med Europeiska stiftelsecentralen EFC (European Foundation Centre).

Föreningen bevakar och försvarar sina medlemmars intressen. Den är en undervisare, sparrare, förmedlare av information, ett diskussionsforum, forskare och utgivare. Föreningen verkar föregripande och styr utvecklingen på stiftelseområdet. Stiftelser och fonder rf erbjuder medierna och den breda allmänheten aktuell, forskningsbaserad information och intressanta perspektiv på stiftelser. För dem som ansöker om stipendier ger föreningen vägledning och upprätthåller Aurora-databasen. 

Se även våra presentationer och andra material i Slideshare.

Våra medlemmar förbinder sig att följa God stiftelsepraxis.

God stiftelsepraxis

Närmare trettio stiftelser och fonder som beviljar stipendier började år 1970 hålla regelbunden kontakt med varandra. Verksamheten fick snabbt etablerade former och gav upphov till föreningen, som i år 2021 har 210 stiftelser och föreningar som medlemmar.

Stiftelser och fonder rf:s medlemmar har konstaterat att föreningens mest centrala uppgift är att bevaka sina medlemmars intressen samt att erbjuda sina medlemmar, som är allmännyttiga samfund som idkar stipendieutdelning, möjligheter att utbyta information och åsikter i gemensamma angelägenheter.

Medvetna om sin position som specialgrupp och om sitt ansvar gentemot samhället och sina intressenter har medlemssamfunden i Säätiöt ja rahastot ry – Stiftelser och fonder rf i 24. april 2006 godkänt detta direktiv om god stiftelsepraxis (uppdaterad den 11 november 2019).

Hur man blir medlem?

Stiftelser och fonder rf antar som medlemmar allmännyttiga stiftelser, fonder och föreningar som regelbundet delar ut stipendier eller verkar på motsvarande sätt och som förbinder sig att följa God stiftelsepraxis.

Vi erbjuder våra medlemmar vägledning i god stiftelsepraxis, juridik, kommunikation och i andra ärenden som berör stiftelser samt skolningstillfällen till självkostnadspris, andra evenemang och ett medlemsbrev som utkommer 6–8 gånger om året. Medlemskap befrämjar tillgången till information gällande verksamhetsfältets aktuella frågor samt möjligheter att nätverka med andra stipendieutdelare. Medlemmarnas röst hörs även i intressebevakningsarbetet.

Man ansöker om medlemskap genom att skicka en fritt formulerad ansökan riktad till föreningens styrelse. Till ansökan bifogas föreningens stadgar, senaste verksamhetsberättelse och bokslut. Innan medlemsansökan skickas ber vi er ta kontakt med vår jurist Martin Löfman, tfn 040 766 5681, e-post: martin.lofman(at)saatiotrahastot.fi.

Läs instruktionerna för denna medlemsavgift

Medlemmar och stadgar

Medlemmar

Stiftelser och fonder rf har som medlemmar Finlands viktigaste stipendiestiftelser, som stöder många olika områden.

Stadgar

Stiftelser och fonder rf har i sina stadgar bl.a. slagit fast kriterierna för medlemskap och syftet med verksamheten.

Se även föreningens strategi 2021–2023.

På dessa sidor har vi samlat förutom våra medlemsorganisationer också andra stiftelser och fonder samt stiftelsernas intressenter.

Medlemmarna på kartan

1. Huvudstadsregionen 131
2. Övriga Södra Finland 9
3. Östra Finland 8
4. Lappland
5. Sydvästra Finland 10
6. Västra och Inre Finland 18
7. Norra Finland 4
8. Åland

Medlemmar

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö
Agapisti-säätiö
Aktiastiftelsen i Borgå – Aktiasäätiö Porvoo
Aktiastiftelsen i Esbo – Grankulla
Aktiastiftelsen i Korsholm
Aktiastiftelsen i Vasa – Vaasan Aktiasäätiö
Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto
Alkoholitutkimussäätiö
Allergiasäätiö
Alli Paasikiven Säätiö
Anders Chydenius -säätiö
August Ludvig Hartwalls Stiftelse

Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse

C. V. Åkerlundin mediasäätiö sr

Diabetestutkimussäätiö – Stiftelsen för diabetesforskning

Eileen Starckjohann ja Thelma Starckjohann-Bruun säätiö
Ella ja Georg Ehrnrooths Stiftelse
Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö
Emil Aaltosen Säätiö
Ensihoidon tukisäätiö sr
Erkki Paasikiven säätiö
Erkki Poikosen säätiö sr
Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö sr.
Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran säätiö
Eva Ahlströms stiftelse sr

Finlands kommunstiftelse
Finska Parkinson-stiftelse
Finska Fornminnestiftelsen
Finska Läkaresällskapet
Fortumin ja Nesteen Säätiö
Föreningen Konstsamfundet r.f.

Gerda och Salomo Wuorios stiftelse

Handelsgillets i Åbo Stiftelse för handelsundervisningens främjande
Harry Schaumans Stiftelse
Hedmanska Stiftelsen
Helia-Säätiö
Helmi Holmgrens Stiftelse
Helsingestiftelsen sr
Helsingfors universitets vetenskapsstiftelse
Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö
Helsingin Sanomain Säätiö
Helsingin yliopiston rahastot
Hämäläisten ylioppilassäätiö
Högskolestiftelsen i Österbotten

Instrumentariumin tiedesäätiö

Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiö
Jaalan Kotiseutusäätiö sr
Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiö
Jane och Aatos Erkkos stiftelse
Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Juho Vainion Säätiö

Kaatuneiden Muistosäätiö
Kalevala Korun Kulttuurisäätiö
Kalevalaseura-säätiö
Kalevi Jäntin säätiö nuorten kirjailijoiden tukemiseksi
Kansan Sivistysrahasto
Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö
Kauko Sorjosen säätiö
Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö – KAUTE
Kauppias K.P. Ruuskasen säätiö sr
Keskipohjanmaa-säätiö
Keskitien tukisäätiö sr
K. H. Renlunds Stiftelse
Kiinteistösäätiö
Kommerserådet Otto A. Malms Donationsfond
Koneen Säätiö
Konstflitföreningens i Finland 100-årsstiftelse
Konststiftelsen Merita sr
Kulturfonden för Sverige och Finland
Kunnallisalan kehittämissäätiö
Kuopion Seudun Hengityssäätiö
Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö

Lastentautien Tutkimussäätiö
Lauri ja Lasse Reitzin Säätiö
Leonora ja Yrjö Paloheimon säätiö
Liikesivistysrahasto
Lotta Svärd Stiftelsen
Lounais-Suomen Partiosäätiö

Maa- ja vesitekniikan tuki ry.
Maalarimestarisäätiö sr
Maanpuolustuskorkeakoulun tukisäätiö
Maatalouskoneiden tutkimussäätiö sr
Maj ja Tor Nesslingin Säätiö
Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimussäätiö
Marjatta ja Eino Kollin säätiö
Maud Kuistilan Muistosäätiö
Media-alan tutkimussäätiö
Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa r.f.
Merenkulun säätiö – Sjöfartsstiftelsen
Me-säätiö
Metsämiesten Säätiö
Migrationinstitutet sr
Minervastiftelsen
Musiikin edistämissäätiö

Neles Oy:n 30-vuotissäätiö
Niilo Helanderin Säätiö
Njurstiftelsen sr
Nokia Oyj:n säätiö

Oiva Kuusisto Säätiö
Olvi-säätiö
OP Ryhmän Tutkimussäätiö
Orionin Tutkimussäätiö
Oskar Öflunds Stiftelse
Osk. Huttusen Säätiö
Otavan Kirjasäätiö
Otto A. Malms donationsfond
Oulun yliopiston tukisäätiö

Paavo Nurmen Säätiö
Palkansaajasäätiö
Partiosäätiö – Scoutstiftelsen sr
Patricia Seppälän säätiö
Paulon Säätiö
Petter och Margit Forsströms stiftelse
Pohjois-Suomen Terveydenhuollon Tukisäätiö
Päivikki ja Sakari Sohlbergs Stiftelse
Pääjohtaja H.Roosin säätiö sr
Pääkaupunkiseudun Partiosäätiö
Pörssisäätiö – Börsstiftelsen

Ragnar Ekbergin Säätiö
Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö
Rakennustuotteiden Laatu Säätiö
Rantasalmen Osuuspankin Virkistys- ja Sivistyssäätiö
Reijo Rautauoman säätiö
Riihi säätiö sr

Saara och Björn Wahlroos’ stiftelse
Saastamoisen Säätiö
Sairaanhoitajien koulutussäätiö
Sakari Alhopuros stiftelse
Salaojituksen Tukisäätiö
Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f.
Seurasaarisäätiö
Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
Sigrid Jusélius Stiftelse
Silmäsäätiö
Självständighetsjubileets barnstiftelse sr
Sjöfartsstiftelsen
Sokeain Ystävät – De Blindas vänner sr. 
Sortavala-säätiö
Sotavahinkosäätiö
Startup-säätiö
Stiftelsen 7:nde Mars Fonden
Stiftelsen Arcada
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet r.s.
Stiftelsen för diabetesforskning
Stiftelsen för ekonomijournalisterna
Stiftelsen för främjandet av värdepappersmarknaden i Finland
Stiftelsen för hjärtforskning
Stiftelsen för Åbo Akademi
Stiftelsen Handlanden Gustaf Svanljungs Donationsfond
Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman
Stiftelsen Sedmigradsky
Stiftelsen Svenska Handelshögskolan
Stiftelsen Tre Smeder
Stina Krooks stiftelse sr
Suomalainen tiedeakatemia, Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahasto ja Emil Öhmanin säätiö
Suomalais-virolainen kulttuurisäätiö sr
Suomen Asianajajaliiton Säätiö
Suomen Hammaslääketieteen säätiö
Suomen kirkon seurakuntaopiston säätiö
Suomen Kulttuurirahasto
Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiö
Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö
Suomen Lääketieteen Säätiö
Suomen Metsäsäätiö
Suomen MS-säätiö – Finlands MS-stiftelse sr
Suomen Parkinson-säätiö – Finlands Parkinson-stiftelse
Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto
Suomen Taideteollisuusyhdistyksen 100-vuotissäätiö
Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen säätiö
Suur-Savon Energiasäätiö
Svenska folkskolans vänner r.f.
Svenska kulturfonden
Svenska Kulturfonden i Björneborg
Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.
Syöpäsäätiö

Taidesäätiö Pro Arte
Tampereen tuberkuloosisäätiö
Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö
Tampereen Yliopiston Tukisäätiö
Tauno Tönningin Säätiö
Tekniikan edistämissäätiö
Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö
Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT)-säätiö
Tietotekniikan tutkimussäätiö
Tiina ja Antti Herlinin säätiö
Tradekan säätiö
Turun Kauppaseuran säätiö
Turun kestävän kehityksen säätiö
Turun teatterikerhon säätiö
Turun Yliopistosäätiö
Tutkimuksen vaikuttavuuden tukisäätiö
Työsuojelurahasto

Ulla Tuomisen säätiö
UPM-Kymmenes Kulturistiftelse
Urheiluopistosäätiö
Urlus-Stiftelse

Varustamosäätiö
Veljekset Gröndahlin säätiö
Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura
Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura
Vähittäiskaupan ammattikasvatussäätiö
Väinö Tannerin Säätiö

Waldemar von Frenckells stiftelse
Walter ja Andrée de Nottbeckin säätiö
Weisell-säätiö
Wiipurilaisen osakunnan stipendisäätiö
William ja Ester Otsakorven Säätiö
William Thurings stiftelse
WSOY:n kirjallisuussäätiö

Yksityisyrittäjäin Säätiö
Yrjö Jahnssonin säätiö

Ögon- och vävnadsbankstiftelsen