Stiftelser och fonder rf

Stiftelser och fonder rf (f.d. Delegationen för stiftelser och fonder) är en förening för finländska stipendiegivare, den enda intresse- och understödsföreningen för stiftelser i Finland. Föreningen har för närvarande 229 medlemmar, alla Finlands betydande stipendiestiftelser.

Privata stiftelser har en stor betydelse i vårt samhälle: år 2022 stödde föreningens medlemmar den finländska vetenskapen, konsten och civilsamhället med 516 miljoner euro. De upprätthåller museer och bevarar betydande historiska dokument. Stiftelserna kan skapa möjligheter, förbättra världen och förverkliga drömmar. Därför gagnar det hela samhället då man ser till att stiftelserna har goda förutsättningar för sin verksamhet.

Föreningen är en del av det nationella stiftelseområdet och den globala tredje sektorn. Stiftelser och fonder rf verkar tillsammans med samhälleliga, vetenskapliga, konstnärliga och kulturella institutioner samt med stipendiemottagarna. Internationell dialog och samarbete är viktigt. Stiftelser och fonder rf är medlem i Philea (Philanthropy Europe Association) och världsomspännande WINGS (Wordwide Initiatives for Grantmaker Support).

Föreningen bevakar och försvarar sina medlemmars intressen. Den är en undervisare, sparrare, förmedlare av information, ett diskussionsforum, forskare och utgivare. Föreningen verkar föregripande och styr utvecklingen på stiftelseområdet. Stiftelser och fonder rf erbjuder medierna och den breda allmänheten aktuell, forskningsbaserad information och intressanta perspektiv på stiftelser. För dem som ansöker om stipendier ger föreningen vägledning.

Se även våra material på Slideshare.net

Våra medlemmar förbinder sig att följa God stiftelsepraxis.

God stiftelsepraxis

Närmare trettio stiftelser och fonder som beviljar stipendier började år 1970 hålla regelbunden kontakt med varandra. Verksamheten fick snabbt etablerade former och gav upphov till föreningen, som i år 2024 har 229 stiftelser och föreningar som medlemmar.

Stiftelser och fonder rf:s medlemmar har konstaterat att föreningens mest centrala uppgift är att bevaka sina medlemmars intressen samt att erbjuda sina medlemmar, som är allmännyttiga samfund som idkar stipendieutdelning, möjligheter att utbyta information och åsikter i gemensamma angelägenheter.

Medvetna om sin position som specialgrupp och om sitt ansvar gentemot samhället och sina intressenter har medlemssamfunden i Säätiöt ja rahastot ry – Stiftelser och fonder rf i 24. april 2006 godkänt detta direktiv om god stiftelsepraxis (uppdaterad den 11 november 2019).

Stiftelser och fonder rf:s medlemmar respekterar varandras särart och självständighet. Eftersom medlemmarna även representerar många olika branscher, kan inte här nedtecknad god stiftelsepraxis alltid som sådan tillämpas på varje stiftelse eller förening som är medlem. Direktivet är bindande för medlemmarna förutom i de fall att stiftelsens eller föreningens stadgar eller bestämmelserna i testamente eller gåvobrev eller något annat giltigt skäl utgör ett hinder för tillämpningen av någon punkt i direktivet.

Föreningens styrelse kan från föreningen utesluta en medlem, som trots uppmaning, bryter mot principerna om god stiftelsepraxis.

Stadgar och strategi

Stadgar

Stiftelser och fonder rf har i sina stadgar bl.a. slagit fast kriterierna för medlemskap och syftet med verksamheten.

Strategi

Enligt föreningens strategi 2024–2026 Stiftelser och fonder rf

  • förstärker förståelsen för stiftelsernas betydelse i samhället, tydliggör stiftelsernas ställning med hjälp av fakta i den offentliga debatten samt påverkar lagstiftningen och annan reglering till förmån för stiftelser och för att skydda bidragsmottagare
  • kommunicerar mångsidigt och aktuellt, verkar i nätverk på både nationell och internationell nivå, utvecklar stiftelsernas inbördes samarbete och skapar möjligheter för växelverkan med intressegrupper samt förmedlar kunskaper till sina medlemmar från den europeiska stiftelseorganisationen Philea.
  • kartlägger informationsbehov, genomför undersökningar och utredningar på egen hand och med olika partners, stöttar och utbildar medlemmarna mångsidigt och professionellt, förutser och utvärderar samhällets utveckling för att stödja medlemmarna på ett så bra sätt som möjligt, erbjuder stiftelser möjligheter till omtanke och utveckling samt tar fram förändringsmodeller skapade av stiftelser.

På dessa sidor har vi samlat förutom våra medlemsorganisationer också andra stiftelser och fonder samt stiftelsernas intressenter.

Medlemmar

Se även medlemmar i sociala medier

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö
Agapisti-säätiö
Aktiastiftelsen i Borgå – Aktiasäätiö Porvoo
Aktiastiftelsen i Korsholm
Aktiastiftelsen i Vasa – Vaasan Aktiasäätiö
Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto
Ali & Tujan Nylundin säätiö
Alkoholitutkimussäätiö
Allergiasäätiö
Alli Paasikiven Säätiö
Amerin kulttuurisäätiö
Anders Chydenius -säätiö
August Ludvig Hartwalls Stiftelse
Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiö

Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse

C. V. Åkerlundin mediasäätiö

Diabetestutkimussäätiö – Stiftelsen för diabetesforskning

Eileen Starckjohann ja Thelma Starckjohann-Bruun säätiö
Ella och Georg Ehrnrooths Stiftelse
Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö
Emil Aaltosen Säätiö
Ensihoidon tukisäätiö
Erkki Paasikiven säätiö
Erkki Poikosen säätiö
Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö
Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran säätiö
Eva Ahlströms stiftelse

Finlands kommunstiftelse
Finska Parkinson-stiftelse
Finska Fornminnestiftelsen
Finska Läkaresällskapet
Fortumin ja Nesteen Säätiö
Föreningen Konstsamfundet r.f.

Gerda och Salomo Wuorios stiftelse

Handelsgillets i Åbo Stiftelse för handelsundervisningens främjande
Harry Schaumans Stiftelse
Hedmanska Stiftelsen
Helia-Säätiö
Helsingestiftelsen
Helsingfors universitets vetenskapsstiftelse
Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö
Helsingin Sanomain Säätiö
Helsingin yliopiston rahastot
Hjärnstiftelsen
Hämäläisten ylioppilassäätiö
Högskolestiftelsen i Österbotten

Instrumentariumin tiedesäätiö

Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiö
Jaalan Kotiseutusäätiö
Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiö
Jane och Aatos Erkkos stiftelse
Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Juho Vainion Säätiö

Kaatuneiden Muistosäätiö
Kai, Eeva ja Aarne Vähäkallion Muistosäätiö
Kalevala Korun Kulttuurisäätiö
Kalevalaseura-säätiö
Kalevi Jäntin säätiö nuorten kirjailijoiden tukemiseksi
Kansan Sivistysrahasto
Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö
Kauko Sorjosen säätiö
Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö – KAUTE
Kauppias K.P. Ruuskasen säätiö
Keskipohjanmaa-säätiö
Keskitien tukisäätiö
K. H. Renlunds Stiftelse
Kiinteistösäätiö
Kommerserådet Otto A. Malms Donationsfond
Kommunalrådet C. G. Sundell stiftelse
Koneen Säätiö
Konstflitföreningens i Finland 100-årsstiftelse
Konstuniversitetets stödstiftelse
Kulturfonden för Sverige och Finland
Kunnallisalan kehittämissäätiö
Kuopion Seudun Hengityssäätiö
Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö

Lastentautien tutkimussäätiö
Lauri ja Lasse Reitzin Säätiö
Leonora ja Yrjö Paloheimon säätiö
Liedon Säästöpankkisäätiö
Liikesivistysrahasto
Lisi Wahls stiftelse
Lotta Svärd Stiftelsen
Lounais-Suomen Partiosäätiö
Läpimurtosäätiö

Maa- ja vesitekniikan tuki ry.
Maalarimestarisäätiö
Maanpuolustuskorkeakoulun tukisäätiö
Maatalouskoneiden tutkimussäätiö
Maj ja Tor Nesslingin Säätiö
Mannerheim-stiftelsen
Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimussäätiö
Marjatta ja Eino Kollin säätiö
Maud Kuistilan Muistosäätiö
Media-alan tutkimussäätiö
Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa r.f.
Merenkulun säätiö – Sjöfartsstiftelsen
Me-säätiö
Metsämiesten Säätiö
Migrationinstitutet
Minervastiftelsen
Musiikin edistämissäätiö

Neles Oy:n 30-vuotissäätiö
Niilo Helanderin Säätiö
Njurstiftelsen
Nokia Oyj:n säätiö
Nordean Taidesäätiö

Oiva Kuusisto Säätiö
Olvi-säätiö
OP Ryhmän Tutkimussäätiö
Orionin Tutkimussäätiö
Oskar Öflunds Stiftelse
Osk. Huttusen Säätiö
Otavan Kirjasäätiö
Otto A. Malms donationsfond
Oulun yliopiston tukisäätiö

Paavo Nurmen Säätiö
Palkansaajasäätiö
Partiosäätiö – Scoutstiftelsen
Patricia Seppälän säätiö
Paulon Säätiö
Per Spakis Stiftelse
Petter och Margit Forsströms stiftelse
Pohjois-Suomen Terveydenhuollon Tukisäätiö
Päivikki ja Sakari Sohlbergs Stiftelse
Pääjohtaja H. Roosin säätiö
Pääkaupunkiseudun Partiosäätiö
Pörssisäätiö – Börsstiftelsen

Ragnar Ekbergin Säätiö
Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö
Rakennustuotteiden Laatu Säätiö
Rantasalmen Osuuspankin Virkistys- ja Sivistyssäätiö
Reijo Rautauoman säätiö
RELEX Stiftelsen för en bättre framtid 
Riihi säätiö
Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö

Saara och Björn Wahlroos’ stiftelse
Saastamoisen Säätiö
Sairaala Novan säätiö
Sairaanhoitajien koulutussäätiö
Sakari Alhopuros stiftelse
Salaojituksen Tukisäätiö
Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f.
Seurasaarisäätiö
Sibelius-Akademins stödstiftelse
Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
Sigrid Jusélius Stiftelse
Silmäsäätiö
Självständighetsjubileets barnstiftelse
Sjöfartsstiftelsen
Sokeain Ystävät – De Blindas vänner
Sortavala-säätiö
Sotavahinkosäätiö
Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla
Startup-säätiö
Stiftelsen 7:nde Mars Fonden
Stiftelsen Arcada
Stiftelsen Blomsterfonden i Helsingfors
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet r.s.
Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden
Stiftelsen för diabetesforskning
Stiftelsen för ekonomijournalisterna
Stiftelsen för främjandet av värdepappersmarknaden i Finland
Stiftelsen för hjärtforskning
Stiftelsen för Åbo Akademi
Stiftelsen Handlanden Gustaf Svanljungs Donationsfond
Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman
Stiftelsen Sedmigradsky
Stiftelsen Svenska Handelshögskolan
Stiftelsen Tre Smeder
Stina Krooks stiftelse
Suomalainen Konkordia-liitto ry.
Suomalainen Tiedeakatemia
Suomalais-virolainen kulttuurisäätiö
Suomen Asianajajaliiton Säätiö
Suomen Hammaslääketieteen säätiö
Suomen kirkon seurakuntaopiston säätiö
Suomen Kulttuurirahasto
Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiö
Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö
Suomen Lääketieteen Säätiö
Suomen Metsäsäätiö
Suomen MS-säätiö – Finlands MS-stiftelse sr
Suomen Parkinson-säätiö – Finlands Parkinson-stiftelse
Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto
Suomen Taideteollisuusyhdistyksen 100-vuotissäätiö
Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen säätiö
Suur-Savon Energiasäätiö
Svenska folkskolans vänner r.f.
Svenska kulturfonden
Svenska Kulturfonden i Björneborg
Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.
Syöpäsäätiö

Taidesäätiö Pro Arte
Tampereen Talouskoulun säätiö
Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiö
Tampereen tuberkuloosisäätiö
Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö
Tampereen Yliopiston Tukisäätiö
Tauno Tönningin Säätiö
Tekniikan edistämissäätiö
Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö
Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT)-säätiö
Tietotekniikan tutkimussäätiö
Tiina och Antti Herlins stiftelse
Tradekan säätiö
Turun Kauppaseuran säätiö
Turun kestävän kehityksen säätiö
Turun teatterikerhon säätiö
Turun Yliopistosäätiö
Tutkimuksen vaikuttavuuden tukisäätiö
Työsuojelurahasto

Ulla Tuomisen säätiö
UPM-Kymmenes Kulturistiftelse
Urheiluopistosäätiö
Urlus-Stiftelse

Varustamosäätiö
Veljekset Gröndahlin säätiö
Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura
Viipurin Tuberkuloosisäätiö
Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura
von Fieandt – Holmgren stiftelse
Vähittäiskaupan ammattikasvatussäätiö
Väinö Tannerin Säätiö

Waldemar von Frenckells stiftelse
Walter ja Andrée de Nottbeckin säätiö
Weisell-säätiö
Wiipurilaisen osakunnan stipendisäätiö
William ja Ester Otsakorven Säätiö
William Thurings stiftelse
WSOY:n kirjallisuussäätiö

Yksityisyrittäjäin Säätiö
Yrjö Jahnssonin säätiö
Yrjö ja Senja Koivusen säätiö
Yrjö Uiton säätiö

Ögon- och vävnadsbankstiftelsen