Stiftelsernas stöd 2022

Stiftelser och fonder rf:s medlemmar finansierade 2022 vetenskap med 295 miljoner euro, konst med 76 miljoner euro och övrig samhällelig utveckling med 145 miljoner euro. 

Därtill upprätthöll stiftelserna bland annat forskningsinstitut, museer och arkiv samt genomförde egna projekt. Sammanlagt använde våra medlemmar 610 miljoner euro för att genomföra sina syften.

Stiftelsernas stöd ett livsvillkor för medicinsk forskning

Inom vetenskap fick medicin och hälsovetenskaper klart mest stöd av stiftelser, över 99 miljoner euro, vilket är så mycket som en tredjedel av dessa ämnens forskningsutgifter vid högskolorna. Inhemska stiftelser har blivit den största forskningsfinansiären inom medicin, medan övrig finansiering till ämnet har minskat på lång sikt. 

Näst mest stiftelsestöd fick samhällsvetenskaper och ekonomi, 52 miljoner euro. Stiftelserna stödde humanistiska vetenskaper med över 41 miljoner euro. Privat stiftelsefinansiering är av stor betydelse för humanistisk forskning: stödets andel är en fjärdedel av områdets totala forskningsutgifter i Finland. 

Räknat från början av Finlands självständighet har privata stiftelser finansierat vetenskap och forskning med över 5,5 miljarder euro.

Musik fick mest av konstarterna

Privata stiftelsers andel av stödet till konst och kultur har ökat avsevärt på ett decennium. Stiftelsernas stöd på 76 miljoner euro till konsten är betydande.

Av konstarterna fick musik det största stödet, över 17 miljoner euro. På andra plats kommer scenkonst med stöd på över 15 miljoner euro. Också bildkonstens över 14 miljoner euro och litteraturens över 12 miljoner euro är avgörande för dessa konstarter. Stiftelserna utökar dessutom konstsamlingar, upprätthåller residens för kreativa branscher samt genomför egna konstprojekt. 

Stiftelserna stödde medborgarnas projekt med 145 miljoner euro

Stiftelsernas inverkan på gemene medborgare är viktigare och mångsidigare än man ofta tänker på. Inom medborgaraktivitet stödde stiftelserna livets alla områden från barnmotion till naturstigar, från försvar till psykiskt välmående, samt från utveckling av olika yrkesområden till föreningsverksamhet.

Selvitys säätiöiden vuoden 2022 tuen jakautumisesta. Gaia Consulting, 2023.

Se även

De största bidragsgivarna. De 25 privata allmännyttiga stipendiestiftelserna och -fonderna som använde mest medel för att genomföra sitt ändamål 2022, miljoner euro

1. Suomen Kulttuurirahasto53,4
2. Konestiftelsen49,9
3. Svenska kulturfonden41,9
4. Jane och Aatos Erkkos stiftelse36,7
5.  Sigrid Jusélius Stiftelse33,6
6. Stiftelsen för Åbo Akademi22,2
7. Jenny ja Antti Wihurin rahasto15,2
8. Föreningen Konstsamfundet r.f.14,3
9. Cancerstiftelsen13,9
10. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne13,2
11. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.10,6
12. Helsingfors universitets fonder10,5
13. Emil Aaltosen Säätiö7,3
14. Saastamoisen Säätiö6,5
15. Alfred Kordelinin säätiö6,1
16. Liikesivistysrahasto5,6
17. Teollisuuden ja Työantajain Keskusliiton (TT)-säätiö5,5
18. Maa- ja vesitekniikan tuki ry.4,9
19. Svenska folkskolans vänner r.f.4,8
20. Lotta Svärd Stiftelsen4,4
21. Helsingin Sanomain Säätiö4,3
22. Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö4,2
23. Stiftelsen Tre Smeder4,0
24. Musiikin edistämissäätiö3,9
25. William Thurings Stiftelse3,8
Yhteensä380,5

Stiftelserna tillför finansieringsfältet alternativ och mångsidighet. För vissa branscher är stiftelsestödet av avgörande betydelse.