Artikkelit

Artikkelit

Tuore selvitys: Päättäjien asenteet kulttuuria kohtaan ovat myönteisiä, kunnes puhutaan rahasta

Säätiöt ja rahastot ry:n tuore selvitys kertoo, että Suomen päättäjät suhtautuvat kulttuuriin ja luoviin aloihin periaatteessa hyvin myönteisesti, mutta käytännössä alle puolet uskoo julkisen tuen nousevan. Selvityksessä haastateltiin 200 päättäjää, jotka vaikuttavat kulttuurin tekemiseen, näkymiseen ja rahoitukseen. Monen poliittisen päättäjän mielestä kaiken muun pitää ensin olla kunnossa, ja vasta sitten on kulttuurin vuoro.

Lue koko artikkeli >
Artikkelit

Siltojen rakentamista ukrainalaisten hyväksi

Sota Euroopassa ja ukrainalaisten avuntarve tuli Suomelle odottamatta. Säätiöt antoivat hätäapuna maaliskuussa 185.000 euroa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piirille, joka tarjoaa apua Ukrainasta paenneille. Yhteiskuntaa tarvitaan nyt apuun, sillä vapaaehtoisten hartiat eivät enää riitä.

Lue koko artikkeli >
Artikkelit

Kiinteistösijoituksista vakautta salkkuun

Suomen Kulttuurirahastossa salkunhoitajana työskentelevä Jussi Kulhua selvitti kiinteistötalouden diplomityössään, millainen rooli kiinteistösijoituksilla on suomalaisten säätiöiden ja apurahoja jakavien rahastojen sijoitussalkuissa ja miten nämä sijoitukset on toteutettu.

Lue koko artikkeli >
Artikkelit

Apurahatutkijan asemaa yliopistoissa halutaan parantaa

Apurahatutkijoiden asema yliopistoissa vaihtelee, kertoo Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen tuore selvitys. Sen tilasivat Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry ja Säätiöt ja rahastot ry. Yliopistot ovat parantaneet apurahatutkijoiden asemaa ja työskentelyolosuhteita viime vuosina, mutta edelleen apurahalla työskentelyyn liittyy myös epäselvyyksiä, epätietoisuutta ja ulkopuolisuuden kokemuksia.

Lue koko artikkeli >
Artikkelit

Säätiöt ja tieteen tukemisen pitkäjänteisyys

Tiede toimii, kun tutkija tutkii ja rahoittaja rahoittaa. Tutkimusrahoitus toimii, kun se on joustavaa ja pitkäjänteistä eikä yritä vaikuttaa siihen, miten tutkitaan tai mitkä ovat lopputulokset. Tärkeimmät uudet ideat ja ratkaisut syntyvät usein sattumalta, harhailuiden jälkeen. Siksi on tutkimuksen etu, että sitä rahoitetaan monin eri tavoin ja monelta eri luukulta.

Lue koko artikkeli >
Artikkelit

Perhesäätiö yhteiseksi hyväksi

Maailma tuntee Rockefellerit, Carnegiet ja Gettyt monista syistä. Historiankirjoihin he ovat jääneet hyväntekijöinä yleishyödyllisten säätiöidensä vuoksi. Säätiöitä perustavia sukuja riittää Suomessakin, mutta silti ”perhesäätiö” on meillä varsin tuntematon käsite. Mistä siis puhumme, kun puhumme perhesäätiöistä?

Lue koko artikkeli >
Artikkelit

Valtiovarainministeriön asiantuntijatyöryhmä: osinkojen 5 prosentin lähdevero ei ole perusteltu Suomen verojärjestelmässä

”Luotamme hallituksen toimivan tutkitun tiedon pohjalta ja linjaavan lähdeverosta syksyn budjettiriihessä työryhmän näkemyksen mukaisesti. Pidämme työryhmän selvitystä tasapainoisena ja hyvin perusteltuna”, arvioi Säätiöt ja rahastot ry:n toimitusjohtaja Liisa Suvikumpu. Säätiöt maksavat pitkälti osinkotuloilla apurahat eli tutkijoiden ja taiteilijoiden toimeentulon.

Lue koko artikkeli >