Stiftelsernas genomslagskraft

Stiftelsens genomslagskraft kan vara materiell, intellektuell eller kulturell, direkt eller indirekt. Den kan lika väl handla om att bevara kulturarvet som att förhindra att ungdomar marginaliseras. Genomslagskraft är att nå uppställda mål och att stiftelsens tyngdpunkter förverkligas. Genomslagskraft är att åstadkomma eftersträvad förändring.

Utvärderingen av genomslagskraften har blivit allt viktigare när man ska fatta beslut om vilka ändamål och vem som skall få finansiering. Stiftelserna vill säkra att varje donerad euro används på ett klokt sätt som gagnar det allmänna bästa. Ändamålsenligheten och transparensen i stiftelsernas verksamhet intresserar också enskilda donatorer och samhället.

Utvärdering är en möjlighet till fördomsfri självrannsakan som leder till att stiftelsen kan fungera ännu bättre. Vi vill inspirera våra medlemmar till regelbundna utvärderingar av stiftelsernas verksamhet och genomslagskraft.

Nedan finns några exempel på stiftelsernas genomslagsutvärderingar.

Läs mer

Vi vill inspirera våra medlemmar till regelbundna utvärderingar av stiftelsernas verksamhet och genomslagskraft.

Exempel på genomslagsutvärderingar