3 fakta om stiftelser

Vad alla bör veta om stiftelser och fonder 2021?

1. Över en halv miljard euro för det allmänna bästa varje år

Stiftelser och fonder rf:s medlemmar finansierade 2020 vetenskap med 279 miljoner euro, konst med 72 miljoner euro och övrig samhällelig utveckling och medborgarnas projekt med 150 miljoner euro. Stiftelsernas stöd ökade från förra året med 40 miljoner euro.

2. Stiftelsernas stöd ett livsvillkor för medicinsk forskning

Inom vetenskap fick medicin och hälsovetenskaper klart mest stöd av stiftelser, över 97 miljoner euro. Beloppet är betydande och utgör över en tredjedel av områdets alla forskningsutgifter. I och med att statens och inhemska företags forskningsfinansiering till området har minskat, är den medicinska forskningen allt mer beroende av stiftelsefinansiering. Den är också av stor betydelse för humanistisk forskning: stiftelserna stödde humanistiska vetenskaper med 36 miljoner euro i år 2020. 

3. Stiftelser bidrar till att lösa den ekologiska krisen

Atmosfärforskning, snabb utsläppsreduktion, kolsänkor, Östersjön, Miljökunskapsforumet – stiftelser är en del av lösningen på den globala ekologiska krisen. Allt fler stiftelser gör en insats för miljön genom att minska sitt eget kolavtryck även när de inte direkt finansierar miljöarbete.

Läs mer

Stiftelsernas stöd
Klimat och miljö