3 fakta om stiftelser

3 aktuella fakta om stiftelser som alla bör veta:

1. Finländarna litar på stipendiestiftelser

Majoriteten av finländarna anser att stiftelserna som beviljar stipendier har ett gott rykte och de litar på att stiftelserna följer sitt ändamål (Stiftelsebarometern 2020). Det allt bättre anseendet visar att stipendiestiftelserna arbetar genomsynlig och följer principerna för god förvaltning. Stiftelsernas ansvarsfullhet i placeringsverksamheten förstärker ytterligare deras anseende. 
Stiftelsebarometern 2020
Säätiön vastuullinen sijoittaminen

2. Stiftelserna reagerade snabbt på coronakrisen 

Stiftelserna fördelade snabbt efter att coronakrisen brutit ut extra bidrag bland annat till medicinsk forskning om coronaviruset och som nödhjälp till kulturbranschen i trångmål samt gjorde användningsvillkoren för sin finansiering flexiblare, och arbetet fortsätter. Under krisen har allmännyttighetens värde och stiftelsernas reaktionsförmåga åter konkretiserats. 
Coronakrisen och stiftelser

3. Över en halv miljard euro för det allmänna bästa

Stiftelser och fonder rf:s medlemmar finansierade 2018 vetenskap med 223 miljoner euro, konst med 63 miljoner euro och annan samhällsutveckling och medborgarprojekt med 164 miljoner euro. Inom vetenskap fick medicin och vårdvetenskaper mest stöd av stiftelserna, över 86 miljoner euro. Beloppet är verkligen betydande och utgör cirka 30 % av områdets alla forskningsutgifter. 
Stiftelsernas stöd

Läs mer

Presentationen 3 fakta om stiftelser (fritt tillgänglig)

(06/2020)