3 fakta om stiftelser

3 aktuella fakta om stiftelser som alla bör veta:

1. Över en halv miljard euro till det allmänna bästa varje år

År 2022 finansierade Stiftelser och fonder rf:s medlemmar vetenskap med 295 miljoner euro, konst med 76 miljoner euro och annan samhällelig utveckling och medborgarprojekt med 145 miljoner euro. Därtill upprätthåller stiftelserna forskningsinstitut, museer och residens, utökar konstsamlingar samt genomför egna stora projekt. Stiftelser sammanför människor och bygger en bättre värld.

2. Stiftelsernas stöd livsviktigt för Finland 

Medicin och hälsovetenskaper fick överlägset mest stöd av stiftelser, över 99 miljoner euro. Beloppet är betydande och utgör över en tredjedel av områdets alla forskningsutgifter vid högskolor. Inhemska stiftelser har blivit den största forskningsfinansiären inom medicin, medan statens och företags finansiering till området har minskat dramatiskt. Stiftelsers stöd till civilsamhället är också viktigare och mångsidigare än vad är allmänt känt. Stiftelser ökar delaktighet och förstärker demokratin, beviljar riskfinansiering och skapar nytt. De möjliggör sådant för oss som offentliga medel inte räcker till eller vågar understöda. 

3. 5,5 miljarder euro till vetenskapstödet till konst har ökat

Finländska stiftelser har stöttat vetenskap och forskning med totalt över 5,5 miljarder euro under vår självständighet. Under de följande 10 åren uppskattas privata stipendiefinansiärer stödja vetenskap med 3 miljarder euro. Stiftelsernas stöd till konst har också ökat avsevärt på ett drygt decennium. Det finns inte en enda framstående forskare eller konstnär i Finland som inte i något skede av sin karriär har fått stipendium av privata stiftelser.

Läs mer

Stiftelsernas stöd

Bild: Kulturcentrum PiiPoo. Suomen Kulttuurirahasto stödde ukrainska barns konstverksamhet i olika delar av Finland med 400 000 euro. Verksamheten koordineras av Förbundet för barnkulturcenter i Finland.