3 fakta om stiftelser

3 aktuella fakta om stiftelser som alla bör veta:

1. Över en halv miljard euro till det allmänna bästa varje år

År 2021 finansierade Stiftelser och fonder rf:s medlemmar vetenskap med 269 miljoner euro, konst med 79 miljoner euro och övrig samhällelig utveckling och medborgarprojekt med 168 miljoner euro. Därtill upprätthåller stiftelserna forskningsinstitut, museer och residens samt genomför egna projekt. 

2. Stiftelsernas stöd ett livsvillkor för många områden  

Inom vetenskap fick medicin och vårdvetenskaper klart mest stöd av stiftelserna, 88 miljoner euro. Beloppet är betydande och utgör över en tredjedel av områdets alla forskningsutgifter. I och med att statens och inhemska företags forskningsfinansiering till området har minskat, är den medicinska forskningen allt mer beroende av stiftelsefinansiering. Stiftelsernas stöd till civilsamhället är också viktigare och mångsidigare än än vad man kanske tänker sig.

3. Över 5 miljarder euro till vetenskapen, stödet till konst ökar

Finländska stiftelser har finansierat vetenskap och forskning med totalt över 5 miljarder euro under vår självständighet. Under de följande 10 åren uppskattas privata stipendiefinansiärer stödja vetenskap med 3 miljarder euro. Stiftelsernas stöd till konst har också ökat avsevärt på ett decennium.

Läs mer

Stiftelsernas stöd