Koronakriisi ja säätiöt

Päivitetty 27.10.2022

Säätiöt osallistuivat koronatalkoisiin maaliskuusta 2020 alkaen. Hätärahoitusta ohjattiin nopealla aikataululla erityisesti lääketieteelliseen koronavirus-tutkimukseen sekä kulttuurialan ahdinkoon. Hakuja aikaistettiin, apurahojen käyttöehdoissa joustettiin, luotiin uusia tukimuotoja, ja lisättiin yhteistyötä niin julkisen sektorin kanssa kuin säätiöiden kesken.

Tälle sivulle kokosimme tietoa säätiöiden toimista koronaviruksen vaikutuksiin liittyen sekä toimintasuosituksia jäsenillemme.

Säätiöt ja rahastot -yhdistyksessä

 • neuvoimme jäseniä erilaisissa koronakriisiin liittyvissä kysymyksissä
 • keräsimme tietoja siitä, mitä eri aloilla tarvitaan ja mitä säätiöiden toimia on suunnitteilla viruksen vaikutusten torjumiseksi
 • keräsimme kansainvälistä vertailutietoa toimenpiteistä ja parhaista käytännöistä
 • tuimme yhteistyötä julkisen ja yksityisen rahoituksen välillä.

Tiedot säätiöiden tukitoimista perustuvat jäseniltämme saatuihin tietoihin alkaen jäsenkyselystämme maaliskuun 2020 lopussa.

Apurahanhakijoille

Tietoa mahdollisista ylimääräisistä hauista sekä muuta tukea ja neuvontaa löytyi seuraavista lähteistä:

Kannattaa huomata, että säätiöt pystyvät tukemaan lain velvoittamina vain tarkoituksensa mukaisia kohteita eli ne kannattaa tarkistaa ensin kunkin säätiön sivulta. Yleishyödylliset säätiöt eivät myöskään voi rahoittaa hankkeita, joilla tehdään suoraan taloudellista etua tai voittoa. 

Miten säätiöt voivat auttaa nopeasti ja konkreettisesti?

Kannustimme jäseniämme harkitsemaan vakavasti ainakin seuraavia toimenpiteitä, joilla voitiin tukea suoraan ja nopeasti tuen saajia:

 • jo myönnetyille apurahoille käyttöajan pidennystä joko ilman erillistä saajan ilmoitusta (6–12 kk lisää) tai mahdollisimman kevyellä menettelyllä
 • jo myönnetyille apurahoille käyttötarkoituksen vapauttamista kevyellä ilmoitusmenettelyllä
 • varhennettuja hakuja tai ylimääräisiä ja matalan kynnyksen apurahoja luoville aloille
 • säätiöiden yhteisten uusien tukitoimien luomista, joita koskevissa pohdinnoissanne yhdistys on myös kaikin tavoin apuna. 

Säätiöiden kestävällä varainkäytöllä varmistetaan, ettei hakijoiden mahdollisuus apurahoitukseen vaarannu tulevaisuudessa.

Kansainvälisesti tilanne oli kaikkialla hyvin samankaltainen: säätiöt pyrkivät tukemaan yhteiskuntaa parhain keinoin. Näitä toimia oli saattoi seurata sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #philanthropydoesnotstop.

Moni eurooppalainen säätiö on sitoutunut noudattamaan London Funders Commitmentia, jonka sisältö vastaa Säätiöt ja rahastot ry:n omia linjauksia.

Säätiöiden toimia

Uusia tukimuotoja ja lisätukea

Lääketiede

Kulttuuriala

Muu

Varhennettuja hakuja

Tiedonkeruuta

 • Koneen säätiö kysyi tieteen ja taiteen tekijöiden näkemyksiä pandemian vaikutuksista heidän työhönsä. Tuloksista täällä
 • Suomalainen Tiedeakatemia järjesti apuahatutkijoilleen kyselyn koronakriisin vaikutuksista apurahatutkijoiden työhön ja henkiseen hyvinvointiin. Tuloksia täällä
 • Syöpäsäätiö kysyi rahoittamiltaan tutkijoilta koronakriisin vaikutuksista syöpätutkimukseen.
 • Maj ja Tor Nesslingin säätiön blogisarjassa Ympäristötutkimus poikkeustilassa tutkijat kertovat koronakriisin vaikutuksista sekä ympäristöön että tutkijan arkeen.

Joustoja apurahojen käyttöehtoihin

Moni säätiö (esim. Koneen säätiö, Kuopion Seudun Hengityssäätiö, Maj ja Tor Nesslingin Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto ja Suomen Lääketieteen Säätiö) on muuttanut myöntämiensä apurahojen käyttöehtoja joustavimmiksi jatkamalla työskentelyaikaa ja/tai hyväksymällä käyttämisen muuhunkin oman alan työskentelyyn kuin hakemuksesta myönnettyyn tarkoitukseen, jos se ei ole koronaviruksen vuoksi mahdollista.