Stiftelser och fonder rf är en förening för finländska stipendiegivare, den enda intresse- och understödsföreningen för stiftelser i Finland. Våra 203 medlemmar stöder årligen den finländska vetenskapen, konsten och övriga samhälleliga utvecklingenmed en halv miljard euro.

Aktuellt

Stiftelsenyheter