Teoshankinnat ja/tai muut kertaluontoiset investoinnit