Meistä

Säätiöt ja rahastot ry (aiemmin Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta) on suomalaisten apurahanjakajien yhdistys, Suomen ainoa säätiöiden etu- ja tukijärjestö. Yhdistykseemme kuuluu tällä hetkellä 227 jäsentä, kaikki Suomen merkittävät apurahasäätiöt.

Yksityisten säätiöiden merkitys yhteiskunnallemme on huomattava: vuonna 2021 yksinomaan jäsensäätiömme tukivat suomalaista tiedettä, taidetta ja kansalaistoimintaa 580 miljoonalla eurolla. Säätiöt ylläpitävät museoita ja säilyttävät merkittäviä muistiaineistoja. Säätiöt ovat mahdollistajia, jotka voivat parantaa maailmaa ja toteuttaa unelmia. Säätiöiden toimintaedellytyksistä huolehtiminen hyödyttää siten koko yhteiskuntaa.

23 säätiötä perusti Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan epäviralliseksi yhteistyöelimeksi 15.12.1970. Rekisteröity yhdistys siitä tuli loppuvuodesta 2003, kun 52 perustajatahoa allekirjoitti virallisen perustamiskirjan.

Yhdistys on osa kansallista säätiökenttää ja yleismaailmallista kolmatta sektoria. Toimimme yhdessä yhteiskunnallisten, tieteellisten, taiteellisten ja kulttuuristen instituutioiden sekä apurahansaajien kanssa. Säätiöt ja rahastot ry on Philean (Philanthropy Europe Association) ja maailmanlaajuisen WINGS:n jäsen.

Säätiöt ja rahastot ry on jäsentensä etujen ajaja ja puolustaja, kouluttaja ja sparraaja, tiedonvälittäjä ja keskustelufoorumi, tutkija ja julkaisija. Yhdistys toimii ennakoiden ja säätiökentän kehitystä ohjaten. Medialle ja suurelle yleisölle tarjoamme ajantasaista, tutkimukseen perustuvaa säätiötietoa ja kiinnostavia näkökulmia säätiöihin. Apurahanhakijat tuntevat meidät opastajana apurahakysymyksissä ja työstä apurahansaajan aseman parantamiseksi.

Katso myös esityksemme Slideshare-palvelussa

Jäsenemme ovat sitoutuneet noudattamaan Hyvää säätiötapaa.

Hyvä säätiötapa

Lähes kolmekymmentä apurahoja jakavaa säätiötä ja rahastoa aloitti vuonna 1970 säännöllisen yhteydenpidon. Toiminta vakiintui pian ja siitä muodostui yhdistys, johon kuuluu vuonna 2023 jo 227 jäsentä, säätiöitä ja yhdistyksiä.

Säätiöt ja rahastot ry:n jäsenet ovat todenneet, että yhdistyksen tehtävä on jäsentensä edunvalvonta sekä tarjota jäseninään oleville apurahoja jakaville yleishyödyllisille yhteisöille mahdollisuus tietojen ja mielipiteiden vaihtoon yhteisissä asioissa.

Tiedostaen asemansa erityisryhmänä sekä vastuunsa yhteiskunnassa sidosryhmilleen Säätiöt ja rahastot ry – Stiftelser och fonder rf:n jäsenet ovat hyväksyneet 24. huhtikuuta 2006 seuraavan hyvää säätiötapaa koskevan ohjeen (päivitetty 11.11.2019).

Säätiöt ja rahastot ry:n jäsenet kunnioittavat toistensa yksilöllisyyttä ja itsenäisyyttä. Koska jäsenet myös edustavat useita eri aloja, ohjeeseen kirjattu hyvän säätiötavan kuvaus ei aina voi olla sellaisenaan sovellettavissa jokaiseen jäsenenä olevaan säätiöön tai yhdistykseen. Näitä ohjeita noudatetaan jäseniä sitovina paitsi siinä tapauksessa, että säätiön tai yhdistyksen säännöt, testamentti- ja lahjakirjamääräykset taikka muu perusteltu syy estää jonkin ohjekohdan noudattamisen.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka kehotuksesta huolimatta rikkoo hyvän säätiötavan periaatteita.

Säännöt ja strategia

Säännöt

Säännöissämme määritellään mm. jäsenkriteerit ja toimintamme tarkoitus.

Strategia

Strategiamme 2023–2025 mukaan Säätiöt ja rahastot ry

  • vahvistaa ymmärrystä säätiöiden merkityksestä yhteiskunnassa, selkeyttää asiatiedoin säätiöiden asemaa julkisessa keskustelussa sekä vaikuttaa lainsäädäntöön ja muuhun säätelyyn säätiöiden eduksi ja toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi.
  • viestii monipuolisesti ja ajankohtaisesti, toimii verkostomaisesti niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla, kehittää säätiöiden keskinäistä yhteistyötä ja luo säätiöille mahdollisuuksia vuorovaikutukseen sidosryhmien kanssa sekä välittää jäsenilleen osaamista Euroopan kattojärjestöstä Phileasta.
  • kartoittaa tiedontarpeita sekä toteuttaa tutkimuksia yhdessä eri kumppanien kanssa, hyödyttää tutkimustiedolla säätiöitä itseään ja julkista päätöksentekoa, tukee ja kouluttaa jäsenistöä monipuolisesti ja ammattimaisesti, ennakoi ja arvioi yhteiskunnan kehitystä tukeakseen jäseniä mahdollisimman hyvin, tarjoaa säätiöille mahdollisuuksia uudelleenajatteluun ja kehittymiseen tuo esiin säätiöiden luomia malleja muutokselle.

Näille sivuille olemme koonneet jäsenorganisaatioittemme lisäksi muita säätiöitä ja rahastoja sekä säätiöiden sidosryhmiä.

Jäsenet >

Jäsenet

Katso myös jäsenet somessa

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö
Agapisti-säätiö
Aivosäätiö
Aktiastiftelsen i Borgå – Aktiasäätiö Porvoo
Aktiastiftelsen i Korsholm
Aktiastiftelsen i Vasa – Vaasan Aktiasäätiö
Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto
Ali & Tujan Nylundin säätiö
Alkoholitutkimussäätiö
Allergiasäätiö
Alli Paasikiven Säätiö
Amerin kulttuurisäätiö
Anders Chydenius -säätiö
August Ludvig Hartwallin Säätiö
Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiö

Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse

C. V. Åkerlundin mediasäätiö

Diabetestutkimussäätiö – Stiftelsen för diabetesforskning

Eileen Starckjohann ja Thelma Starckjohann-Bruun säätiö
Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö
Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö
Emil Aaltosen Säätiö
Ensihoidon tukisäätiö
Erkki Paasikiven säätiö
Erkki Poikosen säätiö
Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö
Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran säätiö
Eva Ahlströmin Säätiö

Finska Läkaresällskapet
Fortumin ja Nesteen Säätiö
Föreningen Konstsamfundet r.f.

Gerda ja Salomo Wuorion Säätiö

Harry Schaumans Stiftelse
Hedmanska Stiftelsen
Helia-Säätiö
Helsingestiftelsen
Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö
Helsingin Sanomain Säätiö
Helsingin yliopiston rahastot
Helsingin yliopiston tiedesäätiö
Hämäläisten ylioppilassäätiö
Högskolestiftelsen i Österbotten

Instrumentariumin tiedesäätiö
Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö

Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiö
Jaalan Kotiseutusäätiö
Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiö
Jane ja Aatos Erkon säätiö
Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Juho Vainion Säätiö

Kaatuneiden Muistosäätiö
Kai, Eeva ja Aarne Vähäkallion Muistosäätiö
Kalevala Korun Kulttuurisäätiö
Kalevalaseura-säätiö
Kalevi Jäntin säätiö nuorten kirjailijoiden tukemiseksi
Kansan Sivistysrahasto
Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö
Kauko Sorjosen säätiö
Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö – KAUTE
Kauppias K.P. Ruuskasen säätiö
Keskipohjanmaa-säätiö
Keskitien tukisäätiö
K. H. Renlunds Stiftelse – K. H. Renlundin Säätiö
Kiinteistösäätiö
Koneen Säätiö
Kunnallisalan kehittämissäätiö
Kuopion Seudun Hengityssäätiö
Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö

Lastentautien tutkimussäätiö
Lauri ja Lasse Reitzin Säätiö
Leonora ja Yrjö Paloheimon säätiö
Liedon Säästöpankkisäätiö
Liikesivistysrahasto
Lisi Wahls stiftelse
Lotta Svärd Säätiö
Lounais-Suomen Partiosäätiö
Läpimurtosäätiö

Maa- ja vesitekniikan tuki ry.
Maalarimestarisäätiö
Maanpuolustuskorkeakoulun tukisäätiö
Maatalouskoneiden tutkimussäätiö
Maj ja Tor Nesslingin Säätiö
Mannerheim-säätiö
Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimussäätiö
Marjatta ja Eino Kollin säätiö
Maud Kuistilan Muistosäätiö
Media-alan tutkimussäätiö
Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa r.f.
Merenkulun säätiö – Sjöfartsstiftelsen
Me-säätiö
Metsämiesten Säätiö
Minervastiftelsen
Munuaissäätiö
Musiikin edistämissäätiö

Neles Oy:n 30-vuotissäätiö
Niilo Helanderin Säätiö
Nokia Oyj:n säätiö
Nordean Taidesäätiö

Oiva Kuusisto Säätiö
Olvi-säätiö
OP Ryhmän Tutkimussäätiö
Orionin Tutkimussäätiö
Oskar Öflunds Stiftelse
Osk. Huttusen Säätiö
Otavan Kirjasäätiö
Otto A. Malmin lahjoitusrahasto
Oulun yliopiston tukisäätiö

Paavo Nurmen Säätiö
Palkansaajasäätiö
Partiosäätiö – Scoutstiftelsen
Patricia Seppälän säätiö
Paulon Säätiö
Per Spakis Stiftelse
Petter och Margit Forsströms stiftelse
Pohjois-Suomen Terveydenhuollon Tukisäätiö
Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö
Pääjohtaja H. Roosin säätiö
Pääkaupunkiseudun Partiosäätiö
Pörssisäätiö – Börsstiftelsen

Ragnar Ekbergin Säätiö
Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö
Rakennustuotteiden Laatu Säätiö
Rantasalmen Osuuspankin Virkistys- ja Sivistyssäätiö
Reijo Rautauoman säätiö
Riihi säätiö

Saara och Björn Wahlroos’ stiftelse
Saastamoisen Säätiö
Sairaala Novan säätiö
Sairaanhoitajien koulutussäätiö
Sakari Alhopuron säätiö
Salaojituksen Tukisäätiö
Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f.
Seurasaarisäätiö
Sibelius-Akatemian tukisäätiö
Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
Sigrid Juséliuksen säätiö
Siirtolaisuusinstituuttisäätiö
Silmä- ja kudospankkisäätiö
Silmäsäätiö
Sokeain Ystävät – De Blindas vänner
Sortavala-säätiö
Sotavahinkosäätiö
Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla
Startup-säätiö
Stiftelsen 7:nde Mars Fonden
Stiftelsen Arcada
Stiftelsen Blomsterfonden i Helsingfors
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet
Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden
Stiftelsen för Åbo Akademi
Stiftelsen Handlanden Gustaf Svanljungs Donationsfond
Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman
Stiftelsen Sedmigradsky
Stiftelsen Svenska Handelshögskolan
Stiftelsen Tre Smeder
Stina Krooks stiftelse
Suomalainen Tiedeakatemia
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
Suomalais-virolainen kulttuurisäätiö
Suomen Arvopaperimarkkinoiden Edistämissäätiö
Suomen Asianajajaliiton Säätiö
Suomen Hammaslääketieteen säätiö
Suomen kirkon seurakuntaopiston säätiö
Suomen Kulttuurirahasto
Suomen kuntasäätiö
Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiö
Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö
Suomen Lääketieteen Säätiö
Suomen Metsäsäätiö
Suomen MS-säätiö – Finlands MS-stiftelse sr
Suomen Muinaismuistosäätiö
Suomen Parkinson-säätiö – Finlands Parkinson-stiftelse
Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto
Suomen Taideteollisuusyhdistyksen 100-vuotissäätiö
Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen säätiö
Suur-Savon Energiasäätiö
Svenska folkskolans vänner r.f.
Svenska kulturfonden
Svenska Kulturfonden i Björneborg
Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.
Sydäntutkimussäätiö
Syöpäsäätiö

Taidesäätiö Pro Arte
Taideyliopiston tukisäätiö
Taloustoimittajain säätiö
Tampereen Talouskoulun säätiö
Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiö
Tampereen tuberkuloosisäätiö
Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö
Tampereen Yliopiston Tukisäätiö
Tauno Tönningin Säätiö
Tekniikan edistämissäätiö
Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö
Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT)-säätiö
Tietotekniikan tutkimussäätiö
Tiina ja Antti Herlinin säätiö
Tradekan säätiö
Turun Kauppaseuran säätiö
Turun kestävän kehityksen säätiö
Turun teatterikerhon säätiö
Turun Yliopistosäätiö
Tutkimuksen vaikuttavuuden tukisäätiö
Työsuojelurahasto

Ulla Tuomisen säätiö
UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö
Urheiluopistosäätiö
Urlus-Säätiö

Varustamosäätiö
Veljekset Gröndahlin säätiö
Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura
Viipurin Tuberkuloosisäätiö
von Fieandt – Holmgren säätiö 
Vähittäiskaupan ammattikasvatussäätiö
Väinö Tannerin Säätiö

Waldemar von Frenckells stiftelse
Walter ja Andrée de Nottbeckin säätiö
Weisell-säätiö
Wiipurilaisen osakunnan stipendisäätiö
William ja Ester Otsakorven Säätiö
William Thurings stiftelse
WSOY:n kirjallisuussäätiö

Yksityisyrittäjäin Säätiö
Yrjö Jahnssonin säätiö
Yrjö ja Senja Koivusen säätiö
Yrjö Uiton säätiö