Meistä

Säätiöt ja rahastot ry (aiemmin Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta) on suomalaisten apurahanjakajien yhdistys, Suomen ainoa säätiöiden etu- ja tukijärjestö. 50-vuotiaaseen yhdistykseemme kuuluu tällä hetkellä 211 jäsentä, kaikki Suomen merkittävät apurahasäätiöt.

Yksityisten säätiöiden merkitys yhteiskunnallemme on huomattava: vuonna 2020 yksinomaan jäsensäätiömme tukivat suomalaista tiedettä, taidetta, kulttuuria ja sosiaalisia tavoitteita 564 miljoonalla eurolla. Säätiöt ylläpitävät museoita ja säilyttävät merkittäviä muistiaineistoja. Säätiöt ovat mahdollistajia, jotka voivat parantaa maailmaa ja toteuttaa unelmia. Säätiöiden toimintaedellytyksistä huolehtiminen hyödyttää siten koko yhteiskuntaa.

23 säätiötä perusti Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan epäviralliseksi yhteistyöelimeksi 15.12.1970. Rekisteröity yhdistys siitä tuli loppuvuodesta 2003, kun 52 perustajatahoa allekirjoitti virallisen perustamiskirjan.

Yhdistys on osa kansallista säätiökenttää ja yleismaailmallista kolmatta sektoria. Toimimme yhdessä yhteiskunnallisten, tieteellisten, taiteellisten ja kulttuuristen instituutioiden sekä apurahansaajien kanssa. Säätiöt ja rahastot ry on Euroopan kansallisten säätiöyhdistysten liiton DAFNE:n ja maailmanlaajuisen WINGS:n jäsen, ja tekee yhteistyötä Euroopan säätiökeskuksen EFC:n kanssa.

Säätiöt ja rahastot ry on jäsentensä etujen ajaja ja puolustaja, kouluttaja ja sparraaja, tiedonvälittäjä ja keskustelufoorumi, tutkija ja julkaisija. Yhdistys toimii ennakoiden ja säätiökentän kehitystä ohjaten. Medialle ja suurelle yleisölle tarjoamme ajantasaista, tutkimukseen perustuvaa säätiötietoa ja kiinnostavia näkökulmia säätiöihin. Apurahanhakijat tuntevat meidät opastajana apurahakysymyksissä ja Aurora-tietokannan ylläpitäjänä.

Katso myös
Säätiöt ja rahastot ry:n esitykset ja aineistot Slideshare-palvelussa

Jäsenemme ovat sitoutuneet noudattamaan Hyvää säätiötapaa.

Hyvä säätiötapa

Lähes kolmekymmentä apurahoja jakavaa säätiötä ja rahastoa aloitti vuonna 1970 säännöllisen yhteydenpidon. Toiminta vakiintui pian ja siitä muodostui yhdistys, johon kuuluu vuonna 2021 jo 211 jäsentä, säätiöitä ja yhdistyksiä.

Säätiöt ja rahastot ry:n jäsenet ovat todenneet, että yhdistyksen tehtävä on jäsentensä edunvalvonta sekä tarjota jäseninään oleville apurahoja jakaville yleishyödyllisille yhteisöille mahdollisuus tietojen ja mielipiteiden vaihtoon yhteisissä asioissa.

Tiedostaen asemansa erityisryhmänä sekä vastuunsa yhteiskunnassa sidosryhmilleen Säätiöt ja rahastot ry – Stiftelser och fonder rf:n jäsenet ovat hyväksyneet 24. huhtikuuta 2006 seuraavan hyvää säätiötapaa koskevan ohjeen (päivitetty 11.11.2019).

Liity jäseneksi

Otamme jäseniksi apurahoja säännöllisesti jakavia tai vastaavalla tavalla toimivia yleishyödyllisiä säätiöitä, rahastoja ja yhdistyksiä, jotka sitoutuvat noudattamaan Hyvää säätiötapaa.

Tarjoamme jäsenillemme opastusta säätiön hyvässä hallinnossa, juridiikassa, viestinnässä ja muissa säätiöihin liittyvissä kysymyksissä, omakustannehintaisia koulutuksia, maksuttomia vertaispiirejä, muita tilaisuuksia ja mm. 5–8 kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenkirjeen. Jäsenyys edistää tiedonsaantia toimintakenttämme ajankohtaisista kysymyksistä ja verkostoitumista niin toisten apurahoittajien kuin muiden säätiöille tärkeiden sidosryhmien kanssa. Jäsenten ääni kantaa myös alan edunvalvonnassa.

Jäseneksi haetaan lähettämällä Säätiöt ja rahastot ry:n hallitukselle osoitettu vapaamuotoinen hakemus, jonka liitteinä toimitetaan yhteisön säännöt, viimeisin toimintakertomus ja tilinpäätös. Muista tarkistaa, että hakemuksessa on myös säätiön postiosoite ja yhteyshenkilön sähköpostiosoite.

Ennen jäsenhakemuksen lähettämistä pyydämme olemaan yhteydessä yhdistyksen lakimieheen, Martin Löfmaniin, jolta saa myös lisätietoja: p. 040 766 5681 tai sähköposti: martin.lofman(at)saatiotrahastot.fi.

Mitä säätiöt ja rahastot ry:n jäsenyys tarkoittaa
Jäsenmaksuohje

Jäsenet, säännöt ja strategia

Jäsenet

Jäsenistöömme kuuluu Suomen tärkeimpiä apurahasäätiöitä, jotka tukevat monia eri aloja.

Säännöt

Säännöissämme määritellään mm. jäsenkriteerit ja toimintamme tarkoitus.

Strategia

Strategiamme 2022–2024 mukaan Säätiöt ja rahastot ry

  • vahvistaa yleistä mielikuvaa säätiöiden merkityksestä yhteiskunnassa, selkeyttää asiatiedoin säätiöiden asemaa julkisessa keskustelussa sekä vaikuttaa lainsäädäntöön ja muuhun säätelyyn säätiöiden eduksi ja toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi.
  • viestii monipuolisesti ja ajankohtaisesti, kehittää säätiöiden keskinäistä yhteistyötä ja luo säätiöille mahdollisuuksia vuorovaikutukseen sidosryhmien kanssa.
  • hyödyttää tutkimustiedolla säätiöitä itseään ja julkista päätöksentekoa. Tutkimustarpeiden kartoittaminen ja tutkimusten toteuttaminen tapahtuu yhteistyössä jäsenkunnan ja sidosryhmien kanssa.
  • tukee, neuvoo ja kouluttaa jäsenistöä monipuolisesti, ennakoiden, joustavasti ja ammattimaisesti. Yhdistys tarjoaa säätiöille mahdollisuuksia uudelleenajatteluun ja tuo esiin säätiöiden luomia roolimalleja muutokselle.

Näille sivuille olemme koonneet jäsenorganisaatioittemme lisäksi muita säätiöitä ja rahastoja sekä säätiöiden sidosryhmiä.

Jäsenet Kartalla

1. Pääkaupunkiseutu 131
2. Muu Etelä-Suomi 9
3. Itä-Suomi 8
4. Lappi
5. Lounais-Suomi 10
6. Länsi- ja Sisä-Suomi 18
7. Pohjois-Suomi 4
8. Ahvenanmaa –

Jäsenet

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö
Agapisti-säätiö
Aktiastiftelsen i Borgå – Aktiasäätiö Porvoo
Aktiastiftelsen i Esbo – Grankulla
Aktiastiftelsen i Korsholm
Aktiastiftelsen i Vasa – Vaasan Aktiasäätiö
Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto
Alkoholitutkimussäätiö
Allergiasäätiö
Alli Paasikiven Säätiö
Anders Chydenius -säätiö
August Ludvig Hartwallin Säätiö

Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse

C. V. Åkerlundin mediasäätiö sr

Diabetestutkimussäätiö – Stiftelsen för diabetesforskning

Eileen Starckjohann ja Thelma Starckjohann-Bruun säätiö
Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö
Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö
Emil Aaltosen Säätiö
Ensihoidon tukisäätiö sr
Erkki Paasikiven säätiö
Erkki Poikosen säätiö sr
Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö sr.
Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran säätiö
Eva Ahlströmin Säätiö

Finska Läkaresällskapet
Fortumin ja Nesteen Säätiö
Föreningen Konstsamfundet r.f.

Gerda ja Salomo Wuorion Säätiö

Harry Schaumans Stiftelse
Hedmanin säätiö
Helia-Säätiö
Helmi Holmgrens Stiftelse
Helsingestiftelsen sr
Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö
Helsingin Sanomain Säätiö
Helsingin yliopiston rahastot
Helsingin yliopiston tiedesäätiö
Hämäläisten ylioppilassäätiö
Högskolestiftelsen i Österbotten

Instrumentariumin tiedesäätiö
Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö sr.

Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiö
Jaalan Kotiseutusäätiö sr
Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiö
Jane ja Aatos Erkon säätiö
Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Juho Vainion Säätiö

Kaatuneiden Muistosäätiö
Kalevala Korun Kulttuurisäätiö
Kalevalaseura-säätiö
Kalevi Jäntin säätiö nuorten kirjailijoiden tukemiseksi
Kansan Sivistysrahasto
Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö
Kauko Sorjosen säätiö
Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö – KAUTE
Kauppias K.P. Ruuskasen säätiö sr
Keskipohjanmaa-säätiö
Keskitien tukisäätiö sr
K. H. Renlunds Stiftelse – K. H. Renlundin Säätiö
Kiinteistösäätiö
Koneen Säätiö
Kunnallisalan kehittämissäätiö
Kuopion Seudun Hengityssäätiö
Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö

Lastentautien Tutkimussäätiö
Lauri ja Lasse Reitzin Säätiö
Leonora ja Yrjö Paloheimon säätiö
Liikesivistysrahasto
Lotta Svärd Säätiö
Lounais-Suomen Partiosäätiö

Maa- ja vesitekniikan tuki ry.
Maalarimestarisäätiö sr
Maanpuolustuskorkeakoulun tukisäätiö
Maatalouskoneiden tutkimussäätiö sr
Maj ja Tor Nesslingin Säätiö
Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimussäätiö
Marjatta ja Eino Kollin säätiö
Maud Kuistilan Muistosäätiö
Media-alan tutkimussäätiö
Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa r.f.
Merenkulun säätiö – Sjöfartsstiftelsen
Me-säätiö
Metsämiesten Säätiö
Minervastiftelsen
Munuaissäätiö sr
Musiikin edistämissäätiö

Neles Oy:n 30-vuotissäätiö
Niilo Helanderin Säätiö
Nokia Oyj:n säätiö

Oiva Kuusisto Säätiö
Olvi-säätiö
OP Ryhmän Tutkimussäätiö
Orionin Tutkimussäätiö
Oskar Öflunds Stiftelse
Osk. Huttusen Säätiö
Otavan Kirjasäätiö
Otto A. Malmin lahjoitusrahasto
Oulun yliopiston tukisäätiö

Paavo Nurmen Säätiö
Palkansaajasäätiö
Partiosäätiö – Scoutstiftelsen sr
Patricia Seppälän säätiö
Paulon Säätiö
Pekka ja Mikaela Savolaisen Säätiö sr
Petter och Margit Forsströms stiftelse
Pohjois-Suomen Terveydenhuollon Tukisäätiö
Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö
Pääjohtaja H.Roosin säätiö sr
Pääkaupunkiseudun Partiosäätiö
Pörssisäätiö – Börsstiftelsen

Ragnar Ekbergin Säätiö
Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö
Rakennustuotteiden Laatu Säätiö
Rantasalmen Osuuspankin Virkistys- ja Sivistyssäätiö
Reijo Rautauoman säätiö
Riihi säätiö sr

Saara och Björn Wahlroos’ stiftelse
Saastamoisen Säätiö
Sairaanhoitajien koulutussäätiö
Sakari Alhopuron säätiö
Salaojituksen Tukisäätiö
Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f.
Seurasaarisäätiö
Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
Sigrid Juséliuksen säätiö
Siirtolaisuusinstituuttisäätiö sr
Silmä- ja kudospankkisäätiö
Silmäsäätiö
Sokeain Ystävät – De Blindas vänner sr. 
Sortavala-säätiö
Sotavahinkosäätiö
Startup-säätiö
Stiftelsen 7:nde Mars Fonden
Stiftelsen Arcada
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet r.s.
Stiftelsen för Åbo Akademi
Stiftelsen Handlanden Gustaf Svanljungs Donationsfond
Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman
Stiftelsen Sedmigradsky
Stiftelsen Svenska Handelshögskolan
Stiftelsen Tre Smeder
Stina Krooks stiftelse sr
Suomalainen tiedeakatemia, Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahasto ja Emil Öhmanin säätiö
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
Suomalais-virolainen kulttuurisäätiö sr
Suomen Aivosäätiö sr
Suomen Arvopaperimarkkinoiden Edistämissäätiö
Suomen Asianajajaliiton Säätiö
Suomen Hammaslääketieteen säätiö
Suomen kirkon seurakuntaopiston säätiö
Suomen Kulttuurirahasto
Suomen kuntasäätiö
Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiö
Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö
Suomen Lääketieteen Säätiö
Suomen Metsäsäätiö
Suomen MS-säätiö – Finlands MS-stiftelse sr
Suomen Muinaismuistosäätiö
Suomen Parkinson-säätiö – Finlands Parkinson-stiftelse
Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto
Suomen Taideteollisuusyhdistyksen 100-vuotissäätiö
Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen säätiö
Suur-Savon Energiasäätiö
Svenska folkskolans vänner r.f.
Svenska kulturfonden
Svenska Kulturfonden i Björneborg
Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.
Sydäntutkimussäätiö
Syöpäsäätiö

Taidesäätiö Merita
Taidesäätiö Pro Arte
Taloustoimittajain säätiö
Tampereen tuberkuloosisäätiö
Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö
Tampereen Yliopiston Tukisäätiö
Tauno Tönningin Säätiö
Tekniikan edistämissäätiö
Tekniska Föreningens i Finland Stiftelse
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö
Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT)-säätiö
Tietotekniikan tukisäätiö
Tiina ja Antti Herlinin säätiö
Tradekan säätiö
Turun Kauppaseuran säätiö
Turun kestävän kehityksen säätiö
Turun teatterikerhon säätiö
Turun Yliopistosäätiö
Tutkimuksen vaikuttavuuden tukisäätiö
Työsuojelurahasto

Ulla Tuomisen säätiö
UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö
Urheiluopistosäätiö
Urlus-Säätiö

Varustamosäätiö
Veljekset Gröndahlin säätiö
Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura
Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura
Viipurin Tuberkuloosisäätiö
Vähittäiskaupan ammattikasvatussäätiö
Väinö Tannerin Säätiö

Waldemar von Frenckells stiftelse
Walter ja Andrée de Nottbeckin säätiö
Weisell-säätiö
Wiipurilaisen osakunnan stipendisäätiö
William ja Ester Otsakorven Säätiö
William Thurings stiftelse
WSOY:n kirjallisuussäätiö

Yksityisyrittäjäin Säätiö
Yrjö Jahnssonin säätiö