Säätiöiden vaikuttavuus

Säätiön vaikuttavuus voi olla aineellista, henkistä tai kulttuurista, suoraa tai epäsuoraa. Se voi liittyä yhtä hyvin kulttuuriperinnön säilyttämiseen kuin nuorten syrjäytymisen estämiseen. Vaikuttavuutta on onnistuminen asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa ja painopisteiden toteutumisessa. Vaikuttavuus on tavoiteltua muutosta.

Vaikuttavuuden arviointi on noussut yhä tärkeämmäksi, kun on ratkaistava, mihin tarkoitukseen tai kenelle resurssit kohdennetaan. Säätiöissä halutaan varmistaa, että jokainen lahjoitettu euro käytetään viisaasti ja yleistä hyvää tuottavalla tavalla. Myös yksityiset lahjoittajat ja yhteiskunta ovat kiinnostuneita säätiöiden toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja läpinäkyvyydestä.

Vaikuttavuusarviointi tarjoaa mahdollisuuden ennakkoluulottomaan itsetutkiskeluun, jonka seurauksena säätiö toimii entistä paremmin. Vaikuttavuuden seuranta, arviointi ja johtaminen kannattaa vakiinnuttaa osaksi säätiön toiminnan kehittämistä.

Alle on kerätty muutamia esimerkkejä säätiöiden toteuttamista vaikuttavuudenarvioinneista.

Lue oppaamme Vaikuttava säätiö! ja artikkeli Kaiken takana on vaikuttavuus.

Vaikuttavuuden seuranta, arviointi ja johtaminen kannattaa vakiinnuttaa osaksi säätiön toiminnan kehittämistä.

Esimerkkejä vaikuttavuusarvioinneista