Yhteistyö

Säätiöt ja rahastot ry toimii alustana ja katalysaattorina monenlaiselle säätiöiden yhteistyölle. Yhdistys luo myös säätiöissä toimiville oman ammatillisen yhteisön ja verkoston. Yhteisten linjausten, toimintakulttuurin ja tiedontuotannon kautta säätiötoiminta on puolessa vuosisadassa ammattimaistunut merkittävästi.

Säätiöt tekevät merkittävää yhteistyötä myös muilla areenoilla. Ne rahoittavat ja toteuttavat hankkeita yhdessä toisten säätiöiden, koulujen, museoiden, yliopistojen, yhdistysten ja yritysten kanssa. Esimerkkeinä yhteistyöstä julkisen sektorin kanssa ovat vaikka Espoon modernin taiteen museo EMMA, Lukulahja lapselle ja Tieteellä terveyteen (TERVA) -akatemiaohjelma ja Ympäristötiedon foorumi.

Aivotuonti-ohjelma tuo kansainvälisesti tunnustettuja suomalaisia lääketieteen huippututkijoita takaisin Suomeen. Lääketiedettä tukevat säätiöt ovat myös selvittäneet yhdessä lääketieteellisen tutkimuksen rahoitusta.

Yhdistys on mukana yhteistyökumppanina Tilaa taitelijuuteen -hankkeessa, joka edistää vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden työskentelymahdollisuuksia.

Katso myös: Koronakriisi ja säätiöt

Säätiöiden post doc -pooli

Säätiöt ja rahastot ry:n jäsensäätiöiden perustama apurahavaranto on tarkoitettu tohtorien ulkomaiseen työskentelyyn. Säätiöiden post doc -pooli edistää Suomen tieteen kansainvälistymistä tarjoamalla nuorille tutkijoille vähintään 6 kuukauden ulkomaisen tutkimusjakson kustannukset kokonaisuudessaan kattavan, joustavan rahoituksen yhdestä lähteestä. Poolista on tuettu jo yli 750 tohtorin tutkimusjaksoja maailmalla.

Poolin viidennellä kolmivuotiskaudella (2022–2024) mukana ovat Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö, Emil Aaltosen Säätiö, Alfred Kordelinin säätiö, Liikesivistysrahasto, Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Lääketieteen Säätiö, Svenska kulturfonden, Svenska litteratursällskapet i Finland, Tekniikan edistämissäätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto sekä Ulla Tuomisen Säätiö. Ne sijoittavat pooliin yhteensä 3,25 miljoonaa euroa vuosittain. Säätiöiden post doc -poolin hakuaika on kaksi kertaa vuodessa.

Lue raportti poolin ensimmäisestä 10-vuotiskaudesta ja sen vaikuttavuudesta.

postdocpooli.fi

Post Docs in Companies

PoDoCo-ohjelma tuo yhteen tuoreimman tutkimuksen ja liiketoiminnan eli nuoret tohtorit ja Suomessa toimivat yritykset. Säätiöiden, yliopistojen ja yritysten yhteistyöohjelma tukee näin yritysten pitkän aikavälin kilpailukykyä ja strategista uudistumista sekä nuorten tohtorien työllistymistä yksityiselle sektorille. PoDoCo-jakso kestää 1–2 vuotta. Se sisältää tutkimusvaiheen sekä vaiheen, jossa tutkimusta sovelletaan yrityksessä. Vuonna 2015 aloittaneen ohjelman rooli on alusta alkaen ollut suuri erityisesti ulkomaalaistaustaisten tohtoreiden työllistämisessä yrityksiin.

PoDoCo-ohjelmaa rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Svenska kulturfonden, Svenska litteratursällskapet i Finland, Tekniikan edistämissäätiö, KAUTE-säätiö, Liikesivistysrahasto, Maj ja Tor Nesslingin säätiö, Paulon säätiö ja Helsingin Sanomain Säätiö. Ne sijoittavat vuosittain ohjelmaan yhteensä lähes miljoona euroa, mikä mahdollistaa arviolta 35 vuosiapurahan myöntämisen.

Lue tiivis katsaus PoDoCo:n ensimmäisen 5-vuotiskauden toiminnasta ja vaikuttavuudesta.

podoco.fi

Säätiöpäivää vietetään koko Euroopassa vuosittain 1.10. 

Säätiöpäivä

Säätiöpäivää vietetään koko Euroopassa vuosittain 1.10. Säätiöpäivä on kaikille tarkoitettu päivä, jolla kerrotaan säätiöiden hyväätekevästä työstä ympäri Eurooppaa. 

Säätiöpäivänä suomalaissäätiöt tekevät näkyväksi tärkeätä työtään maailman parantajina. Yhteiseksi hyväksi toimivat säätiöt ovat tärkeitä tukijoita tieteelle, taiteelle ja kansalaisyhteiskunnalle. Suomessa ei ole yhtään tärkeätä tieteen tai taiteen tekijää, joka ei olisi saanut apurahaa. Päivää vietetään, jotta kaikki suomalaiset tietäisivät,

  • että säätiöt ovat olemassa,
  • että ne tekevät tärkeätä työtä Suomelle,
  • että ne ovat kaikkia varten, yhteiseksi hyväksi.

Säätiöt merkitsevät valinnanvapautta ja vaihtoehtoja. Säätiöt ovat riskirahoittajia, jotka paikkaavat julkisen rahoituksen aukot, pitävät huolta moniäänisen yhteiskunnan hyvinvoinnista sekä kannustavat uutta luoviin ja myös taloudellisesti kannattamattomiin hankkeisiin.

Vuosisadan rakentajat

Kaikille avoin haastekilpailu Vuosisadan rakentajat oli 44 suomalaisen säätiön ja rahaston yhteinen lahja satavuotiaalle Suomelle 2017. Sen avulla etsittiin ideoita, jotka parantavat nuorten hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassa nyt ja tulevaisuudessa.

Kilpailun voittanut Gutsy Go sai säätiöiltä 1,5 miljoonan euron rahoituksen, jonka tuella sadat nuoret eri puolilla Suomea ovat päässeet itse ideoimaan ja toteuttamaan rohkeita tekoja yhteisönsä parhaaksi. Someturva sai puoli miljoonaa euroa kehittääkseen mobiilisovelluksena toimiva lakipalvelun, josta nuoret voivat hakea apua sosiaalisessa mediassa kohtaamansa sopimattomaan käytökseen. Lisäksi 150 000 euron rahoituksen saivat rodullistettuja tyttöjä kirjoittamaan kannustava RT Lit (Ruskeat Tytöt Literature), turvapaikanhakijoita koodauksen avulla kotouttava Integrify ja nuoria terveelliseen elämään hyvinvointirannekkeen avulla ohjaava Elämän peili.

Kansainvälinen yhteistyö

Säätiöt ja rahastot ry on Philean (Philanthropy Europe Association) ja maailmanlaajuisen WINGS:n (Wordwide Initiatives for Grantmaker Support) jäsen. Philea on syntynyt 2021 eurooppalaisten säätiöyhdistysten kattojärjestön DAFNEn ja Euroopan säätiökeskuksen EFC:n yhdistymisen myötä, ja sen jäsenissä on myös suomalaisia säätiöitä.

Pohjoismainen säätiökonferenssi kokoaa vuosittain säätiökollegat Pohjoismaista maitamme yhdistävien aiheiden ympärille. Vuoden 2019 konferenssi pidettiin Suomessa. Järjestämisestä vastasivat yhdessä Svenska kulturfonden, KAUTE-säätiö, Koneen Säätiö, Maj ja Tor Nesslingin Säätiö, Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto, Suomen Kulttuurirahasto sekä Säätiöt ja rahastot ry. Vuoden 2023 pohjoismainen säätiökonferenssi on Norjassa 8.–10. marraskuuta.