Kestävyys ja ESGC

Yleishyödyllisille säätiöille ja rahastoille vastuullisuus on olennainen osa kaikkea toimintaa, ja siksi kestävyys kannattaa ottaa myös osaksi strategiaa. Pienemmän jalanjäljen eli haittojen vähentämisen lisäksi tai sijasta kannattaa myös tavoitella kunnianhimoisesti suurempaa kädenjälkeä eli myönteisiä vaikutuksia kestävyyden eri osa-alueilla.

Näille sivulle olemme koonneet säätiöiden työn tueksi tietoa säätiöiden ilmasto- ja ympäristötoimista, sosiaalisesta kestävyydestä, hyvästä hallinnosta ja kestävästä toimintakulttuurista.

Tuemme jäseniämme kestävyystyössä myös järjestämällä koulutuksia ja muita tilaisuuksia aiheesta.

Katso myös

Jäsenemme ovat sitoutuneet noudattamaan Hyvää säätiötapaa.

Hyvä säätiötapa

Jäsenemme ovat sitoutuneet noudattamaan Hyvää säätiötapaa. Se on itsesääntelyohje, jonka Säätiöt ja rahastot ry:n jäsenet ovat hyväksyneet 24. huhtikuuta 2006 (päivitetty 11.11.2019).

Ohjetta noudatetaan jäseniä sitovana paitsi siinä tapauksessa, että säätiön tai yhdistyksen säännöt, testamentti- ja lahjakirjamääräykset taikka muu perusteltu syy estää jonkin ohjekohdan noudattamisen.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka kehotuksesta huolimatta rikkoo hyvän säätiötavan periaatteita.

Hyvä säätiötapa | God stiftelsepraxis

Säätiön hyvä hallinto

on yhdistyksen laatima käytännönläheinen käsikirja siitä, miten hyvin hoidettu säätiö toimii. Säätiön hyvä hallinto vastaa vuonna 2015 voimaan tullutta säätiölakia. Siinä esitellään säätiön hyvän hallintotavan periaatteet säätiötoiminnan eri osa-alueilla.

Säätiön hyvä hallinto | God förvaltning i stiftelser

SHH-koulutus

Yhdistys järjestää vuosittain myös Säätiön hyvä hallinto -koulutuksen yhdessä säätiöalan parhaiden asiantuntijoiden kanssa. Jäsenten toimi- ja luottamushenkilöille tarkoitettu kolmiosainen koulutus pidetään seuraavan kerran 30.10. klo 13–16, 6.11. klo 9–12 ja 13.11.2024 klo 9–12 verkossa.

Yhä useampi säätiö sijoittaa vastuullisesti.

Vastuullinen sijoittaminen

Yhä useampi säätiö huomio sijoitustoiminnassaan ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon periaatteet. Esimerkkejä jäsentemme vastuullisuuskirjauksista:

Katso myös

Eri alojen eettisiä ohjeita

Vastuullinen rahoittaja tuntee rahoittamiensa alojen arvot ja sisäisen sääntelyn. Omalla kestävällä rahoituskulttuurillaan se voi edistää kestäviä toimintatapoja myös tukemillaan aloilla.

Hyvä tieteellinen käytäntö (HTK)

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on yhteistyössä suomalaisen tiedeyhteisön kanssa laatinut tutkimuseettisen ohjeen hyvästä tieteellisestä käytännöstä (HTK) ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä. 

Eettinen ohjeisto taide- ja kulttuurialalle

Forum Artis on laatinut eettisen ohjeiston taide- ja kulttuurialalle opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta alan itsesääntelyä varten.