Jäsenet

Yhdistyksellä on 230 jäsentä, jotka on listattu alle. Mukana ovat kaikki Suomen merkittävät yksityiset säätiöt, rahastot ja yhdistykset, jotka jakavat apurahoja.

Klikkaamalla jäsenen nimeä löydät lisätietoja sen tukialoista ja toiminnasta. Voit myös tehdä hakuja tukialoittain. Luokittelu kattaa suurimmat pääalat tieteen, taiteen ja muun yhteiskunnan kehittämisen alla. Säätiökohtaiset tiedot tuettavista aloista perustuvat kunkin jäsenen itse antamiin tietoihin, jotka olemme keränneet säätiötuen tilastointia varten.

Etsitkö rahoitusta?

Yhdistyksen jäsenet ilmoittavat avoimista rahoitushauistaan verkkosivuillaan sekä keskitetysti tiedejatutkimus.fi:ssä ja taidejakulttuuri.fi:ssä. Tämä sivu auttaa löytämään kootusti tietoa rahoittajista myös hakuaikojen ulkopuolella.

Yleisiä ohjeita säätiöiden apurahojen hakemisesta löydät Apurahan hakijalle -sivultamme.

Etsitkö yhteistyökumppaneita?

Sivu auttaa jäseniämme ja muita rahoittajia löytämään yhteistyökumppaneita omalta tukialalta. Tiedonvaihto, yhteiset rahoituspoolit ja hankkeet ovat hyvä tapa kasvattaa omaa vaikuttavuutta.

Katso myös jäsenet somessa

Jos olet jäsenemme ja huomaat tiedoissasi korjattavaa, laita viestiä info(at)saatiotrahastot.fi. Julkaisemme sivun myöhemmin myös ruotsiksi.

Klikkaamalla säätiön tai rahaston nimeä löydät lisätietoja sen tukialoista ja toiminnasta. Voit myös tehdä hakuja tukialoittain.

Valitse ensin alla olevasta valikosta tiede, taide tai muu ja sen jälkeen näkyville tulevasta valikosta tarkempi tuettava ala (esim. lääke- ja/tai terveystieteet, visuaaliset taiteet).

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden säätiö (KY-säätiö) pyrkii edistämään Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoiden yhteiskunnallisia, sosiaalisia, ammatillisia ja henkisiä tavoitteita sekä opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyviä tavoitteita. KY-säätiö kokoaa opiskelijakunnan yhteen ja toteuttaa tehtäväänsä tukemalla taloudellisesti kauppatieteiden opiskelijoiden vapaa-ajan toimintaa, kulttuuri- ja urheilutapahtumia sekä opiskelua ja sen edellytyksiä.

Verkkosivut

Agapisti-säätiö

Agapisti-säätiö tukee mm. kehitysyhteistyötä, lähetys- ja diakoniatyötä sekä humanitaarista apua. Säätiö ei pääsääntöisesti käsittele yksittäisiä avustushakemuksia, vaan pyrkii solmimaan monivuotisia yhteistyösopimuksia säätiön tarkoitusta toteuttavien alan avustusjärjestöjen kanssa. Vuoden 2024 varat on jo budjetoitu nykyisten yhteistyökumppaneiden hankkeille. Lokakuussa 2024 voi esittää uuden hakemuksen yhteistyökumppaniksi säätiön hallitukselle. Kannattaa huomata, että säätiö on sitoutunut ensisijassa turvaamaan nykyisten yhteistyökumppaneidensa hankkeiden rahoituksen, mikäli lisäresursseja ei ole käytettävissä.

Verkkosivut

Aivosäätiö

Aivosäätiön tarkoitus on auttaa löytämään parannuskeinot aivosairauksiin. Säätiö rakentaa tulevaisuuden Suomea, jossa yhä harvempi joutuu kärsimään aivojen ja hermoston sairauksista edistämällä lahjoitusvaroin tutkimusta sekä lisäämällä ymmärrystä aivoterveydestä, aivosairauksista ja aivotutkimuksesta yhteistyössä eri alojen tutkijoiden kanssa.

Verkkosivut

Aktiastiftelsen i Borgå – Aktiasäätiö Porvoo

Säätiön tarkoituksena on edistää säästämistä ja tukea kotiseutua, ja se toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti säästämistä edistävää työtä ja tutkimusta jakamalla apurahoja ja lahjoituksia aktiivisille vastaanottajille, joiden kotikunta on Porvoo, Askola, Pornainen, Loviisa tai Lapinjärvi. Säätiö myöntää tukea myös toiminta-alueellaan kulttuuria, urheilua, lapsia ja nuoria hyödyttävään sekä muuhun yleiseen ja yhteiskunnallisesti hyödylliseen toimintaan. Tuki myönnetään projektien apurahoina järjestöille ja yhdistyksille.

Verkkosivut

Aktiastiftelsen i Korsholm

Säätiön tarkoituksena on edistää säästämistä ja tukea kotiseutua, sekä vaalia säästöpankkitoiminnan perinteitä Mustasaaressa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti säästämistä edistävää toimintaa. Säätiö jakaa tukea tutkimusta, koulutusta, kulttuuria, lapsia, ja nuoria hyödyttävää sekä muuta yleishyödyllistä sekä yhteiskunnalle hyödyllistä toimintaa. Tukea ei myönnetä jo päättyneisiin hankkeisiin, eikä myöskään ammattiliittojen tai puoluepoliittiseen toimintaan tai yksityishenkilöille.

Verkkosivut

Alfred Kordelinin säätiö

Alfred Kordelinin säätiö on yksi Suomen vanhimmista suomenkielisistä säätiöistä. Säätiön tarkoituksena on suomalaisen tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistäminen ja kannattaminen. Alfred Kordelinin säätiö on vuodesta 1920 yhtäjaksoisesti tukenut apurahoin ja palkinnoin suomalaista tiedettä, kirjallisuutta, taidetta ja kansanvalistusta. Säätiöllä on myös lähes 300 teoksen taidekokoelma. Maalaukset, veistokset ja grafiikan lehdet on talletettu Ateneumin, Hämeenlinnan, Jyväskylän, Lahden, Tampereen ja Rauman taidemuseoihin sekä Keski-Suomen museoon. Teoksia on esillä myös säätiön toimitiloissa ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kordelin-salissa.

Verkkosivut

Ali & Tujan Nylundin säätiö

Ali & Tujan Nylundin säätiö tukee kehitysmaista tulleiden, etupäässä kristittyjen tyttöjen ja naisten koulutusta. Säätiö tukee nuorten naisopiskelijoiden koulutusta yliopistojen stipendien ja kansalaisjärjestöjen, yhdistysten ja järjestöjen hankkeiden kautta.

Alkoholitutkimussäätiö

Alkoholitutkimussäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea sellaista tieteellistä tutkimusta, jonka kohteena on alkoholin käyttö yleensä sekä alkoholi yksilön ja yhteiskunnan ongelmana. Raittiustutkimus ja alkoholitutkimukseen liittyvä huumausainetutkimus kuuluvat myös säätiön toiminnan piiriin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa apurahoja ja suorittaa tai tarpeellista asiantuntija-apua käyttäen suorituttaa mainittua tutkimustyötä. Lisäksi säätiö jakaa yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa apurahoja rahapelihaittojen tutkimukseen. Säätiö on monitieteinen, ja sen toiminnan piiriin kuuluvat yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet, biologiset tieteet sekä lääketieteen eri alueet.

Verkkosivut

Alli Paasikiven Säätiö

Säätiön tarkoituksena on tukea ja jatkaa sitä yhteiskunnallista työtä, jota säätiön kunniapuheenjohtaja Alli Paasikivi tasavallan presidentin puolisona suoritti. Säätiö työskentelee perheen sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa sekä kotien henkisen ja aineellisen tason kohottamiseksi. Alli Paasikiven säätiön tarkoitus on edistää perheiden sosiaalista turvallisuutta yhteiskunnassa. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja kulttuuri- ja kehittämishankkeisiin sekä tutkimuksiin, jotka edistävät säätiön tarkoitusta.

Verkkosivut

Amerin kulttuurisäätiö

Amerin kulttuurisäätiön tarkoituksena on suomalaisen henkisen sekä taloudellisen ja teknisen kulttuurin vaaliminen ja edistäminen, ja säätiö jakaa apurahoja tällaisille kohteille.

Verkkosivut

Anders Chydenius -säätiö

Anders Chydenius -säätiön tarkoituksena on Anders Chydeniuksen (1729–1803) ajatusten ja perinteen pohjalta edistää talouden vapautumisesta ja sen seurauksista käytävää keskustelua, tukea siihen kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta sekä vaikuttaa sitä koskevaan päätöksentekoon eettisiä arvoja korostaen. Säätiö on pyrkinyt tekemään Anders Chydeniusta tunnetuksi avoimen talouden ja avoimen hallinnon edistäjänä – klassisen liberalismin ja julkisuusperiaatteen kansainvälisesti merkittävänä uranuurtajana.

Verkkosivut

August Ludvig Hartwallin Säätiö

Säätiön tarkoituksena on tukea perheitä ja yksilöitä, jotka sosiaalisista, terveydellisistä, ikääntymiseen liittyvistä tai muista odottamattomista syistä ovat avun tarpeessa. Säätiön päämääränä on myös puhtaan ympäristön edistäminen. Toissijaisesti tavoitteena on tukea toimintaa, jolla tuetaan yrittäjyyttä. Säätiö tukee myös tutkimuksia edellä mainituilla aloilla. Säätiö harjoittaa tarkoituksenmukaista toimintaansa pääasiassa Suomessa, mutta voi tehdä sitä myös maailmanlaajuisesti. Säätiö tukee myös tutkimusta edellä mainituilla alueilla. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja pääasiassa voittoa tavoittelemattomille järjestöille ja toissijaisesti yksityishenkilöille. Säätiö voi myös tukea sairaaloiden, päivähoitokeskusten, hoitokotien tai muiden vastaavien tilojen sekä tieteen ja koulutuksen rakentamista ja ylläpitoa.

Verkkosivut

Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiö

Säätiön tehtävänä on edistää toisen asteen ammatillisten oppilaitosten autoalan opettajien jatko- ja täydennyskoulutusta. Säätiö seuraa autoalan toimintaympäristön muutoksia erityisesti siitä näkökulmasta, millaisia vaatimuksia ne asettavat osaamisen kehittämiselle ja minkälaista osaamista alan yritykset tarvitsevat. Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiö tukee myös oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä kehittämällä yhteistyömalleja ja markkinoimalla niitä alan toimijoille.

Verkkosivut

Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ​​myöntämällä apurahoja, stipendejä tai palkintoja tai muuten tukemalla ja edistämällä terveydenhuoltoa, koulutusta, ympäristöä, kulttuuria ja urheilua. Säätiö tukee yleishyödyllistä, yhteiskunnallisesti hyödyttävää toimintaa harjoittavia organisaatioita, joilla on yhteyksiä Länsi-Uudellemaalle Hangosta Siuntioon. Stipendit on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet peruskoulunsa Länsi-Uudellamaalla ja jotka opiskelevat yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa Suomessa tai ulkomailla.

Verkkosivut

C. V. Åkerlundin mediasäätiö

C. V. Åkerlundin mediasäätiö tukee media-alan koulutusta ja osaamisen kehittymistä. Sen keskeinen tehtävä on rahoittaa media-alan väitöskirjoja, opintoja, koulutuksia ja erilaisia tutkimushankkeita.

Verkkosivut

Diabetestutkimussäätiö

Säätiön tarkoituksena on edistää suomalaista, kansainvälisesti korkeatasoista diabetestutkimusta, jonka tavoitteena on diabeteksen ehkäisy, diabeteksen hoidon tehostaminen ja diabeetikoiden hyvinvointi. Säätiö tukee diabetekseen liittyvää tieteellistä tutkimustyötä ja tutkimustulosten tunnetuksi tekemistä jakamalla apurahoja diabetestutkijoille.

Verkkosivut

Eileen Starckjohann ja Thelma Starckjohann-Bruun säätiö

Säätiön tarkoituksena on taloudellisen tuen antaminen erilaisille vaikeuksissa oleville ihmisryhmille. Avustustoiminnan kohteena ovat olleet sotaveteraanit ja sodista kärsimään joutuneet. Veteraanityön lisäksi säätiö on tukenut myös muuta vanhustyötä, nuorisotyötä ja opiskelevia nuoria.

Verkkosivut

Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö

Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö edistää tieteellistä tutkimusta ja kirjallista toimintaa. Vuonna 1935 perustettu säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja avustuksia tutkijoille sekä tieteellisille instituutioille ja laitoksille tietyillä aloilla. Säätiö jakaa apurahoja ensisijaisesti tohtoriksi väitelleille nuorille tutkijoille ja väitöskirjan loppuunsaattamiseksi.

Verkkosivut

Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö

Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiön tarkoituksena on edistää Jyväskylän yliopistossa tehtävää tutkimusta sekä tukea taloudellisesti tutkimustyön tekijöitä. Tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävän osaamisen kehittämiseen pyritään tukemalla monitieteistä tutkimusta. Käytännössä tuki kohdistuu lähes yksinomaan väitöskirjatyöskentelyyn. Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö tukee sekä väitöskirjatyönsä alussa että jo pitkällä olevia henkilöitä.

Verkkosivut

Emil Aaltosen Säätiö

Emil Aaltosen Säätiö myöntää suomenkielisille tutkijoille apurahoja tieteelliseen tutkimustyöhön kaikille tieteenaloille. Säätiöön kuuluu myös Teollisen kulttuurin tutkimusrahasto, joka myöntää apurahoja teollisen kulttuurin ja sen historian tieteelliseen tutkimukseen sekä teollisen kehityksen ja siihen liittyvien ongelmien tunnetuksi tekemiseen. Säätiön tehtävänä on myös vaalia perustajansa, vuorineuvos Emil Aaltosen (1869–1949) muistoa ylläpitämällä hänen elämäntyötään, teollista kehitystä koskevaa näyttelyä sekä hänen keräämänsä taidekokoelman näyttelyä Pyynikinlinnassa Tampereella.

Verkkosivut

Ensihoidon tukisäätiö

Ensihoidon tukisäätiö on lahjoitusvaroin perustettu apurahasäätiö. Säätiön tarkoituksena on tukea ja kehittää ensihoito- ja muuta siihen liittyvää pelastustoimintaa, erityisesti helikopteria hyväksi käyttäen tapahtuvaa niin sanottua ”Helicopter Emergency Medical Service” (HEMS) -toimintaa, samoin kuin kyseisten toimintojen tutkimusta ja koulutusta. 

Verkkosivut

Erkki Paasikiven säätiö

Erkki Paasikiven säätiö tukee apurahoin puhtaan talousveden ja talotekniikan tutkimus- ja koulutushankkeita Suomessa, tähän liittyvää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä, liiketaloudellista osaamista sekä raumalaista kulttuuria.

Verkkosivut

Erkki Poikosen Säätiö

Erkki Poikosen Säätiö toimii nuorisokasvatuksen ja kansanterveyden hyväksi Suomessa. Säätiön tarkoituksena on tukea terveiden elämäntapojen edistämistä nuorisokasvatuksen avulla koko valtakunnan alueella. Säätiö on kansanterveyttä edistävä säätiö, jonka painopiste ja kärki on savuttomuus ja täysraittius. Säätiö myöntää apurahoja ja toimii myös itse tavoitteenaan terve päihteetön nuoriso.

Verkkosivut

Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö

Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiön tavoitteena on edistää säästäväisyyttä, tukea kotiseutua ja vaalia paikallisesti tärkeitä säästöpankkiperinteitä. Säätiö myöntää näiden tavoitteiden saavuttamiseksi avustuksia ja apurahoja.

Verkkosivut

Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran säätiö

Säätiön tarkoituksena on tukea Etelä-Pohjanmaan maatalouden kehittämistoimintaa jakamalla varoja tähän toimintaan.

Eva Ahlströmin säätiö

Säätiön tarkoituksena on tukea sellaisia yleishyödyllisiä järjestöjä, yhdistyksiä tai yksilöitä Suomessa tai ulkomailla, joilla on hyvä maine ja dokumentoitu maailmanlaajuinen tai paikallinen kokemus auttaa taloudellisesti pääasiassa naisia ja lapsia, jotka ovat haavoittuvassa asemassa köyhyyden, sorron, sodan, poliittisten levottomuuksien, luonnonkatastrofien tai muiden vaikeiden olosuhteiden vuoksi.

Verkkosivut

Finska Läkaresällskapet r.f.

Finska Läkaresällskapet on tieteellinen yhdistys maan ruotsinkielisille lääkäreille. Seuran tarkoituksena on kehittää lääketiedettä ja terveyden- ja sairaudenhoitoa, edistää lääkäreiden täydennyskoulutusta, tukea ruotsinkielistä ja kansainvälistä julkaisutoimintaa sekä ylläpitää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä lääketieteen alalla.

Verkkosivut

Fortumin ja Nesteen Säätiö

Säätiön tarkoituksena on tukea luonnontieteellistä, teknillistieteellistä sekä taloustieteellistä tutkimus-, opetus- ja kehitystyötä energia-alalla. Painopisteinä ovat energian tuotanto ja käyttö sekä liikenteeseen liittyvät energiaratkaisut. Tässä tarkoituksessa säätiö myöntää avustuksia, apurahoja, tunnustuspalkintoja tai muulla tavoin taloudellisesti tukee tarkoituksensa toteuttamiseen liittyviä toimintoja sekä harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Verkkosivut

Föreningen Konstsamfundet r.f.

Konstsamfundetin tehtävänä on hallita Amos Andersonin (1878–1961) testamenttaamaa omaisuutta ja tukea sen tuotoilla suomenruotsalaista kulttuuria: musiikkia, kirjallisuutta, kustantannustoimintaa, kuvataidetta ja teatteria. Konstsamfundet tukee myös ruotsinkielistä ammatillista koulutusta, ruotsin kielen asemaa ja ruotsinkielistä tiedonvälitystä. Yhdistys ylläpitää lisäksi Amos Rex -taidemuseota ja Amos Andersonin kotimuseota Helsingissä sekä Dragsfjärdissä Söderlångvikin kartanoa, joka on kesäisin auki museona.  

Verkkosivut

Gerda ja Salomo Wuorion Säätiö

Säätiön tarkoituksena on taloudellisesti edistää kuvataiteita, taideteollisuutta, arkkitehtuuria ja maalariammattialan koulutustyötä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa määrätyille näiden alojen järjestöille avustusta vuosittain. Säätiö voi lisäksi edistää vähäisessä määrin muilla eri toimintatavoilla tarkoituksensa toteutumista.

Verkkosivut

Harry Schaumans Stiftelse

Säätiön tarkoituksena on tukea, tiedettä, koulutusta ja kulttuuria Pohjanmaalla. Säätiö on Vaasan keskustan suurin kiinteistönomistaja ja kaupunkikuvan aktiivinen kehittäjä. Säätiön mediayhtiö HSS Media julkaisee kolmea päivälehteä Pohjanmaalla.

Verkkosivut

Hedmanska Stiftelsen

Säätiön tarkoituksena on kehittää säätiön Pohjanmaan museossa säilytettävää kokoelmaa ja edistää museotoimintaa Vaasassa. Säätiö voi myös myöntää stipendejä.

Verkkosivut

Helia-säätiö

Helia-säätiö tukee Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa toteutettavaa koulutusta sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Helsingestiftelsen

Säätiön tarkoituksena on edistää säästämistä ja tukea kotiseutua. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ​​tukemalla taloudellisesti säätiön toimialaan liittyvää työtä, tutkimusta ja tiedotusta sekä jakamalla avustuksia ja lahjoituksia Vantaalla toimiville tai siihen yhteydessä oleville vastaanottajille. Säätiö tukee myös vantaalaisten harjoittamaa kulttuuria, urheilua ja muuta yleishyödyllistä toimintaa sekä kaikkea muuta säätiön tarkoitusperiä edistävää ja tukevaa laillista toimintaa. Säätiö priorisoi lasten ja nuorten toimintaa sekä kotiseututyötä.

Verkkosivut

Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö

Säätiö tukee Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulua ja sen piirissä toimivia henkilöitä tutkimus- ja opetustoimintaa edistävillä apurahoilla ja muulla tuella.

Verkkosivut

Helsingin Sanomain Säätiö

Helsingin Sanomain Säätiö tukee viestintään ja viestintäteollisuuteen sekä sananvapauden edistämiseen liittyvää tutkimusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa apurahoja viestintäalan tutkimukseen ja koulutukseen ja ylläpitää Merkki-museota Helsingissä.

Verkkosivut

Helsingin yliopiston rahastot

Helsingin yliopiston rahastot myöntää apurahoja pääasiassa Helsingin yliopiston opiskelijoille, tutkijoille ja henkilökunnalle. Helsingin yliopiston rahastoihin kuuluu yli 350 rahastoa sisältäen tieteenalakohtaisia rahastoja ja itsenäisiä nimikkorahastoja. Rahastojen varat muodostuvat vuosisatojen aikana Helsingin yliopistolle lahjoitetusta omaisuudesta.

Helsingin yliopiston tiedesäätiö

Helsingin yliopiston tiedesäätiö edistää ja tukee nuorten tieteenharjoittajien tutkimustyötä Helsingin yliopistossa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan rahoittamalla tohtorikoulutettavien työsuhteisiin perustuvia nimikkopaikkoja. Säätiö perustettiin vuonna 1990 vietetyn Helsingin yliopiston 350-vuotisjuhlan kunniaksi ja perustuu suurelta osin yli 200 yritykseltä ja julkisyhteisöltä saatuihin lahjoituksiin.

Verkkosivut

Hämäläisten ylioppilassäätiö

Hämäläisten ylioppilassäätiön tarkoituksena on Helsingin yliopistossa opiskelevien hämäläisten ylioppilaiden ja nuorten tieteenharjoittajien opintojen, tutkimustyön ja aatteellisen toiminnan ja sosiaalisten olojen kehittäminen ja turvaaminen. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa myös jakamalla opiskelija- ja tutkimusstipendejä.

Verkkosivut

Högskolestiftelsen i Österbotten

Högskolestiftelsen i Österbotten tukee kaikkia ruotsinkielisiä korkeakouluja ja ammattikorkeakouluja Pohjanmaalla. Yliopistoapurahojen lisäksi säätiö tukee yksittäisiä tutkijoita ja projekteja. Tarkoituksena on näin vahvistaa ja kehittää Pohjanmaan aluetta elinkeinoelämää hyödyttävällä korkeatasoisella koulutuksella, joka houkuttelee lahjakkaita opiskelijoita.

Verkkosivut

Instrumentariumin tiedesäätiö

Instrumentariumin tiedesäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea maamme lääketieteen sekä teknisten ja luonnontieteiden laitteisiin ja menetelmiin liittyvää tutkimustyötä sekä näiden alojen taloustieteellistä tutkimusta. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja sellaisille tieteenharjoittajille, jotka työskentelevät säätiön asettamien tavoitteiden hyväksi.

Verkkosivut

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla) tarkoituksena on edistää ja tukea Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja asemaa sekä hyvää tulevaisuutta. Toiminta muodostuu kolmesta kokonaisuudesta – Kasvun tuki, yhteisövaikuttavuus ja johtamiskoulutus – sekä Samalta viivalta – ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen -ohjelmasta. Lisäksi säätiö on mukana erilaisissa yhteistyö- ja tutkimushankkeissa.

Verkkosivut

Jaalan Kotiseutusäätiö

Säätiön tarkoituksena on säilyttää Jaalan kulttuuriperintöä sekä vahvistaa Jaalan alueen ja kylien elinkelpoisuutta ja vetovoimaisuutta. Tätä varten säätiö myöntää avustuksia eri tarkoituksiin niin yhteisöille, yhdistyksille kuin yksityishenkilöillekin.

Verkkosivut

Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiö

Säätiön tarkoituksena on vahvistaa ja kehittää alueensa kylien elinvoimaisuutta ja edistää niiden asukkaiden hyvinvointia myöntämällä apurahoja. Apurahoja voidaan myöntää entisten Jaalan, Elimäen ja Valkealan kuntien alueiden asukkaille ja yhdistyksille.

Verkkosivut

Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiö

Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiö jakaa kahden vuoden välein henkilökohtaisia ja hankeapurahoja endokrinologian, keuhkosairauksien ja psykiatrian alojen tutkijoille. Säätiö tukee erityisesti väitöskirjatyön tekijöitä ja välittömässä post doc -vaiheessa olevia nuoria tutkijoita, mutta varttuneempiakin tutkijoita kannustetaan hakemaan apurahaa.

Verkkosivut

Jane ja Aatos Erkon säätiö

Jane ja Aatos Erkon säätiö edistää korkeatasoista tutkimusta etenkin lääketieteen, tekniikan ja taloustieteen aloilla. Säätiö tukee myös korkealuokkaista taidetta ja kulttuuria sekä harkitusti muita hankkeita, joilla edistetään Suomen kansakunnan hyvinvointia.

Verkkosivut

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Jenny ja Antti Wihurin rahasto rakentaa hyvinvoivan yhteiskunnan perusedellytyksiä mahdollistamalla tiedettä, taidetta ja yhteiskunnallista toimintaa. Säätiö myöntää apurahoja ja palkintoja, ylläpitää biolääketieteellistä tutkimusta tekevää Wihurin tutkimuslaitosta ja kuvataiteen stipendi- ja residenssiohjelmia sekä kartuttaa Rovaniemen taidemuseoon lahjoitettua Wihurin rahaston taidekokoelmaa.

Verkkosivut

Juho Vainion Säätiö

Juho Vainion Säätiö myöntää apurahoja kansanterveyttä ja terveitä elämäntapoja edistävään tutkimukseen ja toimintaan. Tuen kohteita ovat erityisesti terveysliikunta, terveellinen ravitsemus, tupakoinnista ja alkoholin käytöstä johtuvien terveyshaittojen torjuminen sekä mielenterveyden ja ympäristöterveyden edistäminen.

Verkkosivut

K. H. Renlunds stiftelse

Säätiön tarkoituksena on edistää malmien ja hyödyllisten mineraalien sekä teknisesti hyödyllisten kallio- ja maaperätyyppien sekä pohjavesivarojen löytämistä Suomessa ja antaa mahdollisuuksien mukaan ohjeita, jotka edistävät niiden käyttöä ja loppusijoitusta. Tämä voi tapahtua tekemällä geologista tutkimusta, julkaisu- ja tiedotustoiminnalla sekä myöntämällä henkilökohtaisia apurahoja.

Verkkosivut

Kaatuneiden Muistosäätiö

Kaatuneiden Muistosäätiö on perustettu viemään eteenpäin Suomen Aseveljien Liiton ja Sankarivainajien Muistosäätiön tarkoituksena olleita, Suomen vuosien 1939–1945 sotien seurauksena esille nousseita kansallisen eheyden ja sosiaalisen tasa-arvon tavoitteita. Säätiön toiminnan ytimessä on kaatuneiden sotilaiden varattomien omaisten ja Suomen maanpuolustustehtävissä toimineiden vaikeuksiin joutuneiden henkilöiden ja heidän omaistensa tukeminen sekä sankarihautojen, kenttähautausmaiden ja muistomerkkien kaunistaminen sekä sankarivainajien muiston ja sotien veteraanien ja sotasukupolven henkisen ja aineellisen perinnön vaaliminen.

Verkkosivut

Kai, Eeva ja Aarne Vähäkallion Muistosäätiö

Kai, Eeva ja Aarne Vähäkallion Muistosäätiö on perustettu vuonna 1958. Säätiön tarkoituksena on tukea ja ylläpitää Pääkaupunkiseudun Partiosäätiön omistaman Kiljavan leiri- ja koulutuskeskuksen kunnossapitoa.

Kalevala Korun Kulttuurisäätiö

Kalevala Koru jakaa yhteistyössä omistajajärjestönsä Kalevalaisten Naisten Liiton kanssa apurahoja suomalaisen kulttuurin edistämiseen oman kulttuurisäätiönsä kautta. Säätiö voi myöntää apurahoja yksityisille henkilöille tai yhteisölle kulttuuriperintöä edistäviin hankkeisiin.

Verkkosivut

Kalevalaseura-säätiö

Kalevalaseura-säätiön tehtäviin on perustamisesta (1919) lähtien kuulunut vuosikirjan julkaiseminen ja tunnustuspalkintojen jakaminen. Nykyisin säätiö jakaa myös apurahoja, järjestää tapahtumia ja etsii yhä uusia tapoja tulkita Kalevalaa ja kulttuuriperintöä.

Verkkosivut

Kalevi Jäntin rahasto nuorten kirjailijain tukemiseksi

Kalevi Jäntin rahaston perustivat vuonna 1942 WSOY:n pääjohtaja Jalmari Jäntti ja hänen vaimonsa Hildur Jäntti kunnioittaakseen 30 vuoden iässä menehtyneen poikansa Kalevin muistoa. Säätiön tarkoituksena on suomalaisen kaunokirjallisuuden edistäminen. Säätiö jakaa vuosittain Kalevi Jäntin palkinnon yhdelle tai useammalle nuorelle kirjailijalle hänen julkaisemastaan suomenkielisestä teoksesta.

Kansan Sivistysrahasto

Kansan Sivistysrahaston tarkoituksena on tukea maamme työväen ja työväenliikkeen sivistyksellisiä pyrkimyksiä. Tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö tukee apurahoin ja tunnustuspalkinnoin yhteiskunnallisesti suuntautunutta tutkimusta, opiskelua, harrastus- ja kulttuuritoimintaa sekä sivistystyötä.

Verkkosivut

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö

Karjalaisen Kulttuurin edistämissäätiö (KKES) perustettiin vuonna 1950 tukemaan karjalaisen kulttuurin jälleenrakentamista. Yhä edelleen säätiön ydintehtävä on karjalaisen henkisen ja aineellisen viljelyn tukeminen ja kehittäminen sekä karjalaisten perinteiden vaaliminen maassamme. Tarkoitustaan KKES toteuttaa myöntämällä apurahoja ja avustuksia, tukemalla tutkimus- ja julkaisutoimintaa, järjestämällä kulttuuritilaisuuksia sekä ylläpitämällä perinnettä säilyttäviä kokoelmia ja laitoksia.

Verkkosivut

Kauko Sorjosen säätiö

Kotiseutuneuvos Kauko Sorjosen nimeä kantavan säätiön ensisijainen tehtävä Lapissa on ylläpitää Kittilässä sijaitsevia museoitaan eli Särestöniemi-museota ja Palsa-museota, jotka liittyvät taiteilija, professori Reidar Särestöniemeen ja taiteilija Kalervo Palsaan, sekä taidemaalari Andreas Alarieston elämäntyötä esittelevää Museo-galleria Andreas Alariestoa Sodankylässä. Vuonna 1998 perustettu säätiö tukee lisäksi suoraan taiteen harjoittajia ja kulttuuritoimijoita omien valintakriteeriensä mukaisesti, mutta ei jaa apurahoja hakumenettelyn kautta.

Verkkosivut

Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö – KAUTE

KAUTE-säätiö tukee kaupallisten ja teknillisten tieteiden tutkimusta sekä tutkimustiedon levittämistä. Säätiö myöntää apurahoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Säätiön tavoitteena on näin auttaa suomalaista yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

Verkkosivut

Kauppias K. P. Ruuskasen säätiö

Säätiön tarkoituksena on jakaa ansioituneille Tampereen kauppaoppilaitoksen opettajille ja oppilaille apurahoja joko kotimaassa tai ulkomailla suoritettavia jatko-opintoja varten.

Keskipohjanmaa-säätiö

Säätiön tarkoituksena on keskipohjalaiseen maakunta- ja perinnekulttuuriin pohjautuvan sana- ja muun taiteen, tiedonvälityksen, ympäristönsuojelun sekä maakunnalliseen ja yhteiskunnalliseen elämään kohdistuvan tieteenharjoituksen tukeminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja palkintoja sekä avustamalla tutkimusten tulosten julkaisemista ja tunnetuksi tekemistä.

Verkkosivut

Keskitien säätiö

Keskitien säätiön tarkoituksena on edistää maaseudun ja asutuskeskusten väestöryhmien ymmärtämystä ja sovinnollista yhteistyötä. Vuonna 1964 perustettu säätiö tukee maaseudun kulttuurihankkeita, maaseutua tukevia tutkimus- ja kehityshankkeita ja hankkeita, jotka lisäävät maaseudun ja kaupunkien arkista vuorovaikutusta.

Verkkosivut

Kiinteistösäätiö

Edistää ja tukea rakennussuunnitteluun, asumiseen, asuinympäristöön ja kiinteistönhoitoon ja hallintoon sekä kiinteistökannan säilymiseen liittyvää toimintaa. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa jakamalla apurahoja sekä tukemalla asumisen ja kiinteistöalan tutkimus-, koulutus-, julkaisu- ja muuta toimintaa avustamalla kiinteistöalan järjestöjen työtä ja toimimalla yhteistyössä muiden säätiöiden ja rahastojen kanssa.

Verkkosivut

Kommunalrådet C. G. Sundells stiftelse

Säätiön tarkoituksena on tukea ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa lapsille ja nuorille Turussa ja sen lähialueilla. Säätiö jakaa apurahoja lasten sairaanhoitoon ja ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon yhteistyössä lääkintä- ja terveydenhuoltolaitosten sekä koulujen, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa sekä perustaa ja ylläpitää sairaiden lasten hoitopaikkoja.

Verkkosivut

Koneen Säätiö

Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton organisaatio, joka parantaa maailmaa luomalla edellytyksiä vapaalle tieteelle ja taiteelle. Säätiö myöntää apurahoja tieteeseen, taiteeseen sekä tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin, jakaa palkintoja ja lahjoituksia sekä ylläpitää Saaren kartanon kansainvälistä taiteilija- ja tutkijaresidenssiä Mynämäellä.

Verkkosivut

Kunnallisalan kehittämissäätiö

Kunnallisalan kehittämissäätiö (KAKS) rahoittaa kuntia palvelevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa, julkaisee lehteä ja kirjoja, keskustelee ja kouluttaa. Tavoitteena on tukea kuntia ja maakuntia sekä parantaa niiden toimintamahdollisuuksia.

Verkkosivut

Kuopion Seudun Hengityssäätiö

Kuopion Seudun Hengityssäätiön tarkoituksena on hengityssairauksien vastustaminen ja ennaltaehkäisy sekä sairastuneiden ja heidän läheistensä elämänlaadun ja yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien edistäminen. Säätiö myöntää apurahoja pohjoissavolaisille yksityishenkilöille ja työryhmille hengitys- ja keuhkosairauksien sekä sisäilman tutkimus-, hoito- ja julkaisutoimintaan.

Verkkosivut

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö edistää toiminta-alueellaan opintotoimintaa sekä tukee kulttuuri-, harrastus- ja virkistystoimintaa apurahoin. Perinteisesti tukea ovat voineet saada UPM-kymmeneläiset ja heistä koostuvat yhteisöt, perheenjäsenet ja eläkeläiset Kouvolassa. Lisäksi kaikki kouvolalaiset voivat hakea apurahaa opintotoimintaan. Apurahoja myönnetään myös Kymenlaaksossa toimiville yhdistyksille, ryhmille ja tutkijoille.

Verkkosivut

Lastentautien tutkimussäätiö

Lastentautien tutkimussäätiö tukee lasten sairauksiin, terveyteen ja hyvinvointiin kohdistuvaa tieteellistä tutkimustyötä. Säätiö ja sen edeltäjä, vuonna 1947 perustettu Lastentautien tutkimusrahaston kannatusyhdistys, ovat olleet merkittävässä roolissa nostamassa suomalaista lastentautien tutkimusta maailman huipulle. Säätiö jakaa apurahoja tutkimushankkeille sekä tutkijoiden henkilökohtaiseen työskentelyyn ja koulutukseen. Lisäksi se palkitsee ansioituneita tutkijoita sekä rahoittaa professuureja ja tutkijoiden palkkaamista yliopistosairaaloissa.

Verkkosivut

Lauri ja Lasse Reitzin Säätiö

Rakennuttaja ja keräilijä Lauri Reitzin leski Maria Reitz perusti säätiön testamenttimääräyksellään vuonna 1971. Maria Reitz halusi säätiön perustamisella vaalia taiteesta ja antiikista kiinnostuneen miehensä asiantuntemuksella heidän yhteiseen kotiinsa keräämää taide- ja antiikkiesinekokoelmaa. Säätiön tarkoituksena on ylläpitää taidemuseota perheen entisessä kodissa Apollonkadulla sekä kartuttaa museon kokoelmia omaisuutensa tuotolla. Säätiöllä on lisäksi kansansivistystarkoitus, jota se toteuttaa pitämällä museota avoinna yleisölle ja ryhmille ilman pääsymaksua.

Verkkosivut

Leonora ja Yrjö Paloheimon säätiö

Vuonna 1973 perustettu Leonora ja Yrjö Paloheimon säätiö tukee nuorten taiteilijoiden kasvua ja taiteen koulutusta. Säätiö tarjoaa Kallio-Kuninkalan tilat Taideyliopiston käyttöön. Säätiö osallistuu myös Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kansainvälisten mestarikurssien rahoittamiseen ja on lisäksi ollut mukana tukemassa Barokkiakatemian toiminnan käynnistämistä. Säätiö edistää Suomen ja Yhdysvaltojen välistä kulttuurityötä. Säätiöllä ei ole julkista apurahan tai avustusten hakumenettelyä.

Verkkosivut

Liedon Säästöpankkisäätiö

Liedon Säästöpankkisäätiö tukee, edistää ja kehittää parempaa huomista erityisesti Varsinais-Suomen alueella. Myönnämme avustuksia ja apurahoja, joilla tuetaan niin säästäväisyyttä, koulutusta, tutkimusta, kulttuuria kuin monia muita yhteiskunnallisia toimintoja.

Verkkosivut

Liikesivistysrahasto

Liikesivistysrahasto tukee kauppatieteellistä tutkimusta myöntämällä apurahoja. Myönnetyistä apurahoista valtaosa käytetään akateemiseen tutkimustyöhön. Säätiö on lisäksi osallistunut Aalto-yliopiston ja muiden kauppatieteellisten yliopistojen pääomakeräyksiin.

Verkkosivut

Lisi Wahls Stiftelse

Säätiö perustettiin vuonna 1962 ja sen tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten kouluttautumista sekä tukea Marttajärjestöä. Säätiön tarkoituksena on tukea taloudellisesti nuoria, jotka haluavat hankkia hyvän koulutuksen. Tarkoitusta toteutetaan jakamalla taloudellista tukea lapsia, nuoria ja nuoria aikuisia tukeviin projekteihin ja toimintaan.

Verkkosivut

Lotta Svärd Säätiö

Yhteiskunnallinen huoltotyö oli aikoinaan Lottajärjestön toiminnan ytimessä ja samalla tiellä jatkaa Lotta Svärd Säätiö vielä tänä päivänäkin. Lakkautetun Lottajärjestön jäsenten kuntoutus- ja avustustoiminta ovat Lotta Svärd Säätiön toiminnan keskiössä. Sääntöjensä mukaisesti säätiö myös tukee vapaaehtoista maanpuolustustyötä, jonka painopisteenä on arjen turvallisuuden parantaminen. Säätiö ylläpitää Tuusulassa Lottamuseota, joka kertoo Lottajärjestön historiasta, toiminnasta ja naisten vapaaehtoisesta työstä.

Verkkosivut

Lounais-Suomen Partiosäätiö

Säätiön tarkoituksena on edistää ja taloudellisesti tukea partiotoimintaa ja sen edelleen kehittämistä Varsinais-Suomessa. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa avustamalla taloudellisesti Lounais-Suomen Partiopiiri ry:tä tai tämän toiminnan jatkajaa sekä omistamalla ja hallinnoimalla kiinteistöjä, huoneistoja, osakkeita ja toimintavälineitä ja harjoittamalla muuta partiotoimintaa edistävää toimintaa.

Läpimurtosäätiö

Läpimurtosäätiö on uusi suomalainen urheilun tukisäätiö, jonka tarkoitus on mahdollistaa yhä useamman lupaavan suomalaisen nuoren urheilijan kansainvälinen läpimurto. Huippu-urheilun lisäksi säätiö tukee toimijoita, joiden tavoitteena on luoda suomalaisille lapsille yhdenvertaisia mahdollisuuksia liikuntaharrastukseen, ja sitä kautta oman elämänsä läpimurtoon.

Verkkosivut

Maa- ja vesitekniikan tuki ry

Yhdistys tukee vesi- ja ympäristötekniikkaa uudistavaa tutkimusta ja aloitteita, jotka ovat sovellettavissa laajasti niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Se tukee myös maaperän suojelua sekä maaseudun suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvää selvitystä.

Verkkosivut

Maalarimestarisäätiö

Maalarimestarisäätiö edistää rakennusmaalausalan ammattitaidon ylläpitämistä ja kehitystä tukemalla alan aatteellista, ammattitaidollista sekä liiketaloudellista koulutusta, tiedonvälitystä, tutkimusta ja alan perinteiden sekä yhteiskuntasuhteiden vaalimista. Säätiö toimii myöntäen välitöntä tai välillistä taloudellista tukea, myöntäen apurahoja, antaen tunnustuspalkintoja sekä hankkien ja luovuttaen tiloja säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan.

Maanpuolustuskorkeakoulun tukisäätiö

Maanpuolustuskorkeakoulun tukisäätiön tehtävä on tukea maanpuolustusta edistävää tieteellistä tutkimus- ja opetustyötä, perinnetoimintaa sekä näitä tukevaa julkaisutoimintaa Maanpuolustuskorkeakoulun piirissä. Se jatkaa edeltäjänsä Sotakorkeakoulun tukisäätiön toimintaa, joka syntyi kun 1937 alkaen perustetut Sotakorkeakoulun erilliset stipendirahastot säätiöitiin 1985.

Verkkosivut

Maatalouskoneiden tutkimussäätiö

Säätiön tarkoituksena on maatilataloudessa ja sen liitännäis- ja sivuelinkeinossa käytettävien koneiden ja muiden teknologisten panosten tutkimisen ja kehittämisen edistäminen. Säätiö toimii yhteistyössä Helsingin yliopiston, Työtehoseuran ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa avustuksia ja tutkimusapurahoja.

Maj ja Tor Nesslingin säätiö

Maj ja Tor Nesslingin säätiö rakentaa ekologisesti kestävää tulevaisuutta tarjoamalla tukea tutkimukselle, mahdollisuuksia kohtaamisille ja tutkittua tietoa yhteiskunnan käyttöön. Säätiö edistää ympäristönsuojelua kehittävää tutkimusta jakamalla apurahoja. Säätiö rahoittaa lisäksi Puistokatu 4 -hanketta, Ympäristötiedon foorumia sekä yhdessä Tiina ja Antti Herlinin säätiön sekä Svenska litteratursällskapet i Finlandin (SLS) kanssa Sininen Pallo -ympäristöpalkintoa.    

Verkkosivut

Mannerheim-säätiö

Säätiön pääasiallisena tarkoituksena on myöntää stipendejä. Säätiön hallitus toteuttaa yhä marsalkan viimeistä tahtoa myöntämällä stipendejä lupaaville suomalaisille upseereille ulkomaisissa sotakorkeakouluissa opiskelua varten. Säätiö jakaa stipendit Maanpuolustuskorkeakoulun ehdotusten mukaisesti. Säätiön stipendien avulla sadoilla upseereilla on ollut mahdollisuus opiskella parhaissa sotakorkeakouluissa vuosikymmenten ajan. Säätiö ylläpitää lisäksi Mannerheim-museota Helsingin Kaivopuistossa.

Verkkosivut

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimussäätiö

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) tutkimussäätiö edistää ja tukee lapsuutta sekä lasta, nuorta ja lapsiperhettä koskevaa tieteellistä tutkimusta ja tutkimustulosten hyväksikäyttöä. Sääntöjensä mukaista toimintaa säätiö harjoittaa ensisijaisesti jakamalla vuosittain apurahoja väitöstutkimuksiin ja järjestämällä tutkimustiedon levittämistä tukevan seminaarin.

Verkkosivut

Marjatta ja Eino Kollin säätiö

Marjatta ja Eino Kollin säätiö tukee maa- ja metsätalouteen sekä rakentamiseen liittyvää tieteellistä ja soveltavaa tutkimusta ja kehitystyötä. Säätiö myöntää apurahoja yksittäisille tutkijoille ja kehittäjille sekä tutkimus- ja kehittäjäryhmille painottaen toimintaa, jolla on elinympäristömme kannalta positiivinen vaikutus pitkällä tähtäimellä.

Verkkosivut

Maud Kuistilan muistosäätiö

Säätiö jakaa vuosittain lääketieteen apurahoja tutkimustyöstä kokemusta omaaville tutkijoille erityisesti väitöskirjatyöhön ja sen jälkeiseen tutkimustyöhön, jotta he voisivat omistautua päätoimisesti muusta ansiotyöstä vapaana tutkimustyölle. Säätiö jakaa lisäksi Maud Kuistilan palkinnon lääketieteen alan ansioituneelle tutkijoiden kouluttajalle. Palkinnon tarkoituksena on korostaa tutkijoiden kouluttajien merkitystä korkeatasoisen lääketieteellisen tutkimusperinteen säilyttämiselle ja edistämiselle Suomessa.

Verkkosivut

Me-säätiö

Me-säätiön tarkoituksena on edistää lasten, nuorten ja perheiden tasavertaisia mahdollisuuksia datan ja teknologian keinoin. Säätiö tekee työtä sen eteen, että jokaisella lapsella ja nuorella taustastaan riippumatta on mahdollisuus harrastaa, uskoa tulevaisuuteen ja tuntea kuuluvansa joukkoon. Tätä varten säätiö on myös luonut järjestelmän vaikuttavuuden arviointiin ja kehittää mittareita pitkäaikaisten kumppaneidensa kanssa. Me-talo Meltsi toimii alueellisen yhteisön kohtaamispaikkana, mutta myös Me-säätiön oman teknologian kehitysalustana.

Verkkosivut

Media-alan tutkimussäätiö

Säätiön tarkoituksena on edistää painetun ja sähköisen sekä sisältölähtöisen digitaalisen median ja niihin läheisesti liittyvien toimintojen kilpailukykyä. Säätiö tukee liiketoiminnan ja teknologioiden tutkimus‐, kehitys- ja innovaatiotyötä, koulutusta, osaamisen kehittämistä sekä mediaan liittyvien tarpeiden ymmärtämistä.

Verkkosivut

Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa r.f.

Yhdistyksen tarkoituksena on taloudellisesti tukea ja ylläpitää yleishyödyllistä lääketieteellistä toimintaa tai sairaaloihin verrattavissa olevia laitoksia kuten tutkimus- ja tiedelaitoksia, joissa tehdään lääketieteellistä tai siihen liittyvää luonnontieteellistä tutkimusta ja joissa julkaistaan tutkimustuloksia tai annetaan opetusta.

Verkkosivut

Merenkulun säätiö

Vuonna 1945 perustetun Merenkulun säätiön tarkoituksena on maamme merenkulun ja meritekniikan tukeminen ja edistäminen myöntämällä apurahoja näillä aloilla tutkimuksia suorittaville ja opintoja harjoittaville henkilöille. Merenkulkuoppilaitosten opettajat ja merenkulkulaitoksen palveluksessa olevat luotsit sekä näiksi aikovat henkilöt mainitaan erikseen säätiön säännöissä apurahoja myönnettäessä huomioitavina ryhminä. Merenkulkutalous ja merioikeus ovat erityisaloja, joihin kohdistetaan apurahoja Effoan 100–vuotisjuhlarahaston sääntöjen mukaan. Apurahoja voidaan myöntää myös laajempia tutkimushankkeita varten projektiapurahoina.

Verkkosivut

Metsämiesten Säätiö

Vuonna 1948 perustettu Metsämiesten Säätiö kehittää yhdessä metsäalan ammattilaisten, metsänomistajien ja muiden metsän ystävien kanssa metsäalaa ja alalla työskentelevien työhyvinvointia apurahoin ja stipendein.

Verkkosivut

Minervasäätiö

Minervasäätiö tukee ja edistää suomalaista luonnontieteiden tutkimusta, erityisesti lääketieteen ja biotieteiden saralla. Säätiö tukee lääketieteellistä tutkimusta Suomessa myöntämällä vuosittain tutkimusapurahoja ja palkitsemalla huipputason tutkimusta. Lisäksi se ylläpitää Lääketieteellistä tutkimuslaitos Minervaa Biomedicumissa Helsingissä.

Verkkosivut

Munuaissäätiö

Munuaissäätiön tukee munuais- ja virtsatiesairauksien lääketieteellistä tutkimusta. Munuaissäätiö jakaa apurahoja pääsääntöisesti väitöskirjaa valmisteleville tutkijoille. Myös jo väitelleet tutkijat, jotka eivät ole dosentteja tai professoreita, voivat hakea apurahaa.

Verkkosivut

Musiikin edistämissäätiö

Musiikin edistämissäätiö (MES) edistää kotimaisen musiikin monimuotoisuutta tukemalla sen tekijöitä, esittäjiä, kustantajia ja tuottajia. Säätiö jakaa avustuksia ja apurahoja sekä muuten edistää ja tukee taloudellisesti suomalaiseen musiikkiin liittyviä elävän musiikin tilaisuuksia, musiikkitallenteiden tuottamista, musiikin markkinointia ja vientiä, kustannustoimintaa ja koulutusta. Edistämistyö painottuu ammattimaiseen toimintaan, ja sen piiriin kuuluvat kaikki musiikkilajit.

Verkkosivut

Neles Oy:n 30-vuotissäätiö

Neles Oy:n 30-vuotissäätiö tukee säätötekniikan tutkimusta rahoittamalla erityisesti putkistovirtaukseen liittyviä hankkeita ja siten osaltaan edesauttaa kotimaisen teollisuuden kilpailukykyä. Säätiö jakaa tätä varten apurahoja.

Verkkosivut

Niilo Helanderin Säätiö

Niilo Helanderin säätiö on suomalaista tiedettä ja taidetta sekä teollisuutta ja kauppaa edistävä apurahasäätiö. Viime vuosina tukea on suunnattu mitä erilaisimpiin hankkeisiin taiteen ja tieteen eri aloille yksittäisille taiteilijoille ja tutkijoille, yhteisöille ja työryhmille. Säätiö päättää joka vuosi tarkemmista hakualoista.

Verkkosivut

Nokia Oyj:n Säätiö

Nokia Oyj:n säätiö edistää ja tukee suomalaisen tieteen ja koulutuksen kehitystä tietotekniikan, telekommunikaation sekä näitä lähellä olevien tieteenalojen parissa. Säätiö jakaa apurahoja mm. väitöskirjatyöhön, Suomesta lähtevien ja Suomeen saapuvien tutkijoiden kansainväliseen liikkuvuuteen sekä Nokia Visiting Professor -apurahaa Suomeen saapuville ansioituneille professoreille ICT-alalla.

Verkkosivut

Nordean Taidesäätiö

Säätiön tarkoituksena on toimia suomalaisen taiteen ja taidehistorian tutkimuksen sekä liikepankkitoiminnan historian tutkimuksen ja säilyttämisen hyväksi. Säätiö ylläpitää ja kehittää omistamaansa taidekokoelmaa, järjestää sen teoksista näyttelyitä, antaa teoksiaan lainaksi taidenäyttelyihin, osallistuu Suomalaisten taidesäätiöt ry:n näyttelytoimintaan, myöntää apurahoja taiteilijoille ja taidehistorian tutkijoille sekä ylläpitää Nordean pankkimuseon ja Nordean historia-arkiston toimintaa.

Verkkosivut

Oiva Kuusisto Säätiö

Säätiön tarkoituksena on tukea Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Keski-Suomen maataloutta edistäviä tieteitä ja tutkimusta sekä Etelä-Pohjanmaan kulttuuria. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa apurahoja.

Verkkosivut

OLVI-säätiö

OLVI-säätiön tarkoituksena on avustaa lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaa toimintaa, lahjakkaitten nuorten opintoja ja parantaa jatko-opintojen edellytyksiä. Lisäksi OLVI-säätiö avustaa kotiseututyötä sekä tukee ja edistää luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden, erityisesti kala- ja maatalouden, kehittämistä. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä stipendejä, apurahoja, avustuksia ja palkintoja. Säätiön vuonna 1988 perustamassa Panimomuseossa Iisalmessa voi tutustua oluen mielenkiintoiseen historiaan.

Verkkosivut

OP Ryhmän Tutkimussäätiö

OP Ryhmän Tutkimussäätiö tukee taloustieteellistä tutkimusta, erityisesti osuuspankkitoimintaan liittyvää tutkimusta. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja taloudelliseen tutkimukseen, palkitsemalla rahoituksen alalta tehtyjä väitöskirjoja, myöntämällä kannustus- ja tunnustuspalkintoja, järjestämällä ajankohtaisia teemapäiviä sekä muilla säätiön tarkoitusta hyödyttävillä toimintamuodoilla.

Verkkosivut

Orionin Tutkimussäätiö

Orionin Tutkimussäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea maamme lääketieteen, eläinlääketieteen, farmasian sekä niihin liittyvien luonnontieteiden, kuten kemian ja fysiikan, tutkimustyötä. Säätiö jakaa apurahoja näille aloille sekä väitöskirjatyöhön että äskettäin väitelleille tutkijoille post doc -tutkimukseen.

Verkkosivut

Osk. Huttusen Säätiö

Kauppaneuvos Oskar Huttusen perustama Osk. Huttusen säätiö on toiminut vuodesta 1957 alkaen. Säätiön apurahat myönnetään nuorille suomalaisille tohtorintutkintoon tähtääviin tieteellisiin jatko-opintoihin ulkomaisissa yliopistoissa, erityisesti Englannissa. Säätiöltä on mahdollista hakea rahoitusta myös ulkomailla tapahtuvaan post doc -tutkimustyöhön.

Verkkosivut

Oskar Öflunds Stiftelse

Säätiön tarkoituksena on tukea kotimaista yleishyödyllistä toimintaa myöntämällä apurahoja tieteen ja kulttuurin eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille.

Verkkosivut

Otavan Kirjasäätiö

Otavan Kirjasäätiön tarkoituksena vahvistaa kirjallisuuden ja lukemisen kulttuuria Suomessa. Säätiö tukee kirjailijoita ja kirjallisen työn tekijöitä myöntämällä apurahoja ja avustuksia kirjallisuutta, lukemista ja lukutaitoa edistäviin hankkeisiin ja jakamalla palkintoja tunnustuksena ansiokkaasta kirjallisesta työstä.

Verkkosivut

Otto A. Malmin lahjoitusrahasto

Kauppaneuvos Otto A. Malmin (1838–1898) testamenttilahjoituksesta syntynyt säätiö edistää korkeakoulutusta, kansankoulutusta, yhteistä hyvää edistäviä laitoksia ja tutkimusta maksamalla stipendejä yksilöille, työryhmille tai organisaatioille. Apurahat jaetaan joka toinen vuosi tieteelliseen tutkimukseen ja joka toinen vuosi kansansivistystä edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Verkkosivut

Oulun yliopiston tukisäätiö

Oulun yliopiston tukisäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Oulun yliopiston ja sen ylioppilaskunnan piirissä tapahtuvaa toimintaa. Vuonna 1960 perustettu säätiö myöntää vuosittain apurahoja pääasiallisesti Oulun yliopiston jatko-opiskelijoille. Säätiö muodostuu 25 nimikkorahastosta, joiden tuotto jaetaan lahjakirjan tai testamentin määräyksen mukaisesti tietyllä tieteen alalla tehtävän tutkimustyön tukemiseen.

Verkkosivut

Paavo Nurmen Säätiö

Vuonna 1968 mestariurheilija ja liikemies Paavo Nurmi (1897–1973) perusti nimeään kantavan säätiön edistääkseen sydän- ja verisuonitautien sekä yleisen kansanterveyden tutkimusta. Säätiö tukee tutkimustyötä apurahoin ja järjestää kansainvälistä Paavo Nurmi Symposiumia sydän- ja verisuonitauteihin liittyvistä aiheista. Merkittävistä ansioista sydän- ja verisuonitautien alalla säätiö on myös jakanut tunnustuspalkintoja.

Verkkosivut

Palkansaajasäätiö

Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden ja palkansaajien taloudellisen tietämyksen edistäminen ja STS-pankin perinteen vaaliminen. Säätiö myöntää apurahoja tutkimukseen ja koulutukseen sekä ylläpitää STS-pankkimuseota, joka toimii osana Työväenmuseo Werstasta Tampereella, ja työväen säästöpankkien ja STS-pankin arkistoa.

Verkkosivut

Partiosäätiö

Säätiön tarkoituksena on tukea suomalaista partioliikettä. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa myöntämällä avustuksia Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:lle, joka on suomalaisten partiolaisten keskusjärjestö. Säätiö on tukenut taloudellisesti jo yli puoli vuosisataa suomalaista partioliikettä ja näin ylläpitänyt edellytyksiä aktiiviselle ja arvostetulle lapsi- ja nuorisotoimijalle.

Verkkosivut

Patricia Seppälän säätiö

Patricia Seppälän säätiö edistää kuvajournalismin, lehtikuvauksen ja muun dokumentoivan valokuvauksen kehitystä. Säätiö tukee kuvajournalismiopintoja ja alan projekteja, esimerkiksi näyttelyitä ja kirjahankkeita ja jakaa Patricia Seppälän säätiön kuvajournalistipalkinnon.

Verkkosivut

Paulon Säätiö

Paulon Säätiön tarkoituksena on lääketieteellisen tutkimustyön edistäminen ja tukeminen, liikesivistyksellisen tutkimus- ja koulutustyön edistäminen sekä kuva- ja musiikkitaiteen tukeminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa apurahoja ja toimii mm. Kansainvälisen Paulon Sellokilpailun päärahoittajana.

Verkkosivut

Per Spakis Stiftelse

Per Spakis Stiftelse tukee ruotsinkielistä metsätalouden ja metsätalouden opetus- ja tutkimustoimintaa sekä Emäsalon ruotsinkielistä maaseutu- ja kulttuuritoimintaa. Säätiö jakaa apurahoja ruotsinkielisille metsä- ja metsäalan opiskelijoille opiskeluun suomalaisissa yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa sekä avustuksia paikallisille organisaatioille, järjestöille ja yhdistyksille.

Verkkosivut

Petter och Margit Forsströms stiftelse

Säätiön tarkoituksena on Oy Lohja Ab:n ja Karl Forsström Ab:n toiminta-alueilla hankkia asuntoja eläkeläisille sekä tukea avun tarpeessa olevien virkistystoimintaa. Säätiö voi myös hallituksensa hyväksymällä tavalla tukea Marttaliiton toimintaa, nuorten halua opiskella sekä laulu- ja musiikkitoimintaa. Tuen saajien tulee olla kirjoilla ja yhdistysten toimia Lohjan, Virkkalan tai Västanfjärdin kunnissa.

Verkkosivut

Pohjois-Suomen Terveydenhuollon Tukisäätiö

Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiön eli Terttu-säätiön tarkoituksena on terveystieteellisen tutkimuksen tukeminen, terveydenhuollon palvelujen kehittäminen ja alan koulutuksen mahdollistaminen. Terttu-säätiö tukee erityisesti Pohjois-Suomen alueella tehtävää tutkimusta ja kehitystyötä. Säätiö jakaa tätä varten apurahoja ja avustuksia.

Verkkosivut

Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö

Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö edistää lasten, nuorten ja ikääntyvien hyvinvointia Suomessa sekä ylläpitää Helsingin Katajanokalla perustajiensa Päivikki Tulenheimo-Sohlbergin (1913–2001) ja Sakari Sohlbergin (1907–2000) kotia museona. Säätiö tukee apurahoin lääketieteellistä tutkimusta. Lisäksi säätiö toimii koollekutsujana ja rahoittajana Hyvän arjen rakentajat -ohjelmassa, joka tuo yhteen kolmannen sektorin järjestöjä ja julkista sektoria tavoitteenaan rakentaa lapsille, nuorille ja ikääntyville turvallisempaa arkea.

Verkkosivut

Pääjohtaja H. Roosin säätiö

Vuonna 1955 perustettu säätiö on nimetty vuosina 1943–1956 rautatiehallituksen pääjohtajana toimineen Harald Roosin mukaan. Se myöntää avustuksia työtapaturmissa menehtyneiden tai vakavasti loukkaantuneiden VR:läisten perheille toipumisen edistämiseksi. Säätiön toiminnan painopiste on työturvallisuuden parantumisen myötä siirtynyt yhä enemmän ennaltaehkäisevän toimintaan: henkilöstön työturvallisuuden edistämiseen, työskentelyolosuhteiden kehittämiseen ja työtapaturmien vähentämiseen.

Pääkaupunkiseudun Partiosäätiö

Pääkaupunkiseudun Partiosäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää pääkaupunkiseudun partiotoimintaa. Säätiö hallinnoi ja ylläpitää Pääkaupunkiseudun partioyhteisön eri yhdistyksille aiemmin kuulunutta omaisuutta. Keskeisimpinä tukitoimintoina avustuksen ja Pääkaupunkiseudun Partiolaisten stipendirahaston lisäksi ovat leiri- ja kurssikeskusten, kämppien ja retkialueiden ylläpito sekä niiden tarjoaminen partiotoiminnan käyttöön.

Verkkosivut

Pörssisäätiö

Pörssisäätiö edistää arvopaperisäästämistä ja -markkinoita sekä suomalaisten säästämistä, sijoittamista ja talousosaamista. Säätiö pyrkii kehittämään kotimaisia pääomamarkkinoita, jotta yritykset voivat hakea kasvuunsa rahoitusta ja kotitaloudet voivat olla mukana rahoittajina. Pörssisäätiö myöntää vuosittain apurahoja arvopaperimarkkinoita käsitteleville tutkimuksille.

Verkkosivut

Ragnar Ekbergin Säätiö

Ragnar Ekbergin Säätiön tarkoituksena on puutteessa olevien, turvattomien tai muutoin apua tarvitsevien lasten, nuorten ja ikääntyvien ihmisten avustaminen erityisesti tilanteissa, joissa suomalaisen yhteiskunnan antama apu on riittämätön. Säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja tai tukee muuten taloudellisesti mainittuja tahoja, sekä myöntää avustuksia ja apurahoja muille yhteisöille tai säätiöille käytettäväksi lapsi-, nuoriso- tai vanhustyöhön, turvakoti- tai palvelutalotoimintaan sekä muuhun säätiön tarkoituksen mukaiseen kehitys-, tutkimus- tai muuhun yleishyödylliseen toimintaan.

Verkkosivut

Raisio Oyj:n tutkimussäätiö

Säätiö tukee tieteellistä tutkimustyötä etupäässä kotimaisesta sadosta valmistettujen elintarvikkeiden sekä elintarvike- että rehuainesosien kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi jakamalla henkilökohtaisia palkka-apurahoja tohtorintutkintoon tähtäävään jatko-opiskeluun. Elintarvikkeiden ja niiden ainesosien valmistusmenetelmiin ja tuoteturvallisuuteen  liittyvät tutkimukset kuuluvat myös säätiön tuen piiriin.

Verkkosivut

Rakennustuotteiden Laatu Säätiö

Säätiön tarkoituksen on edistää rakennus- ja rakennustuoteteollisuuden sekä talotekniikkateollisuuden teknistä ja laadunhallintaan liittyvää kehitystä alan kilpailukyvyn parantamiseksi ja tuotteiden vaatimustenmukaisuuden varmentamiseksi. Säätiö tukee rakennustuotteiden ja rakentamisen laadun kehittämiseen kohdistuvaa tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimintaa, seminaarien järjestämistä sekä jakaa tunnustuksia.

Verkkosivut

Rantasalmen Osuuspankin Virkistys- ja Sivistyssäätiö

Rantasalmen Osuuspankin Virkistys- ja Sivistyssäätiön perustettiin pankin 100 vuotta jatkuneen toiminnan kunniaksi vuonna 2003. Säätiön tarkoituksena on tukea Rantasalmen kunnan alueella tapahtuvaa virkistys-, sivistys- ja koulutustoimintaa myötävaikuttamalla ja tukemalla uimahallin saamista Rantasalmelle, myötävaikuttamalla mahdollisuuksien mukaan siihen, että lukiotasoinen koulutus säilyy Rantasalmella, sekä tukemalla muita edellä mainittuja lähellä olevia toimintoja. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi jakaa apurahoja.

Verkkosivut

Reijo Rautauoman säätiö

Reijo Rautauoman säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea pelastustoiminnan, katastrofiavun ja logistiikka-alan kehittämistä, koulutusta ja tutkimusta. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksia, apurahoja, stipendejä ja palkintoja sekä muutenkin tukemalla sellaista toimintaa, joka edistää pelastustoiminnan, katastrofiavun ja logistiikka-alan kehittämistä, koulutusta ja tutkimusta.

Verkkosivut

RELEX Säätiö parempaan tulevaisuuteen

RELEX Säätiö edistää luonnon monimuotoisuuden vaalimista ja ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista. Lisäksi se tukee lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Säätiö etsii aktiivisesti itse tuettavia tahoja ja toimintaa sekä Suomesta että kansainvälisesti.

Verkkosivut

Riihi säätiö

Riihi säätiö tukee työväen- ja muun kansanperinteen tieteellistä tutkimusta, biodynaamisen viljelyn tieteellistä tutkimusta ja koetoimintaa, luonnonsuojeluun liittyvää tieteellistä, tutkimus- ja valistustoimintaa, ammatillisia opintoja harjoittavia, lahjakkaita ja vähävaraisia opiskelijoita sekä sosiaalista asuntotoimintaa ja tieteellistä tutkimusta. Säätiö myöntää apurahoja näitä koskeviin hankkeisiin sekä edistää sosiaalista asuntotoimintaa Oulun seudulla, missä se omistaa vuokra-asuntoja

Verkkosivut

Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö

Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö edistää ja tukee teknologiateollisuuden osaamista ja kansainvälistä kilpailukykyä keskisessä ja pohjoisessa Suomessa. Säätiö jakaa apurahoja alueen opiskelijoille kansainvälisen opiskelijavaihdon ja tutkimustoiminnan, kuten väitöskirjatyön, mahdollistamiseksi. Lisäksi säätiö tukee tutkimustoiminnan innovaatioiden kaupallistamista.

Verkkosivut

Saara och Björn Wahlroos’ stiftelse

Saara ja Björn Wahlroosin säätiö tukee ja edistää taloudellisia ja sosiaalisia kysymyksiä koskevaa tutkimusta ja keskustelua. Säätiö jakaa apurahoja ja muuta tukea tutkijoille, toimittajille ja muille, jotka osallistuvat julkiseen keskusteluun tai tieteelliseen työhön olennaisten sosiaalisten ja taloudellisten kysymysten parissa.

Verkkosivut

Saastamoisen Säätiö

Saastamoisen Säätiö ylläpitää ja kehittää taidekokoelmaa, tukee tiedettä ja koulutusta, nuorisolle suunnattuja yhteiskunnallisia hankkeita, lasten ja nuorten kulttuurihankkeita sekä perheyritys Saastamoinen Oy:n historiaan liittyviä kulttuuriprojekteja. Vuonna 1968 perustetun säätiön taidekokoelma on pysyvästi näytteillä Espoon modernin taiteen museo EMMAssa ja sitä kehitetään aktiivisesti. Säätiö tekee yhteistyötä muun muassa Itä-Suomen yliopiston, Aalto-yliopiston sekä Taideyliopiston Kuvataideakatemian kanssa.

Verkkosivut

Sairaala Novan säätiö

Sairaala Novan säätiö edistää ja tukee Jyväskylässä sijaitsevan Sairaala Novan toimintaa ja sen henkilöstön ammattiosaamista sekä lääketieteen, terveystieteiden ja muiden Sairaala Novan toimintaan liittyvien tieteenalojen tutkimusta ja opetusta. Toiminnallaan säätiö edistää Keski-Suomen hyvinvointialueen sairaanhoitolaitosten toimintaedellytyksiä sekä alueen väestön terveyttä ja hyvinvointia.

Sairaanhoitajien koulutussäätiö

Sairaanhoitajien koulutussäätiö luo edellytyksiä hoitotyön ammatillisen osaamisen vahvistamiseen ja hoitotyön koulutukseen. Säätiö tukee ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa jakamalla apurahoja hoitotieteelliseen tutkimukseen sekä hoitotyön käytännön ja koulutuksen kehittämishankkeisiin. Apurahoja voidaan vuosittain kohdentaa myös muihin erikseen nimettyihin tarkoituksiin. Säätiö jakaa myös Vuoden Venny -tunnustuspalkintoa uutta luovasta, rohkeasta ja tuloksellisesta toiminnasta hoitotyön kehittämiseksi.

Verkkosivut

Sakari Alhopuron säätiö

Lääkäri Sakari Alhopuron 2019 perustama säätiö tukee ja edistää lääketieteellistä tutkimusta, luonnon monimuotoisuutta, yrittäjyyttä sekä suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia ja kulttuuria. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja, avustuksia ja palkintoja ja tukemalla koulutus- ja tutkimustoimintaa.

Verkkosivut

Salaojituksen Tukisäätiö

Säätiön tarkoituksena on edistää salaojitusta ja tukea sitä aatteellisesti ja taloudellisesti sekä edistää maa- ja vesiteknillistä tutkimus- ja opetustoimintaa ja maaseudun suunnitteluun, rakentamiseen ja ympäristönsuojeluun liittyvien kysymysten selvittämistä Suomessa. Toteuttaakseen tätä tarkoitustansa säätiö tukee taloudellisesti salaojituksen tutkimus-, koulutus- ja neuvontatoimintaa harjoittavia yksityisiä ja yhteisöjä. Säätiö harjoittaa myös itsenäisesti salaojituksen ja vesitalouden tutkimustoimintaa.

Verkkosivut

Samfundet Folkhälsan i svenska Finland r.f.

Folkhälsan on Suomen suurin ruotsinkielinen järjestö, joka työskentelee paremman terveyden ja elämänlaadun puolesta suomenruotsalaisten keskuudessa. Se tuottaa palveluita, toimii asiantuntijana ja ylläpitää omaa tutkimuskeskusta Helsingin Biomedicumissa. Folkhälsan hallinnoi kahta stipendirahastoa, joista Ossian och Betsy Schaumanin rahasto tukee opintoja ja tieteellistä tutkimusta ja Professori Jan Magnus Janssonin rahasto geriatriaan ja ikääntyneisiin liittyvää tieteellistä tutkimusta.

Verkkosivut

Seurasaarisäätiö

Vuonna 1956 perustettu Seurasaarisäätiö on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen yhteisö, jonka toiminta lähti liikkeelle juhannusjuhlien järjestämisestä. Säätiön tarkoituksena on Seurasaaren museotoiminnan tukeminen. Säätiön tekemä työ näkyy tapahtumissa, joissa suomalainen kulttuuriperintö ja perinteiseksi ymmärretty elämäntapa toimivat sisällöllisinä innoittajina. Keskeisiä arvoja säätiön toiminnassa ovat yhteisöllisyys, osallisuus ja elävä, suomalainen kulttuuriperintö. Säätiö jakaa Emil ja Lempi Hietasen rahastosta tutkijahuoneapurahoja ja tutkimusstipendejä suomalaiseen kansatieteelliseen tutkimukseen Suomessa ja tutkimusten julkaisuun.

Verkkosivut

Sibelius-Akatemian tukisäätiö

Taideyliopiston yhteydessä toimiva Sibelius-Akatemian tukisäätiö tukee Sibelius-Akatemian opiskelijoita ja akatemiaa taloudellisesti apurahoin ja avustuksin. Sibelius-Akatemian tukisäätiö jakaa apurahoja erityisesti musiikin opiskelijoille. Säätiön alaisuudessa toimii useita erilaisia lahjoitus- ja testamenttirahastoja.

Verkkosivut

Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse

Säätiön tarkoitus on toteuttaa Signe (1895–1977) ja Ane (1891–1977) Gyllenbergin tahtoa tukemalla lääketieteellistä tutkimusta, jossa painotetaan psyyken vaikutusta kehoon, sekä verentutkimusta. Lisäksi säätiön tehtävänä on vaalia ja kartuttaa Signe ja Ane Gyllenbergin taidekokoelmaa ja ylläpitää taidemuseota heidän kodissaan ja sen yhteydessä olevassa galleriassa Villa Gyllenbergissä Helsingin Kuusisaaressa.

Verkkosivut

Sigrid Juséliuksen Säätiö

Sigrid Juséliuksen Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää lääketieteellistä tutkimusta, jonka pyrkimyksenä on ihmiskunnalle suurta tuhoa tuottavien tautien vastustaminen. Säätiö on Suomen suurin yksityinen lääketieteellisen tutkimuksen tukija. Se jakaa vuosittain miljoonia euroja apurahoja tutkijoille, tutkimusryhmille ja tutkimuslaitoksille, joiden työ keskittyy lääketieteellisten kysymysten ratkomiseen. Vähintään kolme neljäsosaa apurahoista jaetaan kotimaisille tutkijoille tai kotimaisille tutkimuslaitoksille.

Verkkosivut

Siirtolaisuusinstituuttisäätiö

Siirtolaisuusinstituutti on ainoa sekä muuttoliikkeiden tutkimukseen että dokumentoimiseen erikoistunut laitos Suomessa. Se hallinnoi myös kolmea rahastoa, joiden tuotolla tuetaan suomalaisen siirtolaisuuden tutkimusta ja dokumentointia apurahoin.

Verkkosivut

Silmä- ja kudospankkisäätiö

Silmä- ja kudospankkisäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea silmätauteja, -vammoja ja vikoja koskevaa tieteellistä tutkimustoimintaa sekä tukea silmä- ja muiden kudosten käyttämistä sairaanhoidollisiin tarkoituksiin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee toimenpiteitä tarvittavien kudosten hankkimiseksi ja niiden säilyttämiseksi, jakaa stipendejä, apurahoja ja matka-avustuksia tieteellistä tutkimustyötä sekä jatko- ja täydennyskoulutusta varten, antaa tunnustuspalkintoja säätiön tarkoitusperien hyväksi ansiokkaasti toimineille henkilöille, avustaa alan ammattikirjastoja, esittää ja avustaa muilla mahdollisilla tavoilla näkövammaisten asemaa parantavaa toimintaa ja tieteellistä tutkimustyötä sekä suorittaa toimialaansa kuuluvaa valistustyötä.

Verkkosivut

Silmäsäätiö

Silmäsäätiö tukee silmätautien sekä silmän vammojen ja vikojen tutkimusta ja tutkijankoulutusta Suomessa jakaen vuosittain apurahoja ja palkintoja. Säätiö myöntää tutkimusapurahoja silmätautien erikoislääkäreille ja sellaiseksi opiskeleville, jotka parhaiten tuntevat potilaiden ja näkövammaisten tarpeet ja kehittämistä tarvitsevat kohteet. Heidän tutkimusryhmissään toimii myös muita tutkijoita tutkimusalueen mukaan. Yleisimmät Silmäsäätiön rahoittamat tutkimusalueet ovat silmän tarkan näön alueen ikärappeuma, diabeettinen verkkokalvotauti, perinnölliset silmätaudit, glaukooma, kaihi ja taittoviat, silmätulehdukset, kuiva silmä ja sarveiskalvon taudit sekä silmäsyöpä. Yhdessä muiden silmätautien tutkimusta tukevien säätiöiden kanssa Silmäsäätiö tukee suomalaisten tutkijoiden koulutusta ulkomaisissa tutkimuskeskuksissa.

Verkkosivut

Sokeain ystävät – De Blindas Vänner

Sokeain Ystävät on toiminut valtakunnallisesti näkövammaisten ja sokeiden hyväksi jo vuodesta 1887. Suomen vanhin näkövammaisjärjestö siirsi 2019 hyväntekeväisyystoimintansa siihen kuuluvine varoineen perustamalleen säätiölle Sokeain ystävät – De Blindas Vänner, joka toimii valtakunnallisesti näkövammaisten hyväksi. Säätiön toiminta keskittyy näkövammaisten arjen helpottamiseen ja tutkimustyön tukemiseen. Säätiö voi myöntää lahjoja, avustuksia ja apurahoja näkövammaisille suomalaisille. Se omistaa ja ylläpitää kerrostaloa Helsingin Kalliossa Pengerkatu 11:ssä, jossa on yli 50 asuntoa näkövammaisille. Säätiö myöntää apurahoja silmälääketieteelliseen tutkimukseen, erityisesti nuorille tutkijoille.

Verkkosivut

Sortavala-säätiö

Sortavala-säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Karjalaan, erityisesti Sortavalaan ja Laatokan Karjalaan liittyvää tutkimusta, niiden kulttuuriperinteen elävänä säilymistä ja tunnetuksi tekemistä sekä edistää ja tukea sukutaustaltaan laatokankarjalaisten ja myös muiden lasten ja nuorten opintoja, kehittymistä ja hyvinvointia.

Verkkosivut

Sparbanksstiftelsen Esbo-Grankulla

Säätiön tarkoituksena on edistää säästämistä ja tukea kotiseutua, sekä vaalia säästöpankkitoiminnan perinteitä Espoossa ja Kauniaisissa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ​​myöntämällä tukea tarkoitustaan edistävään ruotsinkieliseen toimintaan. Se myöntää tukea lasten ja nuorten kulttuuri-, yleishyödylliseen ja yhteiskunnallisesti hyödylliseen toimintaan ensisijaisesti Espoossa ja Kauniaisissa. Tuki suunnataan pääosin voittoa tavoittelemattomaan taiteen, kulttuurin, urheilun ja yhteisöllisen toimintaan sekä sellaiseen päiväkodin ja koulun toimintaan, joka ei kuulu lakisääteisen toiminnan piiriin. Säätiö tukee sekä lyhyitä hankkeita että pidemmän aikavälin investointeja.

Verkkosivut

Startup-säätiö

Säätiön tarkoituksena on luoda lisää yrittäjiä, uusia yrityksiä, kasvua ja kansainvälistymistä sekä tukea ja edistää startup-mentaliteettia. Tätä tehtävää tuetaan säätiön omilla aloitteilla. Ulkoisesti säätiö tukee sekä voittoa tavoittelemattomia aloitteita, jotka edistävät säätiön tehtävää, että yksityishenkilöitä yrittäjyyspolkunsa alussa. Säätiö tunnetaan myös kasvuyritystapahtuma Slushista.

Verkkosivut

Stiftelsen 7:nde Mars Fonden

Stiftelsen 7:nde Mars Fonden on senaattori Theodor Wegeliuksen (1850–1932) vuonna 1931 perustama säätiö. Säätiön tarkoitus on edistää yleishyödyllisiä sekä humanitaarisia tavoitteita. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla avustuksia, erityisesti sosiaalisesti alttiille ryhmille Suomessa sekä sen lähialueilla. Säätiö ei tue yksityishenkilöitä eikä tieteellistä tutkimusta.

Verkkosivut

Stiftelsen Arcada

Säätiön päätarkoituksena on edistää ruotsinkielistä korkeakoulutusta mm. seuraavilla koulutusaloilla: teknologia, talous, hoitoala, kulttuuri, urheilu ja sosiaaliala. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ​​harjoittamalla korkeakoulutoimintaa omistamansa tytäryhtiön Yrkeshögskolan Arcada Ab:n kautta. Se omistaa lisäksi mm. ja opiskelija-asuntoja Arabianrannan kampuksella Helsingissä. Säätiö hallinnoi myös useita rahastoja, jotka jakavat mm. stipendejä ja tutkimusapurahoja.

Verkkosivut

Stiftelsen Blomsterfonden i Helsingfors

Blomsterfonden luo ikääntyneille edellytykset aktiiviseen ja merkitykselliseen elämään myöntämällä taloudellista tukea vaikuttaville hankkeille, jotka edistävät ikääntyneiden asumista ja elinoloja. Blomsterfondenin kieli on ruotsi ja kotikaupunki on Helsinki.

Verkkosivut

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne

Brita Maria Renlundin muistosäätiön (BMR-säätiö) tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia luomalla toivoa ja uskoa tulevaisuuteen. Säätiö myöntää avustuksia lasten ja nuorten parissa työskenteleville järjestöille ja organisaatioille, joiden toiminta ehkäisee mm. lapsiköyhyyttä ja syrjäytymistä.

Verkkosivut

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet

Säätiön tehtävänä on tukea sairaaloiden perustamista, vanhusten turvallista asumista sekä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa apurahoin Turussa ja sen lähialueilla.

Verkkosivut

Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää maanviljelystä parantavien yritysten perustamista ruotsinkielisillä alueilla. Säätiö voi tarvittaessa myöntää lainoja ja avustuksia maaseutuyrittäjille maatalouskiinteistöjen hankintaan. Säätiö tukee myös maatalous- ja puutarhakasvatuksen alalla toimivia ruotsinkielisiä kouluja ja niiden opiskelijoita. Lisäksi säätiö voi tehdä muita maataloutta kehittäviä toimenpiteitä Suomen ruotsinkielisillä alueilla.

Verkkosivut

Stiftelsen för Åbo Akademi

Säätiön tarkoituksena on osallistua taloudellisesti Åbo Akademin ylläpitoon Turun kaupungissa toimivana ruotsinkielisenä yliopistona sekä muutenkin tukea ja edistää suomenruotsalaista kulttuurityötä, erityisesti tieteellistä tutkimusta.

Verkkosivut

Stiftelsen Handlanden Gustaf Svanljungs Donationsfond

Säätiön tarkoituksena on kaupan, teollisuuden ja maatalouden edistäminen Pohjanmaalla, erityisesti Vaasan kaupungissa, ei kuitenkaan osuustoiminnan edistäminen.

Verkkosivut

Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman

Säätiön tarkoituksena on edistää ensisijaisesti suomenruotsalaisten ja kaksikielisten näkö- ja kuulovammaisten koulutusta ja tukea sekä tarvittaessa edistää näkö- ja kuulovammojen lääketieteellistä tutkimusta.

Verkkosivut

Stiftelsen Sedmigradsky

Säätiön tarkoituksena on ylläpitää alle kouluikäisten lasten päiväkoteja Franz Fredric Sedmigradskyn (1783–1855) vuonna 1855 tekemän testamentin määräysten mukaisesti. Säätiö on siitä lähtien tarjonnut lapsille turvallisen suomenruotsalaisen päiväkotiympäristön Helsingin kaupungissa. Toiminnan johtotähtenä on korkealuokkainen varhaiskasvatus, jossa lasta tarkastellaan sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä. Säätiöllä on kolme yksityistä päiväkotia Helsingissä.

Verkkosivut

Stiftelsen Svenska Handelshögskolan

Säätiön tarkoitus on tukea taloudellisesti Hankenia ja edistää sen päämääriä. Säätiö tukee yliopiston kilpailukykyä ja vetovoimaa lisääviä hankkeita, kuten tutkimusta ja koulutusta, Hankenin kansainvälistymistä ja kontakteja yritysmaailmaan.

Verkkosivut

Stiftelsen Tre Smeder

Stiftelsen Tre Smeder toimii elävän ja kaksikielisen Helsingin puolesta. Tukemalla sekä pienimuotoista että suuremman mittaluokan toimintaa ruotsin kielellä säätiö vahvistaa kaikenikäisten ja -kielisten helsinkiläisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Verkkosivut

Stina Krooks stiftelse

Stina Krookin säätiö tukee ja edistää kuva- ja näyttämötaidetta vuosittaisilla stipendeillä, huomioiden erityisesti Suomen ruotsinkielisen väestön. Stipendejä ei voi hakea, vaan säätiö myöntää palkinnot asiantuntijoiden lausuntojen perusteella.

Verkkosivut

Suomalainen Konkordia-liitto ry

Suomalaisen Konkordia-liiton tarkoituksena on tukea naisten ammatillista koulutusta ja tieteellistä pätevöitymistä. Liitto myöntää apurahoja ammattiopiskelijoille opintojen tueksi sekä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille naisille tieteellisiä jatko-opintoja ja ulkomaisia kongressimatkoja varten.

Verkkosivut

Suomalainen Tiedeakatemia

Tiedeakatemian tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta ja toimia korkeatasoista tiedettä edustavien tutkijoiden yhdyssiteenä tieteellisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Lisäksi se edistää tutkittuun tietoon perustuvaa yhteiskunnallista päätöksentekoa. Suomalaisella Tiedeakatemialla on useita apurahahakuja vuosittain.

Verkkosivut

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston tarkoituksena on edistää molempien maiden kulttuurisuhteita tukemalla rahaston pääoman tuotosta myönnettävillä apurahoilla pyrkimyksiä lisätä toisen maan kulttuurin, elinkeinoelämän ja kansan tuntemusta toisessa maassa sekä niiden välisiä yhteyksiä. Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto jakaa apurahoja maiden väliseen yhteistyöhön kulttuuri-, yhteiskunta- ja elinkeinoelämän alalla. Rahasto perustettiin 1960, ja se on Pohjoismaiden suurin kahdenvälinen rahasto.

Verkkosivut

Suomalais-virolainen kulttuurisäätiö

Säätiön toiminnan päätarkoituksia ovat Suomen ja Viron välisen kulttuuri- ja taidealojen yhteistyön vahvistaminen, molemminpuolisen kielitaidon parantaminen, yhteisten hankkeiden kehittäminen sekä kolmansiin maihin suuntautuvan kulttuuriviennin edistäminen. Suomalais-virolainen kulttuurirahasto tukee maiden yhteisiä taide-, kulttuuri- ja koulutushankkeita apurahoilla ja stipendeillä, joita voidaan myöntää yksityishenkilöille ja yhteisöille.

Verkkosivut

Suomen Arvopaperimarkkinoiden Edistämissäätiö

Säätiön tarkoitus on tukea ja edistää aatteelliselta pohjalta laaja-alaista arvopaperisäästämistä, arvopaperimarkkinoiden kehittämistä sekä riskipääoman muodostumista Suomen elinkeinoelämään arvopaperimarkkinoiden kautta sekä niihin liittyvää tutkimus- ja julkaisutoimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee vuosittain apurahoin ja muilla tavoin arvopaperisäästämiseen ja arvopaperimarkkinoiden kehittämiseen liittyvää tutkimus- ja julkaisutoimintaa.

Verkkosivut

Suomen Asianajajaliiton Säätiö

Säätiön tarkoituksena on Suomen asianajajalaitoksen kehittäminen, asianajajien ammattitaidon ja eettisen kehityksen edistäminen sekä asianajajien ammattikunnan arvostuksen kohottaminen. Säätiö myöntää apurahoja ja avustuksia asianajajille, asianajotoimistoissa työskenteleville muille juristeille ja oikeustieteen opiskelijoille esimerkiksi oikeustieteellisiin väitöskirjoihin, ulkomaisiin jatko-opintoihin tai asianajajan ammatin kannalta hyödyllisiin tutkimus- ja kirjoitusprojekteihin.

Verkkosivut

Suomen Hammaslääketieteen Säätiö

Suomen Hammaslääketieteen Säätiö tukee hammaslääketieteellistä tutkimustyötä jakamalla apurahoja ja palkintoja.

Verkkosivut

Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiö

Säätiön tarkoituksena on edistää Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa Pyhän Raamatun ja kirkon tunnuksen pohjalla tapahtuvaa kristillistä toimintaa ja seurakunnallista elämää elävän kristillisyyden voimaansaattamiseksi.

Suomen Kulttuurirahasto

Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, jonka omaisuuden perusta ovat yli 80 vuoden aikana saadut lahjoitukset. Kulttuurirahasto myöntää apurahoja tieteen ja taiteen tekijöille ja kulttuurielämän toimijoille keskusrahastosta ja 17 maakuntarahastosta lahjoittajien määrittelemien tarkoitusten mukaisesti. Kulttuurirahastolla on myös omaa toimintaa tieteen, taiteen ja kulttuurin parissa. Rahasto on käynnistänyt ja toteuttanut yhteistyökumppanien kanssa monia vaikutuksiltaan laajoja hankkeita. Residenssiohjelma vie taiteilijoita maailmalle, ja säätiö ylläpitää myös Taidekoti Kirpilää sekä järjestää kolmen vuoden välein Kansainvälisen Mirjam Helin -laulukilpailun.

Verkkosivut

Suomen kuntasäätiö

Suomen kuntasäätiön tarkoituksena on kuntien elinvoimaisuuden ja demokratian sekä muiden pyrkimysten edistäminen ja kuntien itsehallinnon vahvistaminen. Tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö voi jakaa apurahoja ja avustuksia sekä myöntää taloudellista tukea, harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja koulutustoimintaa, vaikuttaa lainsäädännön kehittymiseen ja osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä keskusteluun, rakentaa yhteistyöverkostoja, tuottaa palveluita kunnille sekä toteuttaa tarkoitustaan myös kaikilla muilla säätiön tarkoitusta hyödyttävillä toimintamuodoilla.

Verkkosivut

Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Säätiö

Säätiön tarkoituksena on tukea ja kehittää Business College Helsingissä harjoitettavaa koulutusta ja kehittämistyötä, edistää liikesivistystä sekä liike-elämän ja koulutuksen välistä yhteistyötä. Säätiö myöntää apurahoja oppilaitoksen opiskelijoille ja henkilöstölle sekä liikesivistyksen edistämiseen sekä liike-elämän ja koulutuksen väliseen yhteistyöhön. Säätiö omistaa lisäksi yli 300 taideteoksen kokoelman, joka on pysyvästi tallennettuna oppilaitoksen tiloihin, sekä kaluste- ja konttorikonekokoelman, joka käsittää 600 kirjoitus- ja laskukonetta, jotka on museoitu Helsinki Business Collegen tiloihin.

Verkkosivut

Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö

Säätiö rahoittaa Suomen luonnonvaroihin kohdistuvaa ja pääosin Suomessa tehtävää tutkimusta, jolla haetaan käänteentekeviä ratkaisuja ilmastoneutraaliin ja resurssiviisaaseen talouteen. Rahoitettavilla tutkimuksilla pyritään saamaan aikaan kansainvälisesti merkittäviä tieteellisiä läpimurtoja. Lupaavien väitöskirja- ja tohtoritutkijoiden useampivuotinen rahoitus on keskeinen osa Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiön toimintaa.

Verkkosivut

Suomen Lääketieteen Säätiö

Suomen Lääketieteen Säätiö tukee suomalaista lääketieteellistä tutkimusta ja koulutusta kaikilla lääketieteen aloilla. Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin 1960 perustama säätiö myöntää vuosittain apurahoja ja palkintoja. Apurahoja myönnetään tutkimukseen lääkäreille ja lääkäriksi opiskeleville. Tuen kohteena ovat erityisesti nuoret tutkijat.

Verkkosivut

Suomen Messusäätiö

Suomen Messusäätiö tukee suomalaista osaamista ja elinkeinoelämää jakamalla vuosittain avustuksia, apurahoja ja tunnustuspalkintoja. Säätiön avustuksilla pyritään vastaamaan aikamme merkittäviin haasteisiin ympäristön, väestönmuutoksen, teknologian & digitalisaation, talouden ja kaupungistumisen alueilla.

Verkkosivut

Suomen Metsäsäätiö

Metsäsäätiön perustivat vuonna 1995 yhteistyössä metsänomistajat, metsäteollisuus, Metsähallitus, Sahateollisuus ry sekä muut metsätaloudesta toimeentulonsa saavat tahot. Metsäsäätiön tarkoituksena on metsätalouden tieteellisen tutkimuksen tukeminen, metsän ja sen tuotteiden, erityisesti puusta valmistettujen tuotteiden käytön edistäminen sekä Suomen metsätalouden toimintaedellytysten turvaaminen. Toteuttaakseen tarkoitustaan säätiö rahoittaa apurahoilla alan tutkimus- ja kehitystyötä sekä viestintää.

Verkkosivut

Suomen MS-säätiö

Suomen MS-säätiön tarkoituksena on neurologisiin sairauksiin kohdistuvan tieteellisen tutkimuksen tukeminen ja edistäminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja tutkijoille, joiden tutkimuskohteena ovat ensisijaisesti multippeliskleroosi tai harvinaiset neurologiset sairaudet.

Verkkosivut

Suomen Muinaismuistosäätiö

Säätiön tarkoituksena on edistää Suomen ja sen kansan, suomensukuisten sekä mahdollisuuksien mukaan muiden kansojen ja alueiden muinaisuutta valaisevia arkeologisia, kansatieteellisiä ja taidehistoriallisia tutkimuksia, tiedon keruutoimintaa sekä arkistointia. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksia ja tukemalla taloudellisesti arkeologian, kansatieteen ja taidehistorian tutkimukseen liittyvää tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Lisäksi säätiö levittää tietoa oman maan muinaisjäännöksistä ja osaltaan vaikuttaa niiden suojelemiseen.

Verkkosivut

Suomen Parkinson-säätiö

Suomen Parkinson-säätiö tukee liikehäiriösairauksien, kuten Parkinsonin taudin ja muiden parkinsonismien, dystonian, essentiaalisen vapinan ja Huntingtonin taudin tieteellistä tutkimusta jakamalla vuosittain apurahoja tutkijoille. Tutkimuksen pohjalta voidaan kehittää tehokkaampia hoito- ja kuntoutusmenetelmiä ja edistää siten sairastavien hyvinvointia.

Verkkosivut

Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto

Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto perustettiin 1945. Rahaston perustaminen liittyy kiinteästi Suomen Säveltäjät ry:n perustamiseen ja päätehtävään säveltäjien taloudellisen aseman turvaamiseksi. Rahasto jakaa työskentelyapurahoja sekä avustuksia sävellystilauksiin luovan kotimaisen säveltaiteen edistämiseksi.

Verkkosivut

Suomen Taideteollisuusyhdistyksen 100-vuotissäätiö

Säätiön tarkoituksena on edistää Suomen taideteollisuutta, taidekäsityötä ja teollista muotoilua sekä tukea taideteollista jatkokoulutusta. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan avustamalla alan toimintaa ja tieteellistä tutkimusta sekä tukee apurahojen kautta Designmuseon kehittämistä ja sen kokoelmien kartuttamista.

Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen säätiö

Säätiön tarkoituksena on edistää tuberkuloosin ja keuhkosairauksien aiheuttamien tuhojen torjumista, näiden tautien ennaltaehkäisemistä ja vähentämistä sekä tähän liittyvää terveyskasvatusta. Säätiö tukee näiden sairauksien sekä niiden lähialojen tutkimusta tehokkaamman ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen kehittämiseksi ja soveltamiseksi yhteiskunnassa mainittuja sairauksia potevien ja niistä vammautuneiden henkiseksi sekä aineelliseksi parhaaksi.

Verkkosivut

Suur-Savon Energiasäätiö

Säätiö tukee pyrkimyksiä, jotka edistävät seutukunnallisen energiahuollon kehittämistä, kotimaisen energian käyttöä, energian säästämistä ja sähkönjakelun nykyaikaistamista Suur-Savon Sähkö-konsernin toimialueella. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa erityisesti myöntämällä avustuksia investointeihin ja projekteihin sekä tutkimusapurahoja.

Verkkosivut

Svenska folkskolans vänner r.f.

Svenska folkskolans vänner r.f. (SFV) perustettiin vuonna 1882 tukemaan kansakoulujen ja kirjastojen rakentamista Suomen ruotsinkieliselle väestölle. Tänään tehtävä on paljon laajempi. SFV omistaa tai toimii päävastuullisena erilaisissa opetusyksiköissä, välittää oman opintokeskuksen kautta tukea kurssitoiminnalle ja opintopiireille, omistaa kustantamoja, julkaisee kulttuurilehtiä ja kirjoja. SFV jakaa myös vuosittain palkintoja, stipendejä sekä apurahoja.

Verkkosivut

Svenska kulturfonden

Svenska kulturfondenin päämääränä on edistää ja tukea koulutusta, kulttuuria, taidetta, tiedettä ja tutkimusta sekä yhteiskunnan palveluja, jotka hyödyttävät ruotsalaisuuden vahvistamista Suomessa. Säätiö jakaa vuosittain yli 40 miljoonaa euroa apurahoina taiteeseen ja kulttuuriin, koulutukseen, tutkimukseen, tieteeseen ja ruotsinkieliseen toimintaan Suomessa.

Verkkosivut

Svenska kulturfonden i Björneborg

Svenska Kulturfonden i Björneborg tarjoaa hyvän elämän eväitä Porissa ja Satakunnassa. Säätiö tekee työtä elinikäisen oppimisen, hyvinvoinnin ja kielellisen rikkauden puolesta. Se kasvattaa päiväkotinsa ja koulunsa oppilaista monikielisiä menestyviä nuoria, tukee ennakkoluulottomasti paikallista kulttuuria ja kannustaa senioriasukkaitaan aktiiviseen, yhteisölliseen arkeen.

Verkkosivut

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Svenska litteratursällskapet i Finlandin (SLS) päätavoitteena on säilyttää ja tutkia ruotsinkielistä kulttuuria ja kulttuuriperintöä sekä levittää tietoa niistä Suomessa. SLS tukee myös ruotsin kielen ja kirjallisuuden tutkimusta Suomessa sekä edistää kotimaista kirjallisuutta palkinnoilla ja stipendeillä. SLS toimii neljällä sektorilla: arkistot, tutkimus, julkaisutoiminta ja omaisuudenhoito. SLS jakaa vuosittain palkintoja erinomaisille kaunokirjallisuuden ja tieteellisen kirjallisuuden edustajille.

Verkkosivut

Sydäntutkimussäätiö

Sydäntutkimussäätiö tukee sydän- ja verisuonisairauksien tutkimusta ja tutkimustulosten tunnetuksi tekemistä. Säätiön tavoitteena on sydänsairauksien ennaltaehkäisy, hoidon kehittäminen sekä sairastuneiden elämän laadun parantaminen. Säätiö jakaa apurahoja tieteelliseen sydän- ja verisuonitautien tutkimukseen.

Verkkosivut

Syöpäsäätiö

Syöpäsäätiö on Suomen suurin yksittäinen syöpätutkimuksen tukija. Säätiö jakaa apurahoja tutkimukseen ja tieteelliseen toimintaan. Säätiön saamilla lahjoituksilla tuetaan myös syöpään sairastuneita sekä heidän läheisiään.

Verkkosivut

Taidesäätiö Pro Arte

Säätiön tarkoituksena on edistää kuvataiteen asemaa ja näkyvyyttä sekä kehittää sen yleisösuhdetta ja saavutettavuutta. Säätiön IHME on nykytaiteen tilaajaorganisaatio, jonka julkiseen tilaan räätälöidyt vuosittaiset IHME Helsinki -teokset syntyvät taiteen ja tutkitun tiedon vuoropuhelusta. IHMEn tavoitteena on edistää ekososiaalista koulutusta, kestävää, demokraattista yhteiskuntaa ja hyvää elämää monella tasolla ja tuottaa rohkeasti uutta, ennen näkemätöntä taidetta.

Verkkosivut

Taideyliopiston tukisäätiö

Taideyliopiston tukisäätiö tukee taloudellisesti apurahoin ja avustuksin kuvataiteiden ja esittävien taiteiden opiskelua ja koulutusta Taideyliopistossa. Tukisäätiöllä on kolme rahastoa: Taideyliopiston yleisrahasto, Kuvataideakatemian rahasto ja Teatterikorkeakoulun rahasto.

Verkkosivut

Tampereen Talouskoulun säätiö

Tampereen Talouskoulun säätiön tarkoituksena on edistää kotitalouksien hyvinvointia tukevien alojen aatteellista, ammattitaidollista sekä liiketaloudellista koulutusta, tiedonvälitystä ja tutkimusta sekä edistää perinteiden ja yhteiskuntasuhteiden vaalimista. Säätiö myöntää apurahoja ja tunnustuspalkintoja sellaisille henkilöille ja yhteisöille, jotka edistävät tai toteuttavat toiminnallaan kotien hyvinvointia tukevien alojen ammattitaidollista, aatteellista tai liiketaloudellista koulutusta. Säätiö voi myös tukea alaan liittyvää vapaaehtoistoimintaa tai tiedonvälitys- ja tutkimustoimintaa.

Verkkosivut

Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiö

Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiö (TTY:n tukisäätiö) tukee Tampereen yliopiston tekniikan alan tutkimusta ja muuta toimintaa. Tampereen kauppakamarin ja sen jäsenyritysten 1987 perustama säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksia ja apurahoja Tampereen yliopiston piirissä harjoitettavaa tekniikan tutkimustyötä varten.

Verkkosivut

Tampereen tuberkuloosisäätiö

Tampereen tuberkuloosisäätiö tukee tieteellistä tuberkuloosin ja hengityselinsairauksien tutkimustyötä Suomessa. Säätiö tukee myös muita pyrkimyksiä näiden sairauksien ennaltaehkäisemiseksi ja tuhojen torjumiseksi. Säätiö jakaa apurahoja muun muassa väitöskirjatyöhön, tutkimusryhmille sekä yliopisto-opetukseen.

Verkkosivut

Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö

Säätiön tarkoituksena on tukea Tampereen yliopistossa harjoitettavaa toimintaa ja tutkimusta yhteiskuntatieteiden, terveystieteiden, humanististen ja luonnontieteiden aloilla sekä yhteiskuntatutkimuksessa, kauppatieteen ja johtamisen, kasvatustieteen sekä taidealan tutkimuksessa ja koulutuksessa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myös myöntämällä avustuksia ja apurahoja Tampereen yliopiston piirissä harjoitettavaa tutkimustyötä varten, tukemalla muilla tavoilla Tampereen yliopiston tieteellistä tutkimus- ja opetustyötä sekä tukemalla muulla tavoin taloudellisesti Tampereen yliopiston toimintaa.

Verkkosivut

Tampereen Yliopiston Tukisäätiö

Tampereen Yliopiston Tukisäätiö sr on perustettu vuonna 1973 Tampereen yliopiston valtiollistamisen yhteydessä. Säätiön sääntöjen mukaan säätiön tarkoituksena on tukea Tampereen yliopistossa harjoitettavaa toimintaa ja tutkimusta yhteiskuntatieteiden, terveystieteiden, humanististen ja luonnontieteiden aloilla sekä yhteiskuntatutkimuksessa, kauppatieteen ja johtamisen, kasvatustieteen sekä taidealan tutkimuksessa ja koulutuksessa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myös myöntämällä säätiön hallituksen harkinnan mukaan avustuksia ja apurahoja Tampereen yliopiston piirissä harjoitettavaa tutkimustyötä varten tukemalla muilla tavoilla Tampereen yliopiston tieteellistä tutkimus- ja opetustyötä tukemalla muulla tavoin taloudellisesti Tampereen yliopiston toimintaa.

Verkkosivut

Tauno Tönningin säätiö

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea teknillistieteellistä ja muuta Pohjois-Suomen taloudelliseen kasvuun tähtäävää tieteellistä tutkimustoimintaa. Säätiö jakaa tätä varten apurahoja. Sen lisäksi säätiö on perustanut useita luonnonsuojelualueita.

Verkkosivut

Tekniikan edistämissäätiö

Säätiön tarkoituksena on edistää tekniikan kehitystä Suomessa tukemalla siihen liittyvää koulutus- ja tutkimustoimintaa sekä yleensä lisätä teknillisen toiminnan edellytyksiä elinkeinoelämän eri aloilla. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ensisijaisesti jakamalla apurahoja tieteelliseen tutkimukseen tekniikan alalla sekä myöntämällä palkintoja. Suurin osa tuesta jaetaan säätiön vuosittaisen apurahahaun kautta väitöskirjatutkijoille.

Verkkosivut

Tekniska Föreningen i Finland Stiftelse

Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) on ruotsinkielisten insinöörien, arkkitehtien, luonnontieteilijöiden ja näiden alojen opiskelijoiden yhdistys. Yhdistyksen yhteydessä toimii Tekniska Föreningen i Finland Stiftelse, joka jakaa rahastoistaan stipendejä ja avustuksia näiden alojen ruotsinkielisille hakijoille eri tarkoituksiin.

Verkkosivut

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö edistää teknologiateollisuuden uudistumista ja tulevaisuuden kilpailukykyä. Vuonna 2003 perustettu säätiö rahoittaa kunnianhimoisia hankkeita, jotka kehittävät alan koulutusta, tutkimusta ja innovaatioympäristöä. Kaikki säätiön tukemien hankkeiden tulokset ovat julkisia ja vapaasti käytettävissä.

Verkkosivut

Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT)-säätiö

Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT) -säätiön tarkoitus on edistää teollisuuden osaamista, kehittämistä ja kilpailukykyä kestävällä tavalla. Säätiö aloitti toimintansa 2005 ja se toteuttaa tukemalla alaan liittyvää koulutusta, tutkimusta ja yhteiskunnallista keskustelua. Säätiö myöntää rahoitusta erityisesti hankkeille, jotka auttavat torjumaan ilmastonmuutosta.

Verkkosivut

Tietotekniikan tutkimussäätiö

Tietotekniikan tutkimussäätiö edistää ja tukee tietotekniikkaa koskevaa ja siihen liittyvää tutkimus-, koulutus- ja neuvontatoimintaa. Vuonna 1980 perustettu säätiö myöntää tutkimus- ja hankeapurahoja sekä tunnustuspalkintoja, esimerkiksi vuosittain jaettavan palkinnon parhaalle tietotekniikan tutkimusalan väitöskirjalle.

Verkkosivut

Tiina ja Antti Herlinin säätiö

Säätiön tarkoitus on yhteiskunnallisen hyvinvoinnin, kulttuurin, ympäristön ja tieteen sekä niihin liittyvän tutkimuksen ja opetuksen tukeminen ja edistäminen. Säätiö nopeuttaa siirtymää kestävään tulevaisuuteen merkittävillä päästövähennyksillä, systeemisillä ratkaisuilla ja ihmisten toiminnan muutoksilla. Säätiöllä on toimintamalli, jossa hakemuksia ei pyydetä apurahahakujen kautta. Sen sijaan säätiö etsii itse aktiivisesti ratkaisuja, hankkeita ja kumppanuuksia, jotka parhaiten sopivat säätiön rahoitettaviksi. Tiina ja Antti Herlinin säätiön kunnostama Puistokatu 4 tarjoaa tilan tutkimukselle, toiminnalle ja tapahtumille, jotka edistävät ympäristökriisissä tarvittavaa nopeaa kulttuurin muutosta. Maj ja Tor Nesslingin säätiö on hankkeessa mukana kumppanina.

Verkkosivut

Tradekan Säätiö

Tradekan Säätiön tarkoituksena on edistysmielisen osuustoimintaliikkeen sivistyksellisen, kulttuurisen ja aatteellisen perinnön ylläpitäminen ja sitä toteuttavan toiminnan tukeminen. Säätiö edistää taloudellisiin kysymyksiin ja yritystoimintaan liittyvän osaamisen kehittymistä ja yhteiskunnallisen keskustelun käymistä erityisesti työväestön, palkansaajien ja kuluttajien piirissä. Lisäksi Tradekan Säätiö tukee edistysmielisen osuustoimintaliikkeen perinteestä kumpuavaa yhteiskunnallista ja yleishyödyllistä toimintaa. Se myös tukee säätiön tarkoitukseen liittyvää tutkimus-, koulutus-, tiedotus- ja kustannustoimintaa sekä ylläpitää Osuuskunta Tradekan taidekokoelmaa.

Verkkosivut

Turun Kauppaopetussäätiö

Turun Kauppaopetussäätiön tarkoituksena on edistää suomen- ja ruotsinkielistä kaupallista opetusta ja opiskelua turkulaisissa oppilaitoksissa. Säätiö jakaa stipendejä ja apurahoja sekä tukee kaupalliseen opetukseen liittyviä tutkimushankkeita ja projekteja. Säätiö myös edistää muilla toimenpiteillä kaupallista opetusta ja opiskelua Turussa.

Verkkosivut

Turun Kestävän kehityksen säätiö

Säätiön tarkoituksena on edistää kestävää kehitystä mm. myöntämällä avustuksia sopiviksi katsottuihin yhdistysten ja yhteisöjen pienimuotoisiin hankkeisiin. Avustuksia ei myönnetä yksittäisille henkilöille.

Verkkosivut

Turun teatterisäätiö

Turun teatterisäätiö tukee ja kehittää teatteria jakamalla vuosittain apurahoja Turun seudun näyttämötaiteen toimijoille, sekä yksityisille että yhteisöille. Säätiö jakaa myös tunnustuspalkintoja.

Verkkosivut

Turun Yliopistosäätiö

Turun Yliopistosäätiön tarkoitus on edistää ja tukea Turun yliopiston toimintaa. Säätiön tärkein toimintamuoto on sen rahastot, joiden tuotosta säätiö jakaa apurahoja Turun yliopiston väitöskirjatutkijoille, tutkijoille, opettajille sekä tutkimusryhmille.

Verkkosivut

Turvallisuuden tukisäätiö

Turvallisuuden tukisäätiö tukee erityisesti kokonaisturvallisuuteen ja sotiimme liittyvää, muttei niihin rajoittuvaa, taloudellista ja yhteiskunnallista tutkimus-, opetus- ja julkaisutoimintaa sekä veteraani- ja maanpuolustustyötä. Säätiö myöntää avustuksia, palkintoja ja apurahoja.

Verkkosivut

Työsuojelurahasto

Työsuojelurahasto rahoittaa suomalaisen työelämän tutkimusta ja kehittämistä. Tavoitteena on näin edistää työturvallisuutta ja -terveyttä, työelämätoimijoiden välisiä suhteita sekä tuottavuutta kotimaisessa työelämässä.

Verkkosivut

Ulla Tuomisen säätiö

Ulla Tuomisen säätiö jakaa apurahoja sähkötekniikkaa tai tietotekniikkaa tai niitä lähellä olevia aloja kehittävään tutkimukseen. Lisäksi säätiö jakaa palkintoja näiden alojen merkittävistä teoista, saavutuksista ja soveltamiskelpoisista ideoista.

Verkkosivut

UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö

Säätiön toiminnan tarkoituksena on vaalia suomalaisen metsäteollisuuden kulttuuriperinnön tuntemusta omistamalla, esittelemällä ja tukemalla siihen liittyvää taidetta, tietoa ja tutkimusta. UPM-Kymmene perusti Kulttuurisäätiön vuonna 2006 taatakseen yrityksen kansallisesti arvokkaan taidekokoelmansa säilymisen Suomessa. Säätiö lainaa kokoelman teoksia näyttelyihin Suomessa ja ulkomailla.

Verkkosivut

Urheiluopistosäätiö

Urheiluopistosäätiön tarkoituksena on urheilu- ja liikuntakasvatuksen tukeminen Suomessa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja palkintoja urheilijoille, valmentajille sekä urheilu- ja liikuntakasvatustyötä tekeville yhdistyksille. Lisäksi säätiö on käynnistänyt liikuntaa tukevia erillishankkeita. Säätiö on Suomen Olympiakomitean ja Suomen Urheilugaalan yhteistyökumppani. Säätiö pyrkii erityisesti lisäämään liikunnan tasa-arvoisuutta. 

Verkkosivut

Urlus-Säätiö

Urlus-Säätiö tukee maan ja etenkin Helsingin seudun liikuntakasvatus- ja urheiluelämää sekä edistää maanpuolustuksellista ja maan itsenäisyyttä tukevaa toimintaa. Työ tehdään jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä siten, että kaikki suomalaiset kokisivat Suomen puolustamisen arvoiseksi. Tätä varten säätiö jakaa avustuksia yhteisöille.

Verkkosivut

Vaasan Aktiasäätiö

Vaasan Aktiasäätiön tavoitteena on säästäväisyyden edistäminen ja kotiseudun tukeminen sekä säästöpankkitoiminnan perinteen vaaliminen ja säästäväisyyden edistämiseksi tehtävän työn ja tutkimustoiminnan taloudellinen tukeminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla tukirahoja vastaanottajille toiminta-alueellaan. Säätiö tukee myös kulttuuria, lapsi- ja nuorisotyötä, urheilua, kotiseututyötä ja muuta yleis- ja yhteiskuntahyödyllistä toimintaa toimialueellaan. Tuki annetaan pääsääntöisesti projektiavustuksina organisaatioille ja yhteisöille.

Verkkosivut

Vaikuttavuussäätiö

Vaikuttavuussäätiö edistää huippututkimuksen vaikuttavuutta vahvistamalla yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. Säätiö rahoittaa akateemisen maailman ja elinkeinoelämän yhteishankkeita, kerää ja tuottaa rahoittamiensa hankkeiden kautta tietoa siitä, mitä tutkimuslähtöinen yritysyhteistyö on ja mitkä ovat sen onnistumisen edellytykset, sekä edistää huippututkimusta ja vauhdittaa suomalaista elinkeinoelämää.

Verkkosivut

Varustamosäätiö

Varustamosäätiö tukee merenkulun koulutus-, tutkimus- ja tiedotustoimintaa ja edistää suomalaisen varustamoalan toimintamahdollisuuksia jakamalla apurahoja sekä tukemalla varustamoelinkeinoon liittyvää yhteiskunnallista toimintaa. Varustamosäätiö jakaa apurahoja yksityishenkilöille, työryhmille ja yhteisöille merenkulun ja varustamoalan koulutus-, tutkimus- ja tiedotustoimintaan.

Verkkosivut

Veljekset Gröndahlin säätiö

Säätiön tarkoituksena on Pohjanmaan museon Vaasassa tapahtuvan toiminnan tukeminen sekä Vaasan kaupungin kaunistaminen ja sen kaupunkikuvan kohentaminen kuvataiteellisin keinoin. Säätiön lahjoitusten turvin Vaasan kaupungin museot ovat tehneet taidehankintoja yli 40 vuoden ajan.

Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura

VITAKO tukee aktiivisesti Lappeenrannan teknisen yliopiston, sen ympäristön sekä erityisesti Lappeenrannan kaupungin ja sen lähialueen kehittämishankkeita.

Verkkosivut

Viipurin Tuberkuloosisäätiö

Säätiön tarkoituksena on tukea tuberkuloosin ja keuhkosairauksien sekä muiden kansantautien vastustamiseen tähtäävää tutkimusta ensisijaisesti Etelä-Karjalassa, jatkaen nimikkokaupunkinsa Viipurin perinteitä tässä työssä.

Verkkosivut

von Fieandt – Holmgren stiftelse

Säätiön tarkoituksena on tukea diakoniatoimintaa evankelisluterilaisissa seurakunnissa Helsingissä ja lähiseudulla. Apurahat tulee ensisijaisesti suunnata ruotsinkielisille seurakunnille. Lisäksi säätiö tukee Helsingin ja lähiseudun yksityisiä vanhainkoteja, tuki tulee suunnata ensisijaisesti ruotsinkielisille vanhainkodeille. Tämän lisäksi säätiö tukee muuta vapaaehtoista hyväntekeväisyystoimintaa.

Verkkosivut

Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiö

Säätiön tarkoituksena on tukea vähittäiskauppiaitten ammatillisia oppilaitoksia, paikallista kurssitoimintaa ja muuta maamme yksityisen vähittäiskaupan hyväksi tehtävää ammattikasvatus- ja valistustyötä sekä tukea lahjakkaiden vähävaraisten oppilaiden opiskelua edellä mainituissa oppilaitoksissa sekä heidän osallistumistaan paikallisiin ammattikursseihin ja muuhun edellä mainittuun ammattikasvatus- ja valistustyöhön.

Verkkosivut

Väinö Tannerin säätiö

Väinö Tannerin Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää tasa-arvoa ja kansanvaltaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Säätiö järjestää Tanner-luentoja ja -seminaareja sekä jakaa stipendejä ja palkintoja. Säätiöllä on taiteilija-ateljeet ja kirjailijakoti Mazzano Romanossa Italiassa suomalaisille ja virolaisille kirjailijoille, runoilijoille, taiteilijoille ja taidekäsityöläisille. Säätiö järjestää myös nykytaiteen näyttelyitä.

Verkkosivut

Waldemar von Frenckells stiftelse

Säätiön tarkoituksena on yksittäisille Suomen kansalaisille tai Suomessa toimiville järjestöille, yhdistyksille tai laitoksille myönnettävien stipendien, palkintojen ja apurahojen avulla edistää tieteellistä tutkimusta sekä palkita kansalaistekoja, isänmaallisia tai kulttuuritekoja sekä tukea sosiaalista tai tieteellistä toimintaa.

Verkkosivut

Walter ja Andrée de Nottbeckin säätiö

Säätiö tukee Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla tapahtuvaa tutkimustyötä, joka edistää meriekosysteemien monimutkaisten rakenteiden ja toiminnan tuntemusta. Tutkimuksen painopiste on nykyään suuntautunut selvittämään rehevöitymisen ja ilmaston muutoksen vaikutuksia toiminnalliseen biodiversiteettiin, biogeokemiaan ja pitkän ajan muutoksiin meressä. Tukea jaetaan henkilökohtaisena tukena post doc -tutkijoille, jatko-opiskelijoille ja pro gradu -vaiheen opiskelijoille sekä tutkimushankkeisiin. Säätiö tukee merentutkimusta myös senioritutkija-ohjelman kautta.

Verkkosivut

Weisell-säätiö

Weisell-säätiö tukee ja edistää tieteellistä tutkimusta, koulutusta, ympäristön tilaa, meriturvallisuutta ja merellisen kulttuuriperinnön tutkimusta ja säilyttämistä. Vuonna 2016 perustettu säätiö myöntää tukea hankkeille, jotka liittyvät mereen, ympäristöön, tutkimukseen ja koulutukseen. Toimintansa kautta se voi edistää myös ihmisten ja luonnon välisen tasapainon säilyttämistä. Säätiö ei myönnä avustuksia yksityishenkilöille.

Verkkosivut

Wiipurilaisen Osakunnan stipendisäätiö

Säätiön tarkoituksena on ensisijaisesti tukea Helsingin yliopistossa opintoja ja jatko-opintoja harjoittavien Wiipurilaisen Osakunnan nykyisten ja entisten jäsenten opiskelua ja tutkimustoimintaa. Toissijaisesti se tukee osakunnan nykyisten ja entisten jäsenten opintoja ja harjoittamaa tutkimusta muissa korkeakouluissa kuin Helsingin yliopistossa sekä Östra Finlands Nationin nykyisten jäsenten opintoja Helsingin yliopistossa ja muissa korkeakouluissa. Kolmanneksi säätiö tukee Wiipurilaisen Osakunnan toimintaa ja sen jäsenkunnan harrastustoimintaa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja, avustuksia ja palkintoja.

Verkkosivut

William ja Ester Otsakorven Säätiö

William ja Ester Otsakorven Säätiö edistää ja tukee Kymenlaakson sekä Pohjois- ja Etelä-Karjalan maakuntien alueella koulutusta ja yritystoimintaa monipuolisesti. Säätiö pyrkii parantamaan maatalousyrittäjien sekä pienteollisuutta, keskisuurta teollisuutta, kauppaa ja palveluammatteja harjoittavien yrittäjien toimintaedellytyksiä myöntämällä halpakorkoisia lainoja. Säätiö avustaa mainituilla seuduilla opiskelevia henkilöitä pääsemään osallisiksi tietopuolisesta ja ammatillisesta koulutuksesta ammattioppilaitoksissa ja -korkeakouluissa sekä aikuisopistoissa. Säätiö tukee tällaisessa koulutuksessa olevia ja tällaisen koulutuksen jo saaneita ammatillisissa opinnoissa ulkomailla apurahojen muodossa. Lisäksi Säätiö tukee edellä mainittuja oppilaitoksia myöntämällä niissä työskenteleville opettajille ammatillisten valmiuksien kehittämiseen tarkoitettuja apurahoja sekä tukemalla niiden opetustoimintaa ja opetussisältöä kehittäviä hankkeita. Säätiö tukee myös ammattikorkeakoulujen opettajien yliopistollisia jatko-opintoja.

Verkkosivut

William Thurings stiftelse

Säätiön tarkoituksena on edistää tieteen, taiteen, yleissivistävän koulutuksen, terveydenhuollon ja muun julkisen hyvinvoinnin kehittämistä Suomessa. Säätiö tukee Åbo Akademin säätiötä, Syöpäsäätiötä, Suomen Taideyhdistystä sekä muita yhdistyksiä ja laitoksia, jotka toimivat tieteen, taiteen, yleissivistävän koulutuksen, terveydenhuollon ja muiden yleishyödyllisten tavoitteiden hyväksi. Säätiö ei myönnä tukea yksityishenkilöille tai työryhmille.

Verkkosivut

WSOY:n kirjallisuussäätiö

WSOY:n kirjallisuussäätiön tarkoituksena on suomalaisen kirjallisuuden edistäminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä apurahoja ja tunnustuspalkintoja, tarjoamalla kirjailijoille työskentelymahdollisuuksia residensseissä koti- ja ulkomailla sekä edistämällä lukemista. Lisäksi säätiö ylläpitää kirjailijoihin ja kirjallisuuteen liittyvää taidekokoelmaa.

Verkkosivut

Yksityisyrittäjäin Säätiö

Yksityisyrittäjäin Säätiö tukee yksityisyrittäjyyttä ja rakentaa sekä ylläpitää yrittäjyysmyönteistä ilmapiiriä. Säätiö myöntää apurahoja erilaisille yrittäjyyteen liittyville hankkeille.

Verkkosivut

Yrjö ja Senja Koivusen Säätiö

Säätiö jakaa stipendejä säädekirjansa mukaisesti sopiville stipendinsaajille, jotka ovat opintojensa loppuvaiheessa. Muun muassa suomenmielisyys, suomenkielisyys ja yleinen kunnollisuus ovat säätiön säädekirjan tunnustamia stipendiensaajien ominaisuuksia.

Yrjö Jahnssonin säätiö

Yrjö Jahnssonin säätiön tarkoituksena on suomalaisen taloustieteellisen ja lääketieteellisen tutkimuksen edistäminen sekä suomenkielisten oppi- ja tutkimuslaitosten ylläpitäminen ja tukeminen. Lisäksi säätiö tukee edellä mainittujen tieteenalojen saumakohdassa olevaa suomalaista terveystaloustieteellistä tutkimusta. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa jakamalla apurahoja tutkimustyöhön ja jatko-opintoihin, järjestämällä seminaareja ja myöntämällä palkintoja tieteellisistä ansioista.

Verkkosivut

Yrjö Uiton säätiö

Yrjö Uiton säätiö tukee yksityistä yrittäjätoimintaa koskevaa ja liiketaloustieteen alalla tapahtuvaa tutkimusta, opetusta sekä akateemisen yrittäjyyden edellytyksiä tukevia projekteja varten. Tarkoituksena on tukea Aalto-yliopistossa tapahtuvaa taloustieteen tohtorikoulutusta ja tohtoriopiskelijoita, jotka työskentelevät yrittäjäteemaan liittyvien väitöskirjaprojektien parissa. Lisäksi apurahaa on mahdollista saada myös yrittäjätoiminnan pitkäkestoisiin tutkimusprojekteihin. Apurahaa voivat saada myös Aalto-yliopiston maisterivaiheen opiskelijat, jotka tekevät yrittäjäteemaan liittyvää opinnäytetyötä.