Säätiötuki lukuina 2021

Säätiöt ja rahastot ry:n jäsenet rahoittivat vuonna 2020 tiedettä 269 miljoonalla eurolla, taidetta 79 miljoonalla eurolla ja muuta yhteiskunnan kehittämistä 168 miljoonalla eurolla.

Lisäksi säätiöt mm. ylläpitivät tutkimuslaitoksia, museoita, arkistoja ja toteuttivat omia hankkeita. Kaikkiaan jäsenemme käyttivät vuonna 2021 noin 580 miljoonaa euroa tarkoituksensa toteuttamiseen.

Lääketieteen tutkimukselle säätiöiden tuki on elinehto

Tieteessä ylivoimaisesti eniten tukea säätiöiltä saivat lääke- ja terveystieteet, 88 miljoonaa euroa, mikä on yli kolmannes alan kaikista tutkimusmenoista. Kun valtion ja kotimaisten yritysten tutkimusrahoitus alalle on laskenut, lääketieteellinen tutkimus on yhä enemmän säätiörahoituksen varassa

Humanistisia tieteitä säätiöt tukivat lähes 41 miljoonalla eurolla. Yksityisellä säätiörahoituksella on humanistiselle tutkimukselle suuri merkitys: tuen osuus on neljännes alan kaikista tutkimusmenoista Suomessa.

Yhteiskunta- ja taloustieteet saivat lähes 59 miljoonaa euroa. Tuki on noussut neljässä vuodessa yli kolmanneksella. Teknisten tieteiden lähes 22 miljoonaa on liki kaksinkertaistunut samassa ajassa.  

Säätiöiden tuki tieteelle ja tutkimukselle nousee itsenäisyyden alusta laskettuna jo yli 5 miljardiin euroon.

Taiteessa esittävät taiteet saivat eniten

Yksityisten säätiöiden osuus taiteen ja kulttuurin tuesta on kasvanut reilussa vuosikymmenessä merkittävästi. Säätiöiden 79 miljoonaa euron tuki taiteelle on huomattava. 

Taiteenlajeista eniten tukea saivat esittävät taiteet, 18 miljoonaa euroa. Toisella sijalla tuli musiikki yli 17 miljoonalla eurolla. Myös visuaalisten taiteiden lähes 16 miljoonan euroa ja kirjallisuuden lähes 11 miljoonaa euroa ovat näille aloille merkittäviä. Säätiöt kartuttavat lisäksi taidekokoelmia, ylläpitävät luovien alojen residenssejä sekä toteuttavat omia taidehankkeita. 

Säätiöt tukivat kansalaisten hankkeita 168 miljoonalla eurolla

Säätiöiden vaikutus rivikansalaiselle on tärkeämpi ja monipuolisempi kuin yleisesti mielletään. Kansalaisyhteiskuntaa säätiöt tukivat kaikilla elämän alueilla lasten liikunnasta luontopolkuihin, kiertotaloudesta maanpuolustukseen, sekä eri ammattialojen kehittämisestä yhdistystoimintaan.

Selvitys säätiöiden vuoden 2021 tuen jakautumisesta. Gaia Consulting, 2022.

Katso myös

Tuore selvitys: Säätiöt tukivat yli 580 miljoonalla eurolla tiedettä, taidetta ja kansalaistoimintaa (ml. 25 suurinta tukijaa)
Säätiötuki lukuina 2020 | 2019 | 2018

Säätiöt tuovat vaihtoehtoja ja monipuolisuutta rahoituskenttään. Joillekin aloille säätiötuki on ratkaisevaa.