Säätiötuki lukuina 2022

Säätiöt ja rahastot ry:n jäsenet rahoittivat vuonna 2022 tiedettä 295 miljoonalla eurolla, taidetta 76 miljoonalla eurolla ja muuta yhteiskunnan kehittämistä 145 miljoonalla eurolla.

Lisäksi säätiöt mm. ylläpitivät tutkimuslaitoksia, museoita, arkistoja ja toteuttivat omia hankkeita. Kaikkiaan jäsenemme käyttivät vuonna 2022 noin 610 miljoonaa euroa tarkoituksensa toteuttamiseen.

Lääketieteen tutkimukselle säätiöiden tuki on elinehto

Tieteessä ylivoimaisesti eniten tukea säätiöiltä saivat lääke- ja terveystieteet, yli 99 miljoonaa euroa, mikä on jo kolmannes alan tutkimusmenoista korkeakouluissa. Kotimaiset säätiöt ovat nousseet lääketieteen suurimmaksi tutkimusrahoittajaksi Suomessa, kun valtion ja yritysten rahoitus alalle on pitkällä aikavälillä laskenut.

Toiseksi eniten saivat yhteiskunta- ja taloustieteet, 52 miljoonaa euroa. Humanistisia tieteitä säätiöt tukivat yli 41 miljoonalla eurolla. Yksityisellä säätiörahoituksella on humanistiselle tutkimukselle suuri merkitys: tuen osuus on neljännes alan kaikista tutkimusmenoista Suomessa. 

Säätiöiden tuki tieteelle ja tutkimukselle nousee itsenäisyyden alusta laskettuna jo yli 5,5 miljardiin euroon.

Taiteessa musiikki sai eniten

Yksityisten säätiöiden osuus taiteen ja kulttuurin tuesta on kasvanut reilussa vuosikymmenessä merkittävästi. Säätiöiden 76 miljoonan euron tuki taiteelle on huomattava. 

Taiteenlajeista eniten tukea sai musiikki, yli 17 miljoonaa euroa. Toisella sijalla ovat esittävät taiteet yli 15 miljoonalla eurolla. Myös kuvataiteiden yli 14 miljoonaa euroa ja kirjallisuuden yli 12 miljoonaa euroa ovat aloilleen ratkaisevia. Säätiöt kartuttavat lisäksi taidekokoelmia, ylläpitävät luovien alojen residenssejä sekä toteuttavat omia taidehankkeita. 

Säätiöt tukivat kansalaisten hankkeita 145 miljoonalla eurolla

Säätiöiden vaikutus rivikansalaiselle on tärkeämpi ja monipuolisempi kuin yleisesti mielletään. Kansalaistoimintaa säätiöt tukivat kaikilla elämän aloilla lasten liikunnasta luontopolkuihin, maanpuolustuksesta mielenterveystyöhön sekä eri ammattialojen kehittämisestä yhdistystoimintaan. 

Selvitys säätiöiden vuoden 2022 tuen jakautumisesta. Gaia Consulting, 2023.

Katso myös

Suurimmat tukijat. 25 eniten tarkoituksensa toteuttamiseen varoja käyttänyttä yksityistä yleishyödyllistä apurahasäätiötä ja -rahastoa 2021, miljoonaa euroa

1. Suomen Kulttuurirahasto53,4
2. Koneen Säätiö49,9
3. Svenska kulturfonden41,9
4. Jane ja Aatos Erkon säätiö36,7
5. Sigrid Juséliuksen Säätiö33,6
6. Stiftelsen för Åbo Akademi22,2
7. Jenny ja Antti Wihurin rahasto15,2
8. Föreningen Konstsamfundet r.f.14,3
9. Syöpäsäätiö13,9
10. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne13,2
11. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.10,6
12. Helsingin yliopiston rahastot10,5
13. Emil Aaltosen Säätiö7,3
14. Saastamoisen Säätiö6,5
15. Alfred Kordelinin säätiö6,1
16. Liikesivistysrahasto5,6
17. Teollisuuden ja Työantajain Keskusliiton (TT)-säätiö5,5
18. Maa- ja vesitekniikan tuki ry.4,9
19. Svenska folkskolans vänner r.f.4,8
20. Lotta Svärd Säätiö4,4
21. Helsingin Sanomain Säätiö4,3
22. Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö4,2
23. Stiftelsen Tre Smeder4,0
24. Musiikin edistämissäätiö3,9
25. William Thurings Stiftelse3,8
Yhteensä380,5

Säätiöt tuovat vaihtoehtoja ja monipuolisuutta rahoituskenttään. Joillekin aloille säätiötuki on ratkaisevaa.