Gradupankki

Säätiöissä on paljon tutkittavaa

Säätiöiden gradupankki tarjoaa opiskelijalle tilaisuuden tehdä tutkimusta yhteiskunnallisesti tärkeistä asioista. Säätiöt ja rahastot ry:n jäsenet tukevat yleishyödyllisiä tarkoituksia kuten tiedettä, taidetta ja kansalaistoimintaa yli puolella miljardilla eurolla vuosittain. Säätiöt myöntävät hakemuksesta apurahoja oman tarkoituksensa mukaisesti aina lastenkulttuurin tukemisesta työväenliikkeen perinnekeruisiin ja syöpätutkimuksesta inarinsaamen pelastamiseen.

Säätiöiden toiminta tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia kiinnostaviin kysymyksenasetteluihin – esimerkiksi apurahan saajien kokemuksiin, apurahojen kohdentumiseen ja vaikuttavuuteen, hallinnon ja sijoitustoiminnan tehokkuuteen ja vastuullisuuteen ja yleishyödyllisten yhteisöjen johtamiseen ja kehittämiseen liittyen.  

Hyödyt tekijälle ja tilaajalle

Opiskelijalle on motivoivaa tietää, että gradusta on jotain konkreettista hyötyä sen sijaan, että se tehtäisiin vain tutkimustyön harjoittelemiseksi. Säätiöiltä voi myös saada aineistoa, asiantuntija-apua ja sitovat määräpäivät.

Tilausgradun tai -opinnäytteen tekijä kasvattaa omia verkostojaan ja voi sitä kautta edistää valmistumisen jälkeistä työllistymistään. Säätiölle tilausgradun teettäminen taas tuo tuoretta ja tutkimustietoa, jota hyödyntää toiminnassaan. Säätiö voi maksaa niin sovittaessa gradusta myös palkkion. 

Jotkut säätiöiden tarjoamat aiheet voivat olla ylimalkaisia, mutta niiden pohjalta voi muotoilla lopullisen tutkimusongelman. Gradun tai opinnäytteen tekijä päättää itse lopullisesta kysymyksenasettelusta ja huolehtii sen hyväksyttämisestä ohjaajallaan hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti.

Valmiista työstä kannattaa ilmoittaa meille info(at)saatiotrahastot.fi, julkaisemme linkin tällä sivulla.

Säätiölle

Jätä toimeksianto

Yhdistyksemme jäsenet voivat ilmoittaa opinnäytetöiden aiheita julkaistavaksi tällä sivulla. Jos opiskelija kiinnostuu, hän voi ottaa itse yhteyttä säätiöön ja sopia opinnäytetyön tekemisestä. Jos mielessäsi on hyvä aihe tilausgraduksi tai -opinnäytetyöksi, täytä toimeksiantolomake ja lähetä se info(at)saatiotrahastot.fi, julkaisemme sen alla sellaisenaan.

Opiskelijalle

Tutkimusaiheita

Alle kokoamme valmiita säätiöihin liittyviä tutkimusaiheita, joista voi tehdä eri tasoisia opinnäytetöitä ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Jos olet kiinnostunut jostakin alla olevasta aiheesta, ota yhteyttä lomakkeessa mainittuun yhteyshenkilöön ja keskustele asiasta opinnäytetyön/gradun ohjaajasi kanssa. 

Sivulla ei ole tällä hetkellä tutkimusaiheita.

.

Hyödyllistä luettavaa

Valmiita opinnäytetöitä

  • Kontkanen, Jaakko, Apurahasäätiöiden compliance eri sidosryhmien näkökulmasta. Laskentatoimi ja rahoitus, Turun yliopisto 2020. Gradu. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020112092243
  • Kulhua, Jussi, Kiinteistösijoitusten allokaatio ja toteutus suomalaisten säätiöiden sijoitussalkuissa. Kiinteistötalous, Aalto-yliopisto 2021. Diplomityö. http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202201301527
  • Laaka, Mirkka, Uusi säätiölainsäädäntö ja säätiön tarkoitus: erityiskysymyksinä säätiötestamentti ja säätiön tarkoituksen muuttaminen. Kauppa- ja varallisuusoikeus, Lapin yliopisto 2018. Gradu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-201805031163
  • Heikkilä, Suvi, Koettu vaikuttavuus: Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahaston toiminta apurahansaajien kertomana. Kulttuuriperinnön tutkimus, Turun yliopisto 2017. Väitöskirja. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7004-9
  • Elonheimo, Paavo, Säätiöiden saama hyöty tilintarkastuksesta. Laskentatoimen laitos, Aalto-yliopisto 2018. Gradu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201901041026
  • Vuolteenaho, Tomi, Apurahasäätiön tilinpäätös: myönnettyjen apurahojen käsittely, tilinpäätöksen tarkoitus ja muita kysymyksiä. Laskentatoimen laitos, Aalto-yliopisto 2017. Gradu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201706135597
  • Nykänen, Sirpa, Suomen Lääketieteen Säätiön vuosina 2001–2012 myönnettyjen hankeapurahojen vaikuttavuus. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto 2016. Gradu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-201612201417