Alli Paasikiven Säätiö hakee asiamiestä

27.01.2020

Alli Paasikiven Säätiö hakee uutta asiamiestä nykyisen asiamiehen siirtyessä muihin tehtäviin.

Alli Paasikiven Säätiö on perustettu vuonna 1952, ja se työskentelee perheen sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa sekä kotien henkisen ja aineellisen tason kohottamiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa tutkimus-, kehittämis- ja kulttuuriapurahoja sekä myöntää palkintoja. Säätiö pyrkii vaikuttamaan toimialansa kehitykseen tiedottamalla rahoittamiensa hankkeiden tuloksista.

Asiamiehen pääasiallinen tehtävä on säätiön operatiivisen toiminnan johtaminen, hallinnon hoitaminen, avustushankkeiden käsittely ja valmistelu, viestintä sekä sidosryhmäsuhteet. Asiamiehen tehtävä painottuu vahvasti avustushakemusten käsittelemiseen ja niiden valmisteluun työvaliokunnalle sekä hallitukselle. Säätiön sijoitustoiminta ja varainhoito eivät kuulu asiamiehen vastuulle.

Hakemamme asiamies täyttää seuraavat vaatimukset mahdollisimman hyvin:
• Näyttöä perehtyneisyydestä säätiön toimintakenttään
• Akateeminen loppututkinto
• Tehtävään soveltuva työkokemus
• Näyttöä tieteellisestä tutkimuksesta myös säätiön toiminta-alalta
• Kokemusta yliopistomaailmasta ja sen toiminnasta
• Kiinnostus kulttuuriin ja sen aktiiviseen seuraamiseen
• Näyttöä ja kokemusta viestinnästä
• Hyvää kielitaitoa (suomi, ruotsi, englanti)

Hae tehtävää viimeistään 29.2.2020 mennessä lähettämällä vapaamuotoinen hakemuksesi osoitteeseen Alli Paasikiven Säätiö/asiamies, Erottajankatu 9A, 00130 Helsinki.

Lisätietoja tehtävästä antaa säätiön hallituksen puheenjohtaja Pirkko Lahti tiistaisin ja torstaisin klo 9-10, puh. 0400 469 804, pirlahti(at)gmail.com.

www.allinsaatio.fi