Förslag till förfaringssätt gällande närståendekretsen för stiftelsens ledning och revisorer

22.01.2020

Stiftelsens ledning måste känna till de krav och ansvar som gäller närståendekretshandlingar samt förstå revisorns roll och förpliktelser. Den här närståendekretsanvisningen ger exempel på rapportering om stiftelsernas goda praxis på det sätt som stiftelselagen förpliktar och enligt god förvaltning. Syftet med exemplen är att göra det lättare för stiftelserna att upprätta sina egna processer och anvisningar för närståendekretshandlingar.

För föreningens medlemmar är publikationen gratis, för övriga kostar den 5 € + frakt.