Förslag till (själv)utvärdering av stiftelsens styrelse

22.01.2020

Denna guide är avsedd som hjälp och inspiration för stiftelsernas styrelser och annan ledning när de planerar och genomför utvärdering av verksamheten. Det är frivilligt, men rekommendabelt att utföra en (själv)utvärdering av styrelsearbetet. Utvärdering av styrelseverksamheten stödjer fullgörandet av stiftelsens ändamål, när styrelsen kan utnyttja resultaten för att utveckla sina verksamhetssätt och klarlägga de gemensamma målen och verksamhetskulturen.

För föreningens medlemmar är publikationen gratis, för övriga kostar den 5 € + frakt.