God stiftelsepraxis

22.01.2020

Stiftelser och fonder rf har utarbetat en skriftlig självregleringsguide för stiftelser, God Stiftelsepraxis (code of conduct) som styr stiftelsernas verksamhet. Föreningens medlemmar åtar sig att följa den, men även andra stiftelser kan ha nytta av den i sin verksamhet. God stiftelsepraxis behandlar kortfattat god förvaltning i stiftelser, stipendier och priser, kommunikation, förvaltning, kapitalförvaltning samt samarbete mellan stiftelserna och deras intressenter. God stiftelsepraxis ger råd om hur en god stiftelse fungerar.

För föreningens medlemmar är publikationen gratis, för övriga kostar den 5 € + frakt.