God stiftelsepraxis

22.01.2020

Stiftelser och fonder rf har skrivit God stiftelsepraxis, som styr stiftelsernas verksamhet och god förvaltning. Anvisningarna är avsedda speciellt för elegationens medlemmar, men också andra stiftelser och föreningar kan ha nytta av dem i sin verksamhet. God stiftelsepraxis behandlar god förvaltning i stiftelser, stipendier och pris, kommunikation, förvaltning, ekonomi samt samarbete mellan stiftelserna och deras intressenter. God stiftelsepraxis ger råd om hur en god stiftelse fungerar.