Säätiön hyvä tiedonhallintatapa

17.01.2020

Euroopan unionin uutta tietosuoja-asetusta (GDPR) alettiin soveltaa 25. toukokuuta 2018 alkaen. Säätiöt ja rahastot ry:n laatima Säätiön hyvä tiedonhallintatapa auttaa säätiöitä toimimaan avoimesti ja läpinäkyvästi tätä tietosuojasääntelyä noudattaen. Oppaassa annetaan käytännön ohjeita ja suosituksia tilanteisiin, joissa tietosuoja-asetus on otettava huomioon.

Opas on julkaistu ainoastaan verkkoversiona ja sitä päivitetään, kun asetuksen käytännön soveltamisesta ja kansallisesta lainsäädännöstä tulee uutta tietoa.