Stiftelsernas stöd 2018

Stiftelser och fonder rf:s medlemmar finansierade 2018 vetenskap med 223 miljoner euro, konst med 63 miljoner euro och övrig samhällelig utveckling med 164 miljoner euro. 

Därtill gjorde stiftelserna enstaka investeringar (bl. a. 14 miljoner euro i byggkostnader för Amos Rex) och betalade lön till sina anställda. Sammanlagt använde våra medlemmar en halv miljard euro för att genomföra sina syften.

För medicin och humaniora är stiftelserna en livboj

Inom vetenskap fick medicin och hälsovetenskaper klart mest stöd av stiftelser, över 86 miljoner euro. Beloppet är betydande och utgör cirka 30 % av områdets alla forskningsutgifter. I och med att statens och inhemska företags forskningsfinansiering till området har minskat, är den medicinska forskningen allt mer beroende av stiftelsefinansiering.

Stiftelserna stödde humanistiska vetenskaper med 36 miljoner euro. Stiftelsefinansieringen är av stor betydelse för humanistisk forskning: stödets andel är över 27 % av områdets totala forskningsutgifter. Samhällsvetenskaper och ekonomi fick 37 miljoner euro, vilket utgör 10 % av områdets forskningsutgifter.

Stiftelsernas stöd till vetenskap och forskning uppgick under de första 100 åren av Finlands självständighet till över 4 miljarder euro, vilket framgår i forskningsprojektet Vetenskapens stödtrupper som slutfördes hösten 2018.

Musik fick mest av konstarterna

Av konstarterna fick musik det största stödet, 16 miljoner euro. På andra plats kommer scenkonst med stöd på 13 miljoner euro. Inom båda dessa motsvarar stiftelsernas stöd 20 % av den offentliga finansieringen som även omfattar orkestrars och teatrars statsandelar. Inom visuell konst spelar stiftelsefinansieringen på 11 miljoner euro den mest betydande rollen: den är lika stor som den offentliga finansieringen. Litteraturens stöd på 7 miljoner euro är likaså viktigt för konstarten, det motsvarar en tredjedel av den offentliga finansieringen.

Privata stiftelsers andel av stödet till konst och kultur har ökat avsevärt på ett decennium. Stiftelsernas stöd till konsten var 63 miljoner euro, vilket är inemot dubbelt mer än Centret för konstfrämjandes (Taike) årliga stöd på 35 miljoner euro.

Stiftelserna stödde medborgarnas projekt med 164 miljoner euro

Stiftelsernas inverkan på gemene medborgare är viktigare och mångsidigare än vad man tidigare vetat. Stiftelserna stödde civilsamhället på livets alla områden från museer till försvar, från vetenskapsfostran till motion och idrott samt från utveckling av en enskild bransch till föreningsverksamhet. 

Utredningen (på finska):
Selvitys säätiöiden vuoden 2018 tuen jakautumisesta. Gaia Consulting 2020.

Se även

Stiftelsernas stöd 2021 | 2020 | 2019

De största bidragsgivarna. De 25 privata allmännyttiga stipendiestiftelserna och -fonderna som använde mest medel för att genomföra sitt ändamål 2018, miljoner euro

1. Suomen Kulttuurirahasto55
2. Svenska kulturfonden 35,9
3. Konestiftelsen 31,8
4. Föreningen Konstsamfundet r.f.28,5
5. Jane och Aatos Erkkos stiftelse28,3
6. Sigrid Jusélius Stiftelse 18,0
7. Stiftelsen för Åbo Akademi 17,8
8. Jenny ja Antti Wihurin rahasto12,0
9. Cancerstiftelsen11,0
10. Svenska litteratursällskapet i Finland 11,0
11. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne10,7
12. Emil Aaltosen Säätiö6,9
13. Svenska folkskolans vänner r.f. 5,5
14. Alfred Kordelinin säätiö5,1
15. Liikesivistysrahasto 5,0
16. Teknologiateollisuudeen 100-vuotissäätiö4,6
17. Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT)-säätiö4,6
18. Stiftelsen Tre Smeder4,3
19. Me-säätiö 4,2
20. Helsingin Sanomain Säätiö 3,9
21. Maa- ja vesitekniikan tuki ry.3,5
22. William Thurings Stiftelse3,5
23. Suomalainen Tiedeakatemia, Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahasto ja Emil Öhmanin säätiö 3,4
24. Musiikin edistämissäätiö3,2
25. Helsingfors universitets fonder3,2
Yhteensä321

Stiftelserna tillför finansieringsfältet alternativ och mångsidighet. För vissa branscher är stiftelsestödet av avgörande betydelse.