Stiftelsernas stöd 2019

Stiftelser och fonder rf:s medlemmar finansierade 2019 vetenskap med 245 miljoner euro, konst med 68 miljoner euro och övrig samhällelig utveckling med 157 miljoner euro. 

Därtill gjorde stiftelserna enstaka investeringar och betalade lön till sina anställda. Sammanlagt använde våra medlemmar 527 miljoner euro för att genomföra sina syften.

För medicin och humaniora är stiftelserna en livboj

Inom vetenskap fick medicin och hälsovetenskaper klart mest stöd av stiftelser, över 80 miljoner euro. Beloppet är betydande och utgör cirka 30 % av områdets alla forskningsutgifter. I och med att statens och inhemska företags forskningsfinansiering till området har minskat, är den medicinska forskningen allt mer beroende av stiftelsefinansiering.

Stiftelserna stödde humanistiska vetenskaper med 29 miljoner euro. Stiftelsefinansieringen är av stor betydelse för humanistisk forskning: stödets andel är en fjärdedel av områdets totala forskningsutgifter. Samhällsvetenskaper och ekonomi fick 45 miljoner euro, vilket utgör över 10 % av områdets forskningsutgifter.

Stiftelsernas stöd till vetenskap och forskning uppgick under de första 100 åren av Finlands självständighet till över 4 miljarder euro, vilket framgår i forskningsprojektet Vetenskapens stödtrupper som slutfördes hösten 2018.

Musik fick mest av konstarterna

Av konstarterna fick musik det största stödet, 18 miljoner euro. På andra plats kommer scenkonst med stöd på 12 miljoner euro. Inom båda dessa motsvarar stiftelsernas stöd 20 % av den offentliga finansieringen som även omfattar orkestrars och teatrars statsandelar. Inom visuell konst spelar stiftelsefinansieringen på 12 miljoner euro den mest betydande rollen: den är lika stor som den offentliga finansieringen. Litteraturens stöd på 10 miljoner euro är likaså viktigt för konstarten, det motsvarar över en tredjedel av den offentliga finansieringen.

Privata stiftelsers andel av stödet till konst och kultur har ökat avsevärt på ett decennium. Stiftelsernas stöd på 68 miljoner euro till konsten är betydande, exempelvis i jämförelse med Centret för konstfrämjande Taikes årliga stöd på 40 miljoner euro.

Stiftelserna stödde medborgarnas projekt med 157 miljoner euro

Stiftelsernas inverkan på gemene medborgare är viktigare och mångsidigare än vad man tidigare vetat. Stiftelserna stödde civilsamhället på livets alla områden från museer till försvar, från vetenskapsfostran till motion och idrott samt från utveckling av en enskild bransch till föreningsverksamhet. 

Utredningen (på finska):
Selvitys säätiöiden vuoden 2018 tuen jakautumisesta. Gaia Consulting 2020.

Se även

Stiftelsernas stöd 2022 | 2021 | 2020 | 2018

De största bidragsgivarna. De 25 privata allmännyttiga stipendiestiftelserna och -fonderna som använde mest medel för att genomföra sitt ändamål 2019, miljoner euro

1. Suomen Kulttuurirahasto55
2. Svenska Kulturfonden 40,4
3. Jane och Aatos Erkkos stiftelse33,5
4. Konestiftelsen32,8
5. Stiftelsen för Åbo Akademi21,4
6.  Sigrid Jusélius Stiftelse 17,5
7. Jenny ja Antti Wihurin rahasto13,6
8. Föreningen Konstsamfundet r.f.13,1
9. Cancerstiftelsen12,9
10. Svenska litteratursällskapet i Finland 11,8
11. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne10
12. Emil Aaltosen Säätiö6,7
13. Liikesivistysrahasto6,3
14. Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT)-säätiö 6
15. Svenska folkskolans vänner r.f. 5,7
16. Alfred Kordelinin säätiö5,6
17. Lotta Svärd Stiftelsen4,5
18. Helsingin Sanomain Säätiö4,5
19. Stiftelsen Tre Smeder4,4
20. Helsingfors universitets fonder4
21. Maa- ja vesitekniikan tuki ry.4
22. Saastamoisen säätiö4
23. Me-säätiö3,8
24. Suomalainen tiedeakatemia, Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahasto ja Emil Öhmanin säätiö 3,6
25. William Thurings Stiftelse3,4
Totalt328,5

Stiftelserna tillför finansieringsfältet alternativ och mångsidighet. För vissa branscher är stiftelsestödet av avgörande betydelse.