Säätiötuki lukuina 2018

Säätiöt ja rahastot ry:n jäsenet rahoittivat vuonna 2018 tiedettä 223 miljoonalla eurolla, taidetta 63 miljoonalla eurolla ja muuta yhteiskunnan kehittämistä 164 miljoonalla eurolla.

Tämän lisäksi säätiöt tekivät kertaluonteisia investointeja (mm. 14 miljoonaa euroa Amos Rexin rakennuskustannuksia) sekä maksoivat palkkoja työntekijöilleen. Kaikkiaan jäsenemme käyttivät vuonna 2018 noin 500 miljoonaa euroa tarkoituksensa toteuttamiseen.

Lääketieteelle ja humanisteille säätiöt ratkaisevan tärkeitä tukijoita

Tieteessä ylivoimaisesti eniten tukea säätiöiltä saivat lääke- ja terveystieteet, yli 86 miljoonaa euroa. Summa on todella merkittävä, noin 30 % alan kaikista tutkimusmenoista. Kun valtion ja kotimaisten yritysten tutkimusrahoitus alalle on laskenut, lääketieteellinen tutkimus on yhä enemmän säätiörahoituksen varassa

Humanistisia tieteitä säätiöt tukivat 36 miljoonalla eurolla. Säätiörahoituksella on humanistiselle tutkimukselle suuri merkitys: tuen osuus on yli 27 % alan kaikista tutkimusmenoista. Yhteiskunta- ja taloustieteet saivat 37 miljoonaa euroa, mikä on alan tutkimusmenoista 10 %. 

Säätiöiden tuki tieteelle ja tutkimukselle on ollut itsenäisyyden ensimmäisen sadan vuoden aikana yli 4 miljardia euroa, mikä selvisi syksyllä 2018 valmistuneessa Tieteen tukijoukot -tutkimushankkeessa.

Taiteessa musiikki sai eniten

Taiteenlajeista eniten tukea sai musiikki, 16 miljoonaa euroa. Toisella sijalla olivat esittävät taiteet 13 miljoonalla eurolla. Molemmissa säätiöiden tuki vastaa 20 % julkisesta rahoituksesta, johon sisältyvät myös orkesterien ja teatterien valtionosuudet. Visuaalisissa taiteissa 11 miljoonan euron säätiörahoituksen rooli on merkittävin: se on yhtä suuri kuin julkinen rahoitus. Kirjallisuuden 7 miljoonaa euroa on niin ikään alalle merkittävä, kolmannes julkisesta rahoituksesta.

Yksityisten säätiöiden osuus taiteen ja kulttuurin tuesta on kasvanut vuosikymmenessä merkittävästi. Säätiöiden 63 miljoonaa euron tuki taiteelle on lähes kaksi kertaa yhtä paljon kuin Taiteen edistämiskeskus Taiken vuotuinen 35 miljoonan euron tuki.

Säätiöt tukivat kansalaisten hankkeita 164 miljoonalla eurolla

Säätiöiden vaikutus rivikansalaiselle on tärkeämpi ja monipuolisempi kuin aikaisemmin on tiedetty. Kansalaisyhteiskuntaa säätiöt tukivat kaikilla elämän alueilla museoista maanpuolustukseen, tiedekasvatuksesta liikuntaan ja urheiluun sekä yksittäisen toimialan kehittämisestä yhdistystoimintaan.

Selvitys säätiöiden vuoden 2018 tuen jakautumisesta. Gaia Consulting, 2020.

Katso myös

Säätiötuki lukuina 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Suurimmat tukijat. 25 eniten tarkoituksensa toteuttamiseen varoja käyttänyttä yksityistä yleishyödyllistä apurahasäätiötä ja -rahastoa 2018, miljoonaa euroa

1. Suomen Kulttuurirahasto55
2. Svenska Kulturfonden 35,9
3. Koneen Säätiö 31,8
4. Föreningen Konstsamfundet28,5
5. Jane ja Aatos Erkon säätiö 28,3
6. Sigrid Juséliuksen Säätiö18,0
7. Stiftelsen för Åbo Akademi 17,8
8. Jenny ja Antti Wihurin rahasto12,0
9. Syöpäsäätiö11,0
10. Svenska litteratursällskapet i Finland 11,0
11. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne10,7
12. Emil Aaltosen Säätiö6,9
13. Svenska folkskolans vänner r.f. 5,5
14. Alfred Kordelinin säätiö5,1
15. Liikesivistysrahasto 5,0
16. Teknologiateollisuudeen 100-vuotissäätiö4,6
17. Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT)-säätiö4,6
18. Stiftelsen Tre Smeder4,3
19. Me-säätiö 4,2
20. Helsingin Sanomain Säätiö 3,9
21. Maa- ja vesitekniikan tuki ry3,5
22. William Thurings Stiftelse3,5
23. Suomalainen Tiedeakatemia, Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahasto ja Emil Öhmanin säätiö 3,4
24. Musiikin edistämissäätiö3,2
25. Helsingin yliopiston rahastot3,2
Yhteensä321

Säätiöt tuovat vaihtoehtoja ja monipuolisuutta rahoituskenttään. Joillekin aloille säätiötuki on ratkaisevaa.