Tuore selvitys: säätiöt tukivat taidetta ja kulttuuria lähes 62 miljoonalla eurolla vuonna 2017, kolmessa vuodessa tukea yli 155 miljoonaa

17.05.2019

Yksityisten säätiöiden osuus taiteen ja kulttuurin tuesta on kasvanut vuosikymmenessä merkittävästi. Tuoreen selvityksen mukaan reilut 30 säätiötä tuki kulttuuria ja taidetta kolmena vuonna yli 155 miljoonalla eurolla. Yksin vuonna 2017 säätiötukea myönnettiin lähes 62 miljoonaa euroa, joka on miltei tuplaten valtion Taiteen edistämiskeskuksen 35 miljoonan euron tuki.

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta selvitti, paljonko sen jäsenet ovat tukeneet kulttuuria ja taidetta vuosina 2010, 2013 ja 2017. Nämä vuodet valittiin, koska Taiteen edistämiskeskus on aiemmin julkaissut yksityisten säätiöiden taidetuesta selvitykset 1993 ja 1997 sekä 2001 ja 2005. Aula Researchillä teetetty riippumaton perusselvitys Säätiöiden tuki kulttuurille ja taiteelle 2010, 2013 ja 2017 jatkaa näin aiempaa aikasarjaa ja antaa käsityksen säätiötuen kehityksestä tähän päivään.

Todellisuudessa säätiöt tukevat kulttuuria ja taidetta vielä enemmän

Selvityksen tulokset ovat säätiötuen minimimäärä, sillä lukuihin ei sisälly mm. säätiöiden ylläpitämien kaikkien taiteilijaresidenssien kustannuksia tai omia kulttuurihankkeita. Mukana ei siis ole esimerkiksi Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska Kulturfondenin 25 miljoonan euron Taidetestaajat – Konsttestarna -hanketta, jossa kolmessa vuodessa viedään kaikki Suomen 8.-luokkalaiset kokemaan taide-elämyksiä.

Säätiöt tukevat entistä enemmän uusia aloja ja vähäisen julkisen tuen varassa toimivia aloja

Säätiöt ovat ryhtyneet rahoittamaan entistä enemmän uusia, nousevia aloja ja monialaisia hankkeita. Ne tukevat myös vähäisen julkisen tuen varassa toimivia aloja kuten lasten kulttuuria, sirkusta sekä tanssi- ja valokuvataidetta.

Selvityksen tukisummat koostuvat paljolti henkilökohtaisista apurahoista. Rahoituksen saajissa on myös yhdistyksiä, työryhmiä ja projekteja, joita selvityksessä ei eritelty tarkemmin. Kuvataiteen alalla noin 8 % hakijoista saa säätiöiltä hakemansa apurahan, joka myönnetään vertaisarvioinnin perusteella. Säätiöt antavat todella suuren osan juuri taiteelliseen työskentelyyn tarkoitetuista apurahoista, joilla Suomessa työskentelee vuosittain noin 2 000 henkilöä MYEL-tilastojen mukaan.

Selvitys kertoo säätiötuen suuresta merkityksestä

Taiteen ja kulttuurin alojen välinen luokittelu ja rajanveto on vaikeata. Vaikka säätiöitä ja niiden tukemien eri alojen edustajia kiinnostaisi tietää täsmällisesti kullekin alalle suuntautuvat eurot, määrittely on toisinaan mahdotonta. Monessa säätiössä on huomattu, että edes taiteilija itse ei aina tiedä tai halua määritellä, mihin kategoriaan hänen tekemisensä kuuluu. Silti selvitys antaa käsityksen eri kulttuurin- ja taiteenalojen yksityisen rahoituksen vuotuisesta mittakaavasta ja suuresta merkityksestä.

Säätiöt miettivät jatkuvasti rahoituksensa vaikuttavuutta, ja sitä, rahoittavatko ne oikeita asioita oikealla tavalla. Tutkittu tieto kulttuurialasta sekä laaja, avoin keskustelu Suomen taiteen rahoituksen kehittämisestä on säätiöiden toivelistalla. Kehitystyötä jatketaan säätiöissä yhdessä taiteilijoiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Säätiöiden tuki tieteelle ja tutkimukselle on ollut itsenäisyyden aikana yli 4 miljardia euroa, mikä selvisi syksyllä 2018 valmistuneessa Tieteen tukijoukot -tutkimushankkeessa.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja, dosentti Liisa Suvikumpu, puh. 040 513 9400, Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta