Säätiöiden ja rahastojen yhteinen lahja satavuotiaalle Suomelle alkaa kääriytyä esiin paketistaan

Artikkelit
|
12.12.2017
Päivi Tikka, vt. toimitusjohtaja SRNK

Yleishyödylliset säätiöt ja rahastot ovat antaneet 100-vuotiaalle isänmaalleen arvokkaan ja tulevaisuuteen suuntautuvan lahjan. Ne järjestivät Vuosisadan rakentajat –haastekilpailun ja palkitsivat voittajatiimit muhkealla, yhteensä 2,45 miljoonan euron suuruisella apurahasummalla. Kilpailussa kehitettiin ratkaisuja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden parantamiseksi ja sitä kautta koko Suomen menestyksekkään tulevaisuuden rakentamiseksi. Vuosisadan rakentajien voittopotti oli kirkkaasti suurin Suomen satavuotisjuhlavuonna järjestettyjen haastekilpailujen joukossa.

Kilpailun viisi palkittua tiimiä julkistettiin 1.10.2017 Kampin Narinkkatorilla järjestetyillä Säätiöfestivaaleilla, jotka niveltyivät osaksi kansainvälisen Säätiöpäivän juhlintaa. Palkintoja myöntäessään säätiöt ja kilpailun tuomaristo kiinnittivät huomiota esitettyjen ratkaisujen uutuusarvoon, vaikuttavuuteen, toteutettavuuteen, sekä toistettavuuteen ja levitettävyyteen. Nyt pari kuukautta tulosten julkistamisen jälkeen kaikki palkitut tiimit ovat täydessä työssä toteuttaakseen voittoisia ideoitaan.

Kilpailun pääpalkinnon saaneelle Gutsy Go –tiimille säätiöt myönsivät huiman 1,5 miljoonan euron suuruisen apurahan. Gutsy Go –toimintamallin ajatuksena on kasvattaa nuorista ruohonjuuritason rauhantekijöitä omissa elinympäristöissään. Malliin kuuluu tiivis yhteistyö paikallisten koulujen kanssa. Gutsy-viikon aikana nuoret suunnittelevat ja toteuttavat hankkeita alueensa asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Projektit taltioidaan videoille, jotka jaetaan sosiaalisissa medioissa. Näistä projekteista muodostuu rohkeiden rauhantekojen videopankki esimerkiksi ja kannustukseksi koko Suomelle – ja tiimin tavoitteiden mukaan tulevaisuudessa myös kansainväliseen levitykseen. Kilpailun tuomaristo ja säätiöt olivat vaikuttuneita siitä, että Gutsy Go –mallissa nuoret ovat itse aktiivisia tekijöitä ja lähestyvät haasteita positiivisen toiminnan avulla. Katso Gutsy Go:n esittelyvideo ja etsi nuorten omia projektivideoita sosiaalisista medioista tunnisteella #gutsygo.

Gutsy Go toteutetaan seuraavan kolmen vuoden aikana parissakymmenessä kaupungissa ympäri maan, ja vuoden 2018 ensimmäiset kohdekaupungit on valittu. Gutsy Go hakee parhaillaan nuoria mukaan mediatiimiinsä tekemään rauhantekoja näkyviksi. Helmikuussa järjestetään ensimmäinen Gutsy Go -valmentajakoulutus 18-30 –vuotiaille nuorisotyön ja yhteisöpedagogian osaajille. Valmentajaksi ja nuorten mediatiimiin voi hakea osoitteessa www.gutsygo.fi.

Someturva-tiimi pokkasi toisiksi suurimman eli 0,5 miljoonan euron arvoisen apurahan. Sosiaaliset mediat ovat hyviä yhteydenpito- ja tiedostuskanavia, mutta niiden käyttäjät ovat alttiita väärinkäytöksille ja loukkauksille, jotka voivat olla hyvin henkilökohtaisia ja levitä laajalle yleisölle. Arviolta 500 000 suomalaista nuorta on kokenut someloukkauksen, eli loukkaukset ovat valitettavan yleisiä. Loukkausten selvittäminen voi kuitenkin selkeiden toimintamallien puuttuessa tuntua ylivoimaisen vaativalta. Palkittu tiimi tarjoaa nuorille uudeksi matalan kynnyksen ratkaisuksi ilmaista puhelinsovellusta nimeltä Someturva. Tapahtuneen loukkauksen voi raportoida turvallisesti sovelluksen avulla. Vastaukseksi nuori saa lainsäädännöllisen näkökulman tilanteeseensa ja lisäksi käytännöllistä tukea loukkauksen selvittämiseen. Tiimi on aloittanut työnsä vauhdilla ja oli esittelemässä sovellusta marras-joulukuun vaihteessa järjestetyssä startup-tapahtuma SLUSH 2017:ssa.

Edellisten lisäksi säätiöt palkitsivat vielä kolme tiimiä, joista kukin sai 150 000 euron apurahan. RT Lit –tiimi perustaa ilmaisen kirjoittajakoulun rodullistetuille nuorille helpottaakseen heitä löytämään oman äänensä ja viiteryhmänsä. Integrify puolestaan tarjoaa nuorille pakolaisille ja hiljattain maahan muuttaneille ohjelmointikoulutusta ja sen myötä mahdollisuuksia kiinnittyä työelämään ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Elämän peili –tiimi taas kehittää pelillistä ohjelmaa, joka mittaa elimistön reaktioita erilaisissa tilanteissa ja opastaa nuoria tekemään terveydelleen ja hyvinvoinnilleen hyödyllisiä valintoja.

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta toivottaa kaikille tiimeille onnea ratkaisujen toteuttamiseen ja kiittää lämpimästi kaikkia säätiöitä ja rahastoja, jotka mahdollistivat kilpailun järjestämisen ja voittajien palkitsemisen. Seuraamme tiiviisti tiimien työn edistymistä ja ylpeinä ja iloisina raportoimme niiden saavutuksista jatkossakin.

Kuva: Antti Hämäläinen