Suomalaiset luottavat apurahasäätiöihin – kriisissä ystävä tunnetaan

08.06.2020
Mediatiedote

Enemmistö suomalaisista pitää apurahoja jakavien säätiöiden mainetta hyvänä ja luottaa säätiöiden noudattavan tarkoitustaan, kertoo tuore selvitys.

Säätiöt ja rahastot ry:n teettämän selvityksen mukaan enemmistö (62 %) suomalaisista arvioi apurahoja jakavien säätiöiden maineen yleisesti ottaen erittäin tai melko hyväksi. Tämän lisäksi enemmistö (66 %) myös luottaa siihen, että apurahoja jakavat säätiöt toimivat tarkoituksensa mukaisesti.

Apurahoja jakavien säätiöiden yleinen maine on hieman parempi kuin kaksi vuotta sitten, jolloin edellinen selvitys tehtiin. Sekä erittäin että melko hyvän arvosanan antaneiden osuus on lisääntynyt.

– Säätiöiden nopea reagointi koronakriisiin näkyy todennäköisesti tuloksissa, Säätiöt ja rahastot ry:n toimitusjohtaja Liisa Suvikumpu sanoo. – Säätiöt jakoivat ylimääräistä tukea esimerkiksi hätäapuna kulttuurialan ahdinkoon ja lääketieteelle koronavirus-tutkimukseen.

Vain hieman alle joka kymmenes (9 %) vastanneista pitää säätiöiden mainetta heikkona. Viidennes (22 %) suomalaisista ei luota kovinkaan paljon tai ei lainkaan siihen, että säätiöt toimisivat tarkoituksensa mukaisesti.

Luottamus säätiöiden toimintaan on yhteydessä vastaajien koulutustasoon. Kaksi viidestä vähiten muodollista koulutusta saaneesta ei näytä luottavan siihen, että säätiöt toimivat tarkoituksensa mukaisesti. Mitä korkeammin koulutetusta henkilöstä on kyse, sitä todennäköisemmin tämä tunsi säätiöiden toimintaa ja arvioi säätiöitä myönteiseen sävyyn.

Parhaiten vastaajat tunsivat Suomen KulttuurirahastonJane ja Aatos Erkon säätiön sekä Jenny ja Antti Wihurin rahaston.

Haastatteluina toteutettuun tutkimukseen osallistui 1 056 henkilöä, jotka edustivat 15–74-vuotiaita Suomessa. 

Puoli miljardia euroa vuodessa

Säätiöt ja rahastot ry:n jäsenet rahoittivat vuonna 2018 tiedettä 223 miljoonalla eurolla, taidetta 63 miljoonalla eurolla ja muuta yhteiskunnan kehittämistä 164 miljoonalla eurolla. Tämän lisäksi säätiöt tekivät kertaluonteisia investointeja (mm. 14 miljoonaa euroa Amos Rexin rakennuskustannuksiin) sekä maksoivat palkkoja työntekijöilleen. Kaikkiaan säätiöt käyttivät puoli miljardia euroa tarkoituksensa toteuttamiseen.

Tieteessä ylivoimaisesti eniten tukea säätiöiltä saivat lääke- ja terveystieteet, yli 86 miljoonaa euroa. Yksityisten säätiöiden osuus taiteen ja kulttuurin tuesta on kasvanut vuosikymmenessä merkittävästi: se on lähes kaksi kertaa yhtä paljon kuin Taiteen edistämiskeskus Taiken vuotuinen 35 miljoonan euron tuki. Kansalaisyhteiskuntaa säätiöt tukivat 164 miljoonalla eurolla kaikilla elämän alueilla museoista maanpuolustukseen, tiedekasvatuksesta liikuntaan ja urheiluun sekä yksittäisen toimialan kehittämisestä yhdistystoimintaan.

Lisätietoja

Säätiöt ja rahastot ry (aik. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta) on suomalaisten apurahanjakajien yhdistys, Suomen ainoa säätiöiden etu- ja tukijärjestö. Yhdistyksellä on 206 jäsentä, mukana ovat kaikki Suomen merkittävät apurahasäätiöt. Jäsenemme ovat sitoutuneet noudattamaan Hyvää säätiötapaa.