Suomen tärkeimpiä yksityisiä tutkimusrahoittajia edustava Säätiöt ja rahastot ry pyytää eduskuntaa korjaamaan toisiolakia viivytyksettä 

16.06.2021

Toisiolain nykyinen soveltaminen uhkaa vähentää myös säätiöiden rahoituksen kohdentumista varsinaiseen lääketieteen tutkimukseen.

Lääketieteellinen rekisteritutkimus Suomessa perustuu vuonna 2019 säädettyyn lakiin sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019, toisiolaki). Lain monista ansioista huolimatta se nykymuodossaan 

Vastaavaa tietosuojan tulkintaa ei ole muualla Euroopassa. Lisäksi toisiolain suhde potilassuostumuksella tehtävään rekisteritutkimukseen on epäselvä. 

Koska valtio on viimeisen kymmenen vuoden aikana voimakkaasti supistanut rahoitustaan lääketieteelliseen tutkimukseen, tiedettä rahoittavien yksityisten säätiöiden osuus alan tuesta on kasvanut jo ratkaisevaksi, lähes 90 miljoonaan euroon vuodessa. Toisiolain nykyinen soveltaminen uhkaa kuitenkin vähentää myös säätiöiden rahoituksen kohdentumista varsinaiseen tutkimukseen.

Suomen yliopistosairaalat sekä yli puolta miljoonaa ihmistä edustavat kansalais- ja potilasjärjestöt ovat jo esittäneet vetoomuksen toisiolain muuttamiseksi. Myös Säätiöt ja rahastot ry vetoaa eduskuntaan, jotta lainsäätäjä viivytyksettä valmistelee tarvittavat säädösmuutokset yhteiseksi hyväksi. 

Viittaamme taustaksi ja tarkemmiksi perusteluiksi

Helsingissä 15. kesäkuuta 2021

Säätiöt ja rahastot ry – Stiftelser och fonder rf

Säätiöt ja rahastot ry on Suomen ainoa säätiöiden keskusjärjestö, johon kuuluvat kaikki Suomen tärkeimmät yksityiset apurahanjakajat. Sen 208 jäsentä tukee tiedettä, taidetta ja muuta yhteiskunnan kehittämistä yli puolella miljardilla eurolla vuodessa. 

Vetoomus pdf-muodossa

Kuva: Shutterstock