God förvalting i stiftelser (2015)

22.01.2020

Anvisningen God förvaltning i stiftelser har utarbetats av Delegationen för fonder och stiftelser och utgör en rekommendation om hur en stiftelse förvaltas väl. Rekommendationen är avsedd att fungera som en självreglerande guide för stiftelser och den är uppdaterad i enlighet med den nya stiftelselagen som trätt i kraft 1.12.2015. God förvaltning i stiftelser presenterar principerna för god förvaltning koncist och praktiskt. Det är ett lättläst informationspaket för alla som är intresserade av stiftelser. Anvisningen behandlar stiftelsens verksamhet, förvaltning och ekonomi samt bokslut och därtill kommunikation och kontroll, effektivitet samt årsklocka, kapitalförvaltning, skuld finansiering, arvoden och stipendier utan att glömma beskattning. Den tryckta publikationen kan beställas från delegationens kontor fr.o.m. i mitten av december. För medlemmar är publikationen gratis, för övriga kostar den 10 € + frakt.