God förvalting i stiftelser (2015)

22.01.2020

God förvaltning i stiftelser som utarbetats av Stiftelser och fonder rf och är praktisk handbok om hur en välskött stiftelse fungerar. Boken motsvarar stiftelselagen som trädde i kraft 1.12.2015. Den presenterar principerna för god förvaltning gällande stiftelsens verksamhet och ekonomi, ekonomisk förvaltning samt bokslut, kommunikation och kontroll, effektivitet och årsklocka, kapitalförvaltning, skuldfinansiering, arvoden och stipendier samt beskattning.

För föreningens medlemmar är publikationen gratis, för övriga kostar den 10 € + frakt.