Stiftelsernas stöd 2021

Stiftelser och fonder rf:s medlemmar finansierade 2021 vetenskap med 269 miljoner euro, konst med 79 miljoner euro och övrig samhällelig utveckling med 168 miljoner euro. 

Därtill upprätthöll stiftelserna bland annat forskningsinstitut, museer och arkiv samt genomförde egna projekt. Sammanlagt använde våra medlemmar 580 miljoner euro för att genomföra sina syften.

Stiftelsernas stöd ett livsvillkor för medicinsk forskning

Inom vetenskap fick medicin och hälsovetenskaper klart mest stöd av stiftelser, 88 miljoner euro. Beloppet är mycket betydande och utgör över en tredjedel av områdets alla forskningsutgifter. I och med att statens och inhemska företags forskningsfinansiering till området har minskat, är den medicinska forskningen allt mer beroende av stiftelsefinansiering

Stiftelserna stödde humanistiska vetenskaper med inemot 41 miljoner euro. Privat stiftelsefinansiering är av stor betydelse för humanistisk forskning: stödets andel är en fjärdedel av områdets totala forskningsutgifter i Finland.

Samhällsvetenskaper och ekonomi fick nästan 59 miljoner euro. Stödet har ökat med över en tredjedel på fyra år. Teknikens nästan 22 miljoner har under samma tid nästan fördubblats.

Stiftelsernas stöd till vetenskap och forskning uppgår från början av Finlands självständighet till cirka 5 miljarder euro.

Scenkonst fick mest stöd av konstarterna

Privata stiftelsers andel av stödet till konst och kultur har ökat avsevärt på ett decennium. Stiftelsernas stöd på 79 miljoner euro till konsten är betydande.

Av konstarterna fick scenkonst det största stödet, 18 miljoner euro. På andra plats kommer musik med stöd på 17 miljoner euro. Också den visuella konstens nästan 16 miljoner euro och litteraturens närmare 11 miljoner euro är viktiga för dessa konstarter. Stiftelserna utökar dessutom konstsamlingar, upprätthåller residens för kreativa branscher samt genomför egna konstprojekt. 

Stiftelserna stödde medborgarnas projekt med 168 miljoner euro

Stiftelsernas inverkan på gemene medborgare är viktigare och mångsidigare än man ofta tänker på. Stiftelserna stödde civilsamhället på livets alla områden från barnmotion till naturstigar, från cirkulär ekonomi till försvar, samt från utveckling av olika yrkesområden till föreningsverksamhet.

Utredningen (på finska):
Selvitys säätiöiden vuoden 2021 tuen jakautumisesta. Gaia Consulting, 2022.

Se även

De största bidragsgivarna. De 25 allmännyttiga stipendiestiftelserna och -fonderna som använde mest medel för att genomföra sitt ändamål 2021, miljoner euro

1. Jane och Aatos Erkkos stiftelse54,8
2. Konestiftelsen50,2
3. Suomen Kulttuurirahasto48,7
4. Svenska kulturfonden 42,0
5. Sigrid Jusélius Stiftelse20,4
6. Stiftelsen för Åbo Akademi18,2
7. Jenny ja Antti Wihurin rahasto14,1
8. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.13,3
9. Cancerstiftelsen13,2
10. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne12,4
11. Föreningen Konstsamfundet r.f.12,0
12. Liikesivistysrahasto8,0
13. Helsingfors universitets fonder7,1
14. Emil Aaltosen Säätiö6,8
15. Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö6,1
16. Alfred Kordelinin säätiö5,5
17. Stiftelsen Tre Smeder5,5
18. Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT)-säätiö5,4
19. Saastamoisen Säätiö5,12
20. Svenska folkskolans vänner r.f.4,6
21. Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse4,4
22. Suomalainen tiedeakatemia, Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahasto ja Emil Öhmanin säätiö4,3
23. Lotta Svärd Stiftelsen 4,3
24. Maa- ja vesitekniikan tuki ry.4,2
25. Helsingin Sanomain Säätiö4,2
Totalt374,9

Stiftelserna tillför finansieringsfältet alternativ och mångsidighet. För vissa branscher är stiftelsestödet av avgörande betydelse.