Päättäjien asenteet kulttuuria kohtaan ovat myönteisiä, kunnes puhutaan rahasta

Artikkelit
|
06.06.2022
Säätiöt ja rahastot ry

Säätiöt ja rahastot ry:n selvitys kertoo, että Suomen päättäjät suhtautuvat kulttuuriin ja luoviin aloihin periaatteessa hyvin myönteisesti, mutta käytännössä alle puolet uskoo julkisen tuen nousevan. Monen poliittisen päättäjän mielestä kaiken muun pitää ensin olla kunnossa, ja vasta sitten on kulttuurin vuoro.

Selvityksessä haastateltiin 200 päättäjää, jotka vaikuttavat kulttuurin tekemiseen, näkymiseen ja rahoitukseen. Haastatellut päättäjät olivat poliittisia vaikuttajia kuten kunnanjohtajia ja kansanedustajia, johtavia virkamiehiä, kulttuurivaikuttajia alan järjestöistä ja instituutioista sekä median edustajia. Vastaavaa selvitystä ei aiemmin ole tehty.

”Selvityksessä haastateltiin 200 päättäjää, jotka vaikuttavat kulttuurin tekemiseen, näkymiseen ja rahoitukseen.”

– Koronakriisi vähensi luovilla aloilla työpaikkoja ja tekemisen mahdollisuuksia dramaattisesti. Samalla kriisi teki näkyväksi, miten tärkeätä kulttuuri on kaikille. Halusimme selvittää kulttuurialan tulevaisuutta läpivalaisemalla päättäjien asenteita, kertoo Säätiöt ja rahastot ry:n toimitusjohtaja, dosentti Liisa Suvikumpu

Yleishyödylliset säätiöt tukivat taidetta yli 70 miljoonalla eurolla ja laajemmin kulttuuria kymmenillä miljoonilla vuonna 2020. 

Kuntien tuki kulttuurille on vaarassa laskea

Tuloksissa näkyvät erot kulttuurialan edustajien ja muiden päättäjien välillä. Valtaosa kulttuurivaikuttajista tai alan tutkimuslaitosten johdosta arvioi julkisen rahoituksen liian vähäiseksi, virkamiehistä jopa kaksi kolmasosaa taas riittäväksi.

Selvitys antaa selvää signaalia siitä, että kuntien tuki kulttuurille tulee pikemmin laskemaan kuin nousemaan.

– Vastauksista näkyi johtavien virkamiesten varovaisuus, ehkä paikoin jopa kyynisyys. Vai onko kulttuuriala liian kuplautunut eikä pysty tuomaan viestejään riittävän selkeästi esille rahoituksesta päättäville? pohtii Liisa Suvikumpu.

Vastaajien kesken on suuria eroja siinä, miten he ylipäätään ymmärtävät kulttuurin. Selvitys osoittaa, että monipuolista keskustelua ja yhteisen ymmärryksen rakentamista luovien alojen tulevaisuudesta tarvitaan. 

”Seuraavat hallitusneuvottelut ovat testi sille, miten luovat alat saavat konkreettista ymmärrystä.”

– Taiteen ja kulttuurin vapaus varmistaa yhdenvertaisuuden, yhteiskuntarauhan ja kriittisen ajattelun. Seuraavat hallitusneuvottelut ovat testi sille, miten luovat alat saavat konkreettista ymmärrystä, tiivistää Liisa Suvikumpu. 

Lue lisää

Kulttuurialan tulevaisuus. Tutkimusraportti. Säätiöt ja rahastot ry, 2022.

Selvityksen teki Taloustutkimus Oy. Säätiöt ja rahastot tilasi sen osana opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurialan tulevaisuutta selvittäneen työryhmän valmistelua. Yhdistyksen edustaja oli kutsuttu työryhmän jäseneksi.

Kulttuurin aika on nyt ja aina: Kulttuurialan tulevaisuustyöryhmän ehdotukset seuraavalle hallituskaudelle. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2022:23.

Suomen Kulttuurirahaston tutkimus suomalaisten kulttuuriasenteista

Kuva: Kulttuuri- ja tapahtuma-alan Mitta on täysi! -mielenilmaus eduskuntatalolla Helsingissä 3.6.2021 / Antti Aimo-Koivisto, Lehtikuva