Uusi, uljaampi vuosisata rakentuu kokeilu kerrallaan säätiöiden haastekilpailussa

Artikkelit
|
12.06.2017
Liisa Suvikumpu, toimitusjohtaja, Säätiöt ja rahastot ry

Säätiöt ja rahastot halusivat antaa 100-vuotiaan Suomen seuraavan vuosisadan nuorille paremman tulevaisuuden perustamalla haastekilpailun Vuosisadan rakentajat. Haastekilpailun tarkoitus on löytää nuorten elämästä sellaisia ongelmia ja niihin sellaisia ratkaisuja, jotka tekisivät uudella, vaikuttavalla, monistettavalla, yhteistyötä edellyttävällä ja mahdollisimman toteuttamiskelpoisella tavalla Suomea paremmaksi – ja ehkä pala palalta muutakin maailmaa.

Yleishyödylliset säätiöt tukevat tutkimusta, taidetta ja kulttuuria sekä erilaisia sosiaalisia tarkoituksia, jotka rakentavat hyvää elämää kaikille. Säätiöt saavatkin perustehtävässään kohdata runsaasti luovia neroja, hämmästyttäviä ongelmanratkaisijoita, maailmanparantajia (toki myös kyynikoita) ja ihan tavallisia ihmisiä hienoine toiveineen ja ajatuksineen. Silti säätiöidenkin arki on paljolti peruspuurtamista hallinnon, byrokratian, prosessien ja jatkuvien kokouksien maailmassa, jossa korkealentoiset unelmat häilyvät jossakin kaukaisuudessa.

Vuosisadan rakentajat on tehnyt unelmat ja kehitysuskon lihaksi ja vereksi. Haastekilpailun osallistujatiimit ovat nostaneet uudelle tasolle sen yhteiseksi hyväksi työskentelemisen, johon säätiöiden koko olemassaolo perustuu. Jo kuukausia kestäneen kehitysvaiheen aikana finalistitiimien ongelmanratkaisijat ovat itseään säästämättä antautuneet ideansa koulimisen armoille. Se on tarkoittanut muun ohella uskomattomasti työtä, määrätietoisuutta, luovaa ideointia, verkostojen rakentamista, nuorten ja heidän kanssaan työskentelevien kohtaamisia, intohimoa ja varmasti myös epätoivon hetkiä.

Tämä kaikki näkyi säätiöille ja muulle juhlayleisölle aidosti ja paljaana, kun finalistit esittivät Vuosisadan rakentajien kevätjuhlassa 17.5. neljän minuutin pitcheissään sen, mistä tässä oikein on kysymys. Jokainen viidestätoista finalistitiimistä vaikutti, innosti, herätti ajatuksia ja hurmasikin. Jokainen tiimeistä olisi myös ansainnut 7.000 euron kiihdytysrahan, joka oli luvassa vain kuudelle kokeilusuunnitelmalle. Kilpailuprosessi sisälsi kuitenkin raadollisen rajauksen, että joidenkin oli jäätävä ilman kiihdytysrahaa – mutta onneksi ei ilman tunnustusta erinomaisesti tehdystä työstä.

Kiihdytysraha on Jenny ja Antti Wihurin rahaston sekä Suomen Kulttuurirahaston tukema kannustuspalkinto, joka mahdollistaa tiimin ratkaisun osakokeilun. Ilman kiihdytysrahaa jääminen ei merkitse, etteikö tiimi voisi vielä kiihdyttää omaa kehitystyötään lopulliseen voittoon asti 1.10.

Kaikki kilpailua rahoittavat säätiöt olivat etukäteen perehtyneet tiimien kirjallisiin ratkaisu- ja kokeilusuunnitelmiin sekä budjetteihin. Säätiöiden asiantuntijoista koostunut sihteeristö listasi kiihdytysrahoitettavat tiimit säätiöiden arvioiden perusteella. Tiimien paremmuusjärjestykseen asettamista ei tavoiteltu. Arvioinnin perusteena olivat koko kilpailun kriteerit (uutuus, vaikuttavuus, yhteistyö, monistettavuus, toteutettavuus) sekä kokeilusuunnitelman merkitys ja vaikutus suhteessa koko ratkaisun eteenpäin viemiseen. Mikäli kokeilusuunnitelma oli sellainen, että sille oli jo olemassa rahoitusta tai se ei edellyttänyt kiihdytysrahaa, tiimiä ei valittu tämän välirahan kohteeksi. Yleisöäänten perusteella valittiin yksi tiimi. Näillä perusteilla listattiin aakkosjärjestyksessä kuusi tiimiä seuraavasti:

DOO

Metodi ja palvelu, joka tarjoaa nuorille parempia työelämävalmiuksia. Ratkaisun ja sen eri elementit esittelevä pitch ja kokeilusuunnitelma ovat uskottavia. Itse ratkaisu on kehittynyt ja monipuolistunut kevään aikana hyvin.

Gutsy Go

Nuoria voimannuttava, heidän itsensä luoma rohkeiden tekojen mediaformaatti. Laajasti ja syvällisesti jokaiseen vaikuttava ratkaisu on kiteytynyt ja konkretisoitunut hienosti kiihdytysvaiheen kuluessa.

Homma himaan

Digitaalinen välitysalusta yhdistää asumisen ja työn tuoden nuoret yhteen muiden ikäryhmien kanssa. Todellinen ongelma, selkeä ratkaisu ja hyvä suunnitelma ovat tiimin vahvuus. Kehitystyö tuntuu onnistuneen eri kriteerien näkökulmasta.

Loukko

Stigmoja poistava ratkaisu tekee esteettömyydestä normin tila kerrallaan. Ratkaisu on kehittynyt erityisesti skaalautuvuudessa, vaikuttavuudessa ja ytimensä ymmärrettävyydessä.

Ruskeat tytöt – RT lit (yleisöäänestyksen voittaja)

Monikanavainen mediakoulu antaa rodullistetuille tytöille äänen. Ratkaisu on uudenlainen ja tuo eri toimijoita hyvin yhteen. Toteutettavuus on kehittynyt erityisesti, mikä luo odotuksia myös skaalautuvuuden ja vaikuttavuuden kehittymiselle jatkossa.

Someturva

Lakipalvelun ja tukea tarjoava alusta vihapuheen pysäyttämiseksi sosiaalisessa mediassa. Idean avaimina ovat hyvin konkreettinen, ajankohtainen ongelma ja sen selkeä ratkaisuehdotus. Suunnitelmat ja pitch ovat onnistuneita ja vakuuttavia.

Lämpimät onnittelut kaikille tiimeille häkellyttävän hienosta työstä ja kehittymisestä kevään aikana sekä onnea vielä loppumatkalle!