Säätiötuki lukuina 2019

Säätiöt ja rahastot ry:n jäsenet rahoittivat vuonna 2019 tiedettä 245 miljoonalla eurolla, taidetta 68 miljoonalla eurolla ja muuta yhteiskunnan kehittämistä 157 miljoonalla eurolla.

Tämän lisäksi säätiöt tekivät kertaluonteisia investointeja sekä maksoivat palkkoja työntekijöilleen. Kaikkiaan jäsenemme käyttivät vuonna 2019 noin 527 miljoonaa euroa tarkoituksensa toteuttamiseen.

Lääketieteelle ja humanisteille säätiöt ovat pelastusrengas

Tieteessä ylivoimaisesti eniten tukea säätiöiltä saivat lääke- ja terveystieteet, yli 80 miljoonaa euroa. Summa on todella merkittävä, noin 30 % alan kaikista tutkimusmenoista. Kun valtion ja kotimaisten yritysten tutkimusrahoitus alalle on laskenut, lääketieteellinen tutkimus on yhä enemmän säätiörahoituksen varassa

Humanistisia tieteitä säätiöt tukivat 29 miljoonalla eurolla. Säätiörahoituksella on humanistiselle tutkimukselle suuri merkitys: tuen osuus on neljännes alan kaikista tutkimusmenoista. Yhteiskunta- ja taloustieteet saivat 45 miljoonaa euroa, mikä on alan tutkimusmenoista yli 10 %. 

Säätiöiden tuki tieteelle ja tutkimukselle on ollut itsenäisyyden ensimmäisen sadan vuoden aikana yli 4 miljardia euroa, mikä selvisi syksyllä 2018 valmistuneessa Tieteen tukijoukot -tutkimushankkeessa.

Taiteessa musiikki sai eniten

Taiteenlajeista eniten tukea sai musiikki, 18 miljoonaa euroa. Toisella sijalla olivat esittävät taiteet 12 miljoonalla eurolla. Molemmissa säätiöiden tuki vastaa 20 % julkisesta rahoituksesta, johon sisältyvät myös orkesterien ja teatterien valtionosuudet. Visuaalisissa taiteissa 12 miljoonan euron säätiörahoituksen rooli on merkittävin: se on yhtä suuri kuin julkinen rahoitus. Kirjallisuuden 10 miljoonaa euroa on niin ikään alalle merkittävä, yli kolmannes julkisesta rahoituksesta.

Yksityisten säätiöiden osuus taiteen ja kulttuurin tuesta on kasvanut vuosikymmenessä merkittävästi. Säätiöiden 68 miljoonaa euron tuki taiteelle on huomattava, kun sitä verrataan esimerkiksi Taiteen edistämiskeskus Taiken vuotuiseen 40 miljoonan euron tukeen. 

Säätiöt tukivat kansalaisten hankkeita 157 miljoonalla eurolla

Säätiöiden vaikutus rivikansalaiselle on tärkeämpi ja monipuolisempi kuin aikaisemmin on tiedetty. Kansalaisyhteiskuntaa säätiöt tukivat kaikilla elämän alueilla museoista maanpuolustukseen, tiedekasvatuksesta liikuntaan ja urheiluun sekä yksittäisen toimialan kehittämisestä yhdistystoimintaan.

Selvitys säätiöiden vuoden 2019 tuen jakautumisesta. Gaia Consulting, 2020.

Katso myös

Säätiötuki lukuina 2020
Säätiötuki lukuina 2018

Säätiöt tuovat vaihtoehtoja ja monipuolisuutta rahoituskenttään. Joillekin aloille säätiötuki on ratkaisevaa.