Avointen rahoitushakujen ilmoittaminen Tiedejatutkimus.fi:hin

22.06.2022

Tiede-, taide-, tutkimus- ja kulttuurirahoittajien avoimia rahoitushakuja on julkaistu vuoden 2022 alusta lähtien Tiedejatutkimus.fi-portaalissa. Aurora-tietokannan toiminta on lopetettu.

Tiedejatutkimus.fi on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tarjoama palvelu, joka kokoaa ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta. Palvelu parantaa tutkimusta koskevan tiedon ja asiantuntijoiden löytymistä sekä lisää suomalaisen tutkimuksen näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tiedejatutkimus.fi-portaalia toteuttaa kansallinen tutkimustietovarantohanke.

Rahoitushakujen siirtyminen Tiedejatutkimus.fi-portaaliin vahvistaa suomalaisen tiedekentän näkyvyyttä ja kokonaiskuvaa. Rahoitushakujen tietomallia on muutettu rakenteellisempaan muotoon, joka parantaa tietojen uudelleenkäytettävyyttä kehitteillä olevien rajapintojen kautta.

Nimestään huolimatta Tiedejatutkimus.fi palvelee myös taiteen ja kulttuurin rahoitushauissa.

Näin ilmoitat tiedot hauistasi 

Yksityiset rahoittajat ilmoittavat rahoitushakunsa Tiedejatutkimus.fi:hin joko suorina tiedonsiirtoina rahoituksenhallintajärjestelmistä tai sähköisellä lomakkeella.

Suoraa tiedonsiirtoa toteutetaan Aspicore Oy:n, Datalink Oy:n ja Rimbert Oy:n kanssa. Näiden järjestelmätoimittajien asiakkaina oleville rahoittajille ilmoitetaan tiedonsiirron valmistumisesta suoraan. Rahoittajat, jotka eivät käytä apurahajärjestelmiä, voivat ilmoittaa avautuvien rahoitushakujensa tiedot Webropol-lomakkeella.

Rahoittajat vastaavat itse siitä, että avautumassa olevat rahoitushaut ilmoitetaan portaaliin ja että niiden tietosisällöt ovat oikein. Tiedejatutkimus.fi ei aktiivisesti kerää, kuratoi tai päivitä tietoja. Hakualat noudattavat samaa luokittelua kuin Aurora-tietokannassa. Rahoittaja voi itse valita hakualat, joihin haku kohdistuu.

Kehitystyö jatkuu

Tutkimustietovarantohanke on sitoutunut kehittämään rahoitushakujen tietosisältöä rakenteelliseen ja uudelleenkäytettävään muotoon. Tämä vaatii myös portaalin kehitystyötä, joka on jo aloitettu. Hanke ottaa huomioon rahoittajien ja portaalin käyttäjien palautteita ja tarpeita tietokokonaisuuden kehittämisessä. Kevään aikana on tehty palautteen perusteella useita käytettävyysparannuksia, jotka julkaistaan portaalissa torstaina 23.6.2022.

Lisää tietoa rahoitushakujen toimittamisesta tutkimustietovarannon wikisivuilla. Lisäkysymyksissä voit olla yhteydessä tutkimustietovarantotiimiin sähköpostitse: tutkimustietovaranto(at)csc.fi.