Lopputoiminta ratkaisee

Artikkelit
|
15.09.2015
Liisa Suvikumpu, toimitusjohtaja, Säätiöt ja rahastot ry

Voimakasta säätiömyönteisyyttä ilmassa: KHO:n tuore ratkaisu korostaa tukisäätiöiden yleishyödyllisyyttä. Säätiötä pidetään tuloverotuksessa yleishyödyllisenä yhteisönä, vaikka säätiö jakaisi kaikki apurahoihin varatut varat yhdelle järjestölle.

Voimakasta säätiömyönteisyyttä ilmassa: KHO:n tuore ratkaisu korostaa tukisäätiöiden yleishyödyllisyyttä. Säätiötä pidetään tuloverotuksessa yleishyödyllisenä yhteisönä, vaikka säätiö jakaisi kaikki apurahoihin varatut varat yhdelle järjestölle.

Viimein saatiin tukisäätiötä koskeva korkeimman hallinto-oikeuden päätös (KHO:2015:125). KHO kumosi hallinto-oikeuden ja Verohallinnon ennakkoratkaisun apurahoja jakavan tukisäätiön yleishyödyllisyyttä koskevassa asiassa. Ratkaisu on erityisen tärkeä ja ajankohtainen nyt, kun säätiöt käyvät läpi sääntöjään ja arvioivat tukisäätiömääritelmiä säätiölakiuudistuksen vuoksi.

KHO:n uuden tulkinnan mukaan säätiö voi siis tukea yleishyödyllisenä toimijana vain yhtä yhdistystä. KHO:n päätöksessä kerrotaan, että ”vuonna 1949 perustetun säätiön tarkoituksena oli tukea toimenpiteitä, joilla pyritään kehittämään nuorisoa taloudellisesti, sivistyksellisesti ja sosiaalisesti maaseudulla ja asutuskeskuksissa. Sääntöjensä mukaan säätiö on tukenut taloudellisesti poliittisen puolueen valtakunnallisen nuorisojärjestön toimintaa ja tukenut lisäksi vuosittain yksityishenkilöitä ja yhdistyksiä jakamalla opinto- ja muita apurahoja.

Säätiö on jatkossa suunnitellut jakavansa apurahoihin käytetyistä varoista vaihtoehtoisesti joko kaiken nuorisojärjestölle tai toisena vaihtoehtona kaksi kolmasosaa nuorisojärjestölle ja yhden kolmasosan muille yksityishenkilöille ja yhteisöille. Hakemuksen mukaan säätiöllä on noin kolmen miljoonan euron arvoinen rahastosalkku, jolla se rahoittaa toimintaansa, eikä säätiö harjoita liiketoimintaa.

Oikeudellisessa arvioinnissa todettiin kysymyksen kiteytyvän siihen, katsotaanko säätiön olevan tuloverolaissa tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö, kun sen tulot muodostuvat yksinomaan sijoitustoiminnan tuotoista ja se jakaa apurahoihin varatuista varoista joko kaiken tai kaksi kolmannesta nuorisojärjestölle. Tuotot, joiden verotuksesta nyt on kysymys, tulevat valtakunnallisen järjestön yleishyödyllisen toiminnan hyväksi samalla tavoin kuin jos järjestö olisi saanut ne omalla varainhankinnallaan tai oman sijoitustoimintansa tuottoina. Poliittisessa toiminnassa varainhankinta puoluejärjestöstä erillisen yhteisön toimesta on sinänsä tavanomaista.

Säätiötä pidettiin tuloverotuksessa yleishyödyllisenä yhteisönä, vaikka säätiö jakaisi kaikki apurahoihin varatut varat nuorisojärjestön tukemiseen.”

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1440758187267.html
Julkaistu 31.8.2015.