Millaista on säätiöyhdistyksen hallituksessa?

Artikkelit
|
19.12.2019
Liisa Suvikumpu, toimitusjohtaja, Säätiöt ja rahastot ry

Järkeä, sydäntä, idealismia, työtä ja sitoutumista. Kaikkea näitä tarvitaan hallituksemme jäseniltä, jotka ovat elimellinen osa yhdistyksen aivoja, sielua ja selkärankaa.

Säätiöt ja rahastot ry:n ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous kerran keväässä ja kerran syksyssä. Jäsenkunnan puolesta yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, joka valmistelee ja valvoo perinteiset vuosikelloasiat kuten strategian, toimintasuunnitelman, talousarvion, jäsenmaksuasiat ja tilinpäätöksen sekä nimittää käytännön toiminnasta vastaavan toimitusjohtajan. Lisäksi hallituksen asialistalla ovat lukemattomat ajankohtaiskysymykset yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kansainväliseen yhteistyöhön ja alan ohjeistusten laatimisesta tapahtumasuunnitteluun.

Vaikka Säätiöt ja rahastot ry. ei itse olekaan säätiö, sen toiminta noudattaa käytännössä samoja Säätiön hyvän hallinnon periaatteita kuin jäsenensäkin. Kansalaisyhteiskunnan tärkeänä vaikuttajana yhdistys on vaikuttavuudeltaan monin tavoin kokoaan suurempi, joten on erityisen tärkeätä, että sen kaikki toiminta noudattaa hyviä hallintotapoja ja parhaita käytäntöjä.

Yhdistyksen hallituksessa on sääntöjen mukaan 8–12 jäsentä, jotka syyskokous valitsee jäsenkunnan edustajien joukosta nimitystoimikunnan ehdotuksesta. Hallitus on suuri mutta suuruudessa piilee myös sen voima: 12 jäsenensä kautta hallitus tuntee erikokoisten ja -kielisten, eri aloilla ja eri puolella maata toimivien säätiöiden kysymykset ja haasteet, on jäsenkuntaa kattavasti edustava ja kaikilla säätiötoiminnan osa-alueilla asiantunteva. Hallituksessa on sekä luottamushenkilöitä että säätiöiden henkilöstöä, joten säätiötyön eri näkökulmat ovat myös edustettuina.

Tekemistä riittää – onneksi on korkea motivaatio

Käytännön työtä tehostaa jakautuminen toimikuntiin, joissa hallituksen jäsenet työskentelevät myös virallisten hallituksen kokousten ulkopuolella. Yhdistyksen toimivan johdon tukena esityksiä valmistelevat toimikunnat nimetään yleensä kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Teemat voivat vaihdella, mutta tärkeimmät aiheet tulevat käsitellyiksi: viestintä, varainhoito, tiede- ja taidepolitiikka sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja säätiöiden tulevaisuuden suunnitteleminen. Toimikunnat kokoontuvat yleensä kahdesta neljään kertaan vuodessa, mutta monet toimikuntien järjestämät omat tapahtumat, vertaispiirit, seminaarit ja koulutukset lisäävät tekemistä ja osallistumiskertoja.

Kun hallituksen virallisia kokouksia on tyypillisesti seitsemän vuodessa ja kukin hallituksen jäsen kuuluu lisäksi yhteen toimikuntaan, päätyy hallituksen tehtävissä kokoustamaan kerran kuussa. Hallituksen jäsenet myös isännöivät usein kokouksia tai tapahtumia, ja ovat läsnä jäsenkunnan kevät- ja syyskokouksissa sekä -seminaareissa. Säätiöyhdistys ottaa siis hallituksen jäsenistään kaiken irti. Vastineeksi hallituslaiset kehuvat työskentelyn olevan palkitsevaa ja merkittävästi omaa säätiöosaamista kasvattavaa (lue lisää hallituksen jäsenten näkemyksistä yhdistyksen toiminnasta täältä).

Säätiöt ja rahastot ry:n hallituksessa työskentelevät ovat kunnianhimoista väkeä, jolle säätiöiden kehittäminen on sekä järjen että sydämen asia. Pyrkimys auttaa jäseniä, tukea säätiöinstituutiota, parantaa tieteen- ja taiteentekijöiden asemaa sekä tehdä ylipäätään maailmasta parempi ovat voimakkaasti läsnä jokaisessa hallituksen kokouksessa. Aimo annos idealismia tekee säätiöiden puolesta työskentelemisen ilmeisen mielekkääksi ja motivoivaksi, sillä läsnäoloprosentit kokouksissa ovat huikeita, ja terävä, rakentava keskustelu asiasta kuin asiasta on aina taattu.

Kokonaisvaltainen näkemys omasta alasta ja ymmärrys myös muista oman organisaation lisäksi kasvavat aina yhteisiä asioita hoitaessa – myös säätiöyhdistyksessä.

Kuva: Säätiöt ja rahastot ry