Pääministerin tervehdys säätiöille ja vuosisadan rakentajille

Artikkelit
|
12.12.2017
Juha Sipilä

Vuosisadan rakentajat -haastekilpailun finalistit esittäytyivät syyskuussa 2017 viimeistä kertaa ennen kilpailun ratkaisemista. Yleisön joukossa Tavastia-klubilla oli myös pääministeri Juha Sipilä. Vaikka kilpailun palkintoapurahat on jo jaettu, säätiöiden ja ennakkoluulottoman kokeilemisen merkitystä korostava pääministerin puhe säilyy ajankohtaisena pitkän aikaa eteenpäin. Alle on koottu tärkeimmät katkelmat pääministerin terveisistä.

Hyvät Vuosisadan rakentajat, arvoisa yleisö,

Moni teistä on varmasti kuullut sanonnan ”moka on lahja”. Tämän ajattelutavan omaksuminen ei kuitenkaan ole helppoa. Usein me pelkäämme virheitä niin paljon, että epäonnistumisen pelko murentaa uskalluksen yrittää. Olen iloinen, että Suomeen on vähitellen syntymässä kokeilukulttuurin henkeä! Uusien ratkaisujen löytäminen onnistuu vain kokeilemalla ja tekemällä, siitäkin huolimatta, että epäonnistumisen mahdollisuus on olemassa. Uudet ratkaisut vaativat syntyäkseen tietoa ja osaamista, mutta myös ilmapiirin, jossa uskalletaan esittää vielä vähän epävarmatkin ideat. Yhdessä kehittämällä ja hiomalla raakileet voivat paljastua timanteiksi.

Kokeilukulttuuri on hyvä alku tekemiselle, mutta uusien ratkaisujen etsijät tarvitsevat työlleen myös otolliset olosuhteet. Säätiöiden rooli suomalaisessa yhteiskunnassa on korvaamaton, sillä ne luovat jatkuvasti mahdollisuuksia uusille kokeiluille ja ratkaisuille. Moni arvokas innovaatio olisi jäänyt toteutumatta ilman säätiöiden apua. Täälläkin on paikalla runsaasti eri säätiöiden edustajia. Te toimitte ihailtavan pitkäjänteisesti arvojenne ja tavoitteidenne pohjalta mitä moninaisimmilla aloilla ja tavoilla. Vuosisadan rakentajat -kilpailu on osoitus siitä, että säätiöissä työskennellään hartiavoimin 100-vuotiaan Suomen parhaaksi.

Nuoruus on jatkuvaa kokeilua. Ihminen kasvaa aikuiseksi yritysten ja epäonnistumisten kautta, samalla jatkuvasti oppien. Jokaisen suomalaisen nuoren on saatava kasvaa ympäristössä, jossa moka ei koidu kohtaloksi, vaan on sen sijaan mahdollisuus oppimiseen sekä uuden suunnan löytämiseen.

Tiimienne ratkaisuissa on yhdistetty ennakkoluulottomasti eri alojen osaamista; tiedettä, taidetta ja teknologisia sovelluksia. On ilahduttavaa huomata, että tiimeihin on otettu mukaan nuoria ja heitä on todella kuultu kilpailutöiden suunnittelussa. Tämän päivän nuoret ovat tulevaisuuden yhteiskunnan rakentajia. Siksi on valtavan tärkeää, että nuoret saavat jo varhaisessa vaiheessa kokea pystyvänsä vaikuttamaan omaan elämäänsä ja ympäristöönsä. Jokaisessa nuoressa piilee valtava potentiaali. Heillä on uutta näkökulmaa ja ideoita, jotka tulevat vielä muuttamaan maailmaa. Tämä ajattelutapa meidän pitäisi Suomessa yhä paremmin omaksua.

Haastekilpailussa huomio on kiinnitetty nuorten jokapäiväisessä elämässä mukana oleviin ihmisiin ja heidän kykyynsä tukea nuorten hyvinvointia ja osallisuutta. Yhteisöissä on valtavasti voimaa. Kuuluminen itseään suurempaan kokonaisuuteen antaa merkityksellisyyden tunteen, olipa kyse sitten harrastustoiminnasta tai koululuokasta. Yksikin kannustava ihminen lähellä nuorta voi muuttaa elämän suunnan.

Vuosisadan rakentajat -haastekilpailu sekä te kaikki osallistujat ja mukana olevat säätiöt olette parhaalla mahdollisella tavalla toteuttamassa itsenäisyytemme juhlavuoden henkeä. Lämmin kiitos siitä! Yhdessä voimme vahvistaa kulttuuria, jossa emme anna epäonnistumisen pelon lamauttaa, vaan sen sijaan nauramme virheille, opimme niistä ja yritämme uudelleen. Yhdessä nuorten kanssa voimme rakentaa heille paremman tulevaisuuden.

Vuosisadan rakentajat

Kuva: Samu Hintsa