Säätiön vastuullisen sijoittamisen opas on ilmestynyt

26.05.2020

Yleishyödyllisille säätiöille ja rahastoille vastuullisuus on olennainen osa kaikkea toimintaa, myös sijoittamista. Säätiöt ja rahastot ry:n opas kokoaa säätiöille oleelliset perustiedot aiheesta sekä esittelee käytännön esimerkkejä siitä, miten vastuullisuutta voi viedä eteenpäin.

Vastuullinen sijoittaminen on ympäristövaikutusten (environmental), sosiaalisten vaikutusten (social) sekä hyvään hallintoon (governance) liittyvien tekijöiden (=ESG) ottamista huomioon omassa sijoitustoiminnassa.

Moni säätiö on jo sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen. Kirjo on kuitenkin suuri: osalla säätiöistä vastuullisuuden kirjaukset sijoitusstrategiassa ovat minimitasolla, toiset ovat ulottaneet vastuullisuuden jo kaikkiin omaisuuslajeihin ja edistävät alankin kehittymistä omilla vaatimuksillaan palveluntarjoajille.

Hyvin toimiva säätiö laatii oman vastuullisen sijoittamisen politiikan tai strategian, jota myös päivitetään ja jonka toteutumista seurataan säännöllisesti. Kaikille sopivaa vastuullisen sijoittamisen mallia on säätiöiden erilaisuudesta johtuen mahdotonta laatia, mutta tietyt perusasiat sisältyvät väistämättä aina vastuulliseen sijoittamiseen.

Säätiön vastuullinen sijoittaminen on tarkoitettu avuksi ja inspiraatioksi säätiöiden hallituksille ja muulle johdolle niiden suunnitellessa ja toteuttaessa vastuullisen sijoittamisen ratkaisujaan. Esimerkkien tarkoitus on tarjota tietoa muiden vertaisten tekemisistä ja helpottaa säätiöiden omien vastuullisen sijoittamisen strategioiden ja -suositusten laatimista.

Tärkeätä on liike: vastuullisuudessa ei ole yhtä ainoata tietä, mutta eteenpäin voi mennä askel kerrallaan.

Säätiön vastuullinen sijoittaminen. Säätiöt ja rahastot ry 2020.

Opas julkaistaan myös ruotsiksi.