Selvitys: Comparative Highlights of Foundation Laws

Artikkelit
|
15.12.2021
Martin Löfman, juristi, Säätiöt ja rahastot ry

EFC ja Dafne ovat julkaisseet laajan, vertailevan katsauksen säätiöiden oikeudellisista ja verotuksellisista ympäristöistä sekä trendeistä ja kehityssuunnista eri maissa.

Katsaus perustuu 40 maaraporttiin. Suomesta maaraportin on koonnut Säätiöt ja rahastot ry:n lakimies Martin Löfman.

Raportissa Comparative Highlights of Foundation Laws tarkastellaan vertailevasta näkökulmasta, miten säätiötoimintaa säännellään Euroopassa, mitä lakisääteisiä vaatimuksia säätiön perustamiselle on, voivatko säätiöt harjoittaa vain yleishyödyllistä toimintaa, mitä vaatimuksia on asetettu hallinnolle, millaisia ​​verokannustimia on olemassa lahjoitusten lisäämiseksi tai mikä vaikutus rahanpesun ja terrorismin vastaisella lainsäädännöllä on Euroopan säätiösektorille.

”Katsaus on myös toimiva työkalu säätiöiden kansainvälisessä työssä”

Tutkimus osoittaa, että yhdentymissuuntauksista huolimatta rajat ylittävälle yleishyödylliselle toiminnalle on edelleen olemassa esteitä, eikä eurooppalaiset yhtenäismarkkinat yleishyödylliselle toiminnalle ole vielä toteutunut.

Katsaus on myös toimiva työkalu säätiöiden kansainvälisessä työssä, kun halutaan selvittää miten jokin säätiöjuridinen tai verotuksellinen asia on järjestetty muissa maissa.

Lue lisää 

Comparative Highlights of Foundation Laws. The Operating Environment for Foundations in Europe. Philanthropy Europe Association (Philea), 2021.

Katso myös Säätiöjuridiikan kysymyksiä ja vastauksia