Siltojen rakentamista ukrainalaisten hyväksi

Artikkelit
|
06.06.2022
Liisa Suvikumpu, toimitusjohtaja & Virve Zenkner, viestintäpäällikkö, Säätiöt ja rahastot ry

Sota Euroopassa ja ukrainalaisten avuntarve tuli Suomelle odottamatta. Säätiöt antoivat hätäapuna maaliskuussa 185.000 euroa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piirille, joka tarjoaa apua Ukrainasta paenneille. Yhteiskuntaa tarvitaan nyt apuun, sillä vapaaehtoisten hartiat eivät enää riitä.

Säätiöt pystyvät reagoimaan nopeasti, kunhan tuettava toiminta on niiden sääntöjen mukaista. Kriisitilanteissa tämä on ehdoton etu koko yhteiskunnalle. Se nähtiin vastikään koronapandemiassa ja nyt ukrainalaisten pakolaisten tarvitessa välitöntä apua Suomeen saapuessaan.

– Yhdistyksemme ei kerää rahaa eikä pyydä avustuksia muille normaalioloissa. Se ei ole jatkossakaan tarkoituksemme, mutta sota Euroopassa ja ukrainalaisten avuntarve tuli kaikille odottamatta. Ei Suomessa kukaan – valtiokaan – ollut varautunut tällaiseen. Siksi teimme maaliskuussa aivan poikkeuksellisen ratkaisun pyytää apua jäseniltämme Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piirille, joka oli jo aloittanut avun tarjoamisen ukrainalaisten yhdistyksen perustamassa Vallilan Help Centerissä. Päätöksen teki helpoksi se, että MLL on erittäin ammattimainen ja luotettava toimija, kertoo Säätiöt ja rahastot ry:n toimitusjohtaja Liisa Suvikumpu.

Muutamassa viikossa MLL:n Uudenmaan piiri sai säätiöiltä 185 000 euroa. Lahjoituksia tekivät pika-aikataululla Koneen Säätiö, Matti Wilskan säätiö, Eileen Starckjohann ja Thelma Starckjohann-Bruun säätiö, Föreningen Konstsamfundet, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Oskar Öflunds Stiftelse, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse, Suomen Kulttuurirahasto, Tiina ja Antti Herlinin säätiö ja Väinö Tannerin säätiö.

Säätiöt ja rahastot ry:n jäsenet ovat tehneet myös muita merkittäviä aloitteita ukrainalaisten tukemiseksi kuten majoitusjärjestelyitä, tutkijoiden ja taiteilijoiden työskentelyapurahoja ja residenssipaikkoja, tukea Ukrainasta Suomeen saapuvien opiskelijoiden auttamiseksi sekä kotoutumisapua.

Taloudellinen tuki muuttuu inhimillisyydeksi

Säätiöiden tuella Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piirin työ on edennyt hyvin, ja toimintaa on voitu laajentaa sekä alueellisesti että käytännön tekemisessä. MLL tavoittaa apua tarvitsevia hyvin, ja nyt piiri auttaa Suomeen sotaa paenneita ukrainalaisia pääkaupunkiseudulla kolmessa auttamiskeskuksessa Helsingin Vallilassa, Espoon Leppävaarassa ja Vantaan Koivukylässä. 

MLL:n omat työntekijät tarjoavat ukrainalaisille neuvontaa ja ohjausta, järjestävät vanhempainryhmiä, perhekahviloita ja kielikerhoja sekä koordinoivat vapaaehtoisten toimintaa. MLL:n kouluttamat vapaaehtoiset hoitavat mm. ruoka- ja vaatejakelua, antavat toiminnallista ohjausta lapsille ja aikuisille, ovat apuna vanhempainryhmissä, perhekahviloissa sekä suomen kielen kerhoissa. MLL:n toiveena on jatkossa tehdä vielä enemmän yhteistyötä eri asiantuntijakumppaneiden kanssa, jotta kaikki järjestöt voisivat parhaiten auttaa juuri niiden omilla osaamisalueilla.

– Jo annettu taloudellinen tuki on hieno osoitus säätiöiden reagointikyvystä. Poikkeuksellisessa tilanteessa säätiöt näyttivät, miten nopeasti, tehokkaasti ja tuloksellisesti ne voivat tukea yhteiskuntaamme poikkeusoloissa, joissa valtion ja kuntien toimien organisoituminen väistämättä kestää ja tarvitaan nopeata siltarahoitusta, Liisa Suvikumpu sanoo.

Tilanne on huolestuttava – lapset ovat nälissään ja kestäviä ratkaisuja tarvitaan

Avun antamista vaikeuttaa arvaamaton tulevaisuus. Sodan päättyminen on pitkittynyt ja uudet saapuvat pakolaiset ovat fyysisesti ja psyykkisesti huonommassa kunnossa.

– Osa tulijoista on asunut hirvittävissä oloissa kuukausia, lapset ovat nälästä heikkoja ja äidit traumatisoituneita. Olemme joutuneet säännöstelemään aineellista apua, koska avuntarpeen ennakoidaan jatkuvan niin pitkään, ettemme voi käyttää kaikkia varoja heti, kertoo MLL:n Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja Pia Metsähuone

Kuitenkin juuri ruoka-avusta ja perustarpeista kuten hygieniatuotteista on päivittäin huutava pula. Suomeen paenneista ukrainalaisista 70 % asuu kotimajoituksessa eikä valtion maksama vastaanottoraha riitä edes perustarpeisiin. 

Selvää on, että avun tarve jatkuu pitkään. Arvio on, että Suomeen tulee loppuvuoden aikana enimmillään jopa 60.000 ukrainalaista, joista lähes puolet on lapsia. 

– Miten heidät ruokitaan, jos tähän astikaan tulleille 30.000:lle ei riitä ruoka-apua? Suomessa ei voi olla tuhansittain nälkäisiä ihmisiä. Julkista sektoria tarvitaan vahvemmin mukaan: nyt kotimajoituksessa olevien ukrainalaisten tuki on pitkälti kolmannen sektorin ja vapaaehtoisten kansalaisten varassa. Tilanne ei ole hallinnassa, osa vapaaehtoisista alkaa väsyä eikä kansalaisyhteiskunta voi kantaa päävastuuta. Uusia, pysyviä yhteiskunnallisia ratkaisuja tarvitaan nyt, sanoo Liisa Suvikumpu.

Lue lisää

Ukraina ansaitsee kaiken tuen – säätiön on silti noudatettava säätiölakia ja tarkoituspykäläänsä

Philean Philanthropy for Ukraine kokoaa yhteen tietoa säätiöiden tukitoimista ukrainalaisten auttamiseksi eri puolilta Eurooppaa. Sivuston tarkoituksena on tarjota kokonaiskuvaa ja helpottaa näin avun kansainvälistä koordinointia. Säätiöt voivat ilmoittaa sivustolla tiedot tuestaan. 

Koronakriisi ja säätiöt

Kuva: Shutterstock