Ukraina ansaitsee kaiken tuen – säätiön on silti noudatettava säätiölakia ja tarkoituspykäläänsä

Artikkelit
|
02.03.2022
Säätiöt ja rahastot ry

Ukrainan sota ja sen seuraukset ovat herättäneet auttamishalun myös säätiöissä. Siinä missä monet valtiot, yritykset ja yksityishenkilöt ovat halunneet tukea Ukrainaa hädässä, yleishyödylliset säätiöt ja rahastot joutuvat tarkistamaan sääntöjensä tarkoitusmääräykset ennen apuun rientämistä.

– Tuntuisi luontevalta, että yleishyödyllinen säätiö antaisi lahjoituksen ukrainalaisten hyväksi. Meille on tullut useita yhteydenottoja aiheesta, sillä myös säätiöissä ollaan ukrainalaisten tilanteesta hyvin järkyttyneitä ja heitä halutaan auttaa. Lahjoituksen esteeksi saattavat kuitenkin nousta säätiön säännöt. Säätiötoiminnan ydintä on tarkoituksen toteuttaminen säännöissä määrätyllä tavalla eikä mikään ylitä tätä, Säätiöt ja rahastot ry:n toimitusjohtaja Liisa Suvikumpu kertoo.

Ikuisiksi tarkoitettuja säätiöitä sitoo niiden säännöissä mainittu tarkoitus, jota toiminnan on edistettävä. Jos säännöissä ei ole mainittu esimerkiksi humanitääristä tai kansainvälistä toimintaa, lahjoitusta Ukrainan hyväksi voi olla vaikea perustella. Säätiöiden oma harkinta ja johdon vastuu korostuvat: jokaisen säätiön on itse tulkittava, miten niiden säännöt mahdollistavat tuen Ukranaille vai mahdollistavatko lainkaan.

”Kannustamme jokaista, jolle se on mahdollista, osallistumaan humanitaarisen hädän lievittämiseen lahjoittamalla.”

Yrityksissä lahjoittamiseen ei liity samankaltaisia ongelmia, koska ne voivat osakeyhtiölain perusteella tietyin rajoituksin myöntää vastikkeettomia tukia yleishyödylliseen tarkoitukseen.

”Yhtiökokous voi päättää lahjan antamisesta yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen, jos lahjoituksen määrää voidaan käyttötarkoitukseen sekä yhtiön tilaan ja muihin olosuhteisiin katsoen pitää kohtuullisena. Hallitus saa käyttää sanottuun tarkoitukseen varoja, joiden merkitys yhtiön tila huomioon ottaen on vähäinen.” (OYL 13:8 Lahjat)

Säätiölaissa vastaavaa kirjausta ei ole. – Olemme konsultoineet asiassa myös säätiöiden toimintaa valvovaa Patentti- ja rekisterihallitusta, joka ei voi poiketa säätiölain tulkinnasta, vaikka ymmärtääkin säätiöiden halun auttaa hädänalaisia, kertoo Liisa Suvikumpu.

Venäjän sotatoimet aiheuttavat humanitaarisen kriisin Ukrainassa ja laajemmin Euroopassa. Unicef arvioi, että jopa viisi miljoonaa ukrainalaista pakenee naapurimaihin. Kannustamme jokaista, jolle se on mahdollista, osallistumaan humanitaarisen hädän lievittämiseen lahjoittamalla.

Tarkistuslista lahjoitusta suunnittelevalle säätiölle

  • Tarkista säätiösi säännöt ja tarkoituspykälä: millaisen toiminnan tai tukemisen ne mahdollistavat?
  • Mieti, onko lahjoitus perusteltu säätiön tarkoituksen ja edun kannalta.
  • Jos epäröit tarkoituspykälän soveltumista, keskustele tilintarkastajasi kanssa.
  • Säätiön hallituksen kannattaa keskustella toimista tarkasti yllä olevat näkökulmat tiedostaen ja tehdä huolellisesti harkittu päätös kirjaten perustelut tarkasti.

Lue lisää

Kuva: Shutterstock