Unga skapar fred i finländska städer

Artikkelit
|
18.12.2020
Camilla Lindberg

Tusentals ungdomar och hundratals goda gärningar. Gutsy Go-metoden som vunnit Finlands största innovationspris, stiftelsernas ”Vuosisadan rakentajat – Sekelskaparna” sporrar ungdomar att bli fredsbyggare där de bor. En av dessa kommuner som provat metoden två gånger är Sibbo.

–  Först var jag väldigt tveksam till det här projektet. Jag undrade om vi ungdomar på riktigt skulle kunna hitta på något smart, säger Joel Väänänen.

Förra läsåret var han niondeklassare i Kungsvägens skola i Sibbo, och fick då vara med om en annorlunda skolvecka. Det här var andra gången som skolan ordnade en Gutsy Go-vecka för sina elever.

– Första dagen var en kick-off dag, andra dagen var det kris, skrattar Ronja Roms som var med under veckan i egenskap av kommunens specialungdomsarbetare.

Hon nappade på idén eftersom det var tillräckligt annorlunda och fascinerande att få följa med hur ett stort maskineri med ett helt media-team i spetsen gick loss ute i skolorna. I teamet förenas nämligen olika kompetenser inom media, pedagogik, samhällspedagogik, evenemangskoordinering, film och varumärkesimplementering. 

Metoden bygger på delaktighet

Gutsy Go inleds oftast med en tre dagar lång coachutbildning för lärare och ungdomsledare, där deltagarna ges verktyg att stöda det kommande arbetet tillsammans med teamet och ungdomarna. Under den aktiva projektveckan ute i skolorna som sedan följer, delas alla åttondeklassare (ibland även niondeklassare) in i grupper på ungefär tio personer. Tillsammans kommer man överens om ett fredsfrämjande tema att arbeta med. Att hitta ett gemensamt tema kan vara en utmanande process som inledningsvis föder en viss frustration hos de unga.

– Metoden bygger i slutändan på delaktighet och inger en känsla av att vara behövd och att man kan påverka, säger producenten och utvecklaren Veera Ikonen.

Ungdomarna i de finländska skolor som haft besök av Gutsy Go-teamet, har till exempel valt att fokusera på mental hälsa och att hjälpa hemlösa. De har också erbjudit digital hjälp och utbildning för att underlätta återkomsten till det civila livet för personer som suttit i fängelse. Den globala miljökrisen har också tangerats. Men det finns några områden som alltid upprepar sig.

– Oberoende av stad har det visat sig att ungdomar har en stark längtan att få hjälpa äldre som är ensamma. Andra populära teman har varit barnfamiljer och de rädslor som småbarn upplever när de till exempel ska börja skolan, säger Veera Ikonen.

Under projektveckan filmar ungdomarna sin egen process, men de får även hjälp av professionella filmare och klippare. Slutmålet är att producera en kort och kärnfull filmsnutt som synliggör det arbete som varje enskild grupp arbetat med under veckan. Filmen visas upp under en dynamisk premiär och de nya fredsidéerna sprids sedan vidare via sociala medier.

I Sibbo uppstod ett team som hjälpte en äldre person att förverkliga en dröm som hon länge haft, att sticka en tröja. Ungdomarna i gruppen hjälpte till med stickandet och bjöd även in andra personer som deltog i processen. Under premiären så överräckte man den färdiga tröjan till den överväldigande damen.

”Där fanns en gammal person som inte hade fått gå ut på fyra månader före vi kom dit. Jag tänkte att om inte vårdpersonalen eller familjen hinner, så varför inte jag?” – Joel Väänänen

Joel Väänänen deltog i en grupp som valde att gå till rehabiliteringsavdelningen vid kommunens hälsovårdscentral och ta ut äldre på en promenad. Det här är en lovvärd syssla som Joel Väänänen fortsatt med också efter Gutsy Go-veckan.

– Där fanns en gammal person som inte hade fått gå ut på fyra månader före vi kom dit. Jag tänkte att om inte vårdpersonalen eller familjen hinner, så varför inte jag? 

Joel Väänänen konstaterar i efterhand att det varit en stor glädje att få glädja andra. Dessutom har han fått viktig erfarenhet av hur man bäst kommunicerar med äldre människor.

Joel Väänänen blev så inspirerad av fredsarbetet att han valde att gå ytterligare ett steg längre och bli en Gutsy Sparks. Det innebär i korthet att tonåringen genomgår en Gutsy Go-utbildning och sedan fortsätter att ta fram modiga fredsgärningar som införs i ungdomars vardag och skolans verksamhet.

Våga släppa handbromsarna

Ur lärarsynvinkel finns det många goda effekter som visar sig under och efter en Gutsy Go-vecka.

– Man ser helt nya sidor hos sina elever. De som kanske fastnat i ett rollmönster och hamnat på ”svarta listan” visar plötsligt helt nya sidor av sig själv. Växelverkan mellan elever och lärare blir ledigare när man kommer bort från sin lärarstämpel, säger kemi- och matematik läraren Annika Railila.

I Sibbo valde man att hålla Gutsy Go-veckan i samarbete med finskspråkiga Sipoonjoen koulu som verkar i samma hus, vilket även bidrog till att språkgränserna luckrades upp.

– Det här är ingen lätt vecka, varken för lärare eller elever. Men den ger sådana färdigheter som skolan inte annars så lätt kan erbjuda, säger Railila.

En viktig aspekt för en lyckad temavecka som ger maximal utdelning är enligt specialungdomsarbetaren Ronja Roms att hela kommunen involveras. De kan handla om tjänstemän och kommundirektörer som kanske får en påhälsning av ungdomarna under veckan och därför behöver vara införstådda med konceptet.

– Det konkreta fredsarbetet ger ungdomarna en chans att få skina och det ökar kommuninvånarnas förståelse när de får se också det fina i ungdomarna, säger Ronja Roms.

Hon hänvisar till en våg att illvilja och medveten förstörelse i stadsbilden som föregick Gutsy Go-veckan. Det bidrog till en negativ generaliserad bild av stadens ungdomar.

I likhet med läraren Annika Railila betonar hon att metoden kanske inte passar precis alla ungdomar, men bägge påpekar att traditionella lektioner i ett klassrum enligt ordnat schema kanske inte heller passar alla.

– Det här gör att kommun och skola kommer närmare varandra. Skolan blir en del av en större helhet och det skapar en unik stämning, säger Ronja Roms.

Till att alla dem som planerar att genomföra en Gutsy Go-vecka i sin kommun har hon ett tips:

– Våga släppa handbromsarna. Då får ni fina resultat!

Kort om Gutsy Go-metoden

Gutsy Go är en metod som premierats med Finlands största innovationspris Vuosisadan rakentajat – Sekelskaparna, som var en gåva från 44 finländska fonder och stiftelser till ett hundraårigt Finland i 2017. Här förenas bästa praxis inom pedagogik, media och fredsarbete. Elever främst i årskurs 8 får utmaningen att bli fredsskapare på sina egna hemorter. De unga tar fram lösningar för att främja samhällsfred och välmående, samt förebygga polarisering och konflikter i samhället. 

Arbetet sker i samarbete med städer och kommuner. Ungdomarna sporras till att ta fram lösningar på hemstadens problem och sedan effektfullt kommunicera lösningarna.Initiativen som arbetats fram under en skolvecka syns i sociala medier och under premiärkvällar.

Samarbetspartner är förutom kommuner, polisen och skolor, till exempel Justitieministeriet, Läkarföreningen Duodecim, Finnkino och Finnish Youth Research Society, samt olika utbildnings- och kulturinstitutioner.

Gutsy Go har hittills besökt cirka femton städer i Finland. Bland de svenskspråkiga skolorna som fått besök av teamet finns Kungsvägens skola i Sibbo och under arbete är svenskspråkiga skolor i Vasa.

Artikeln har tidigare publicerats i SFV magasinet 3/2020 av Svenska folkskolans vänner.

.

Bild: Vertti Luoma: Gutsy Go-veckan i Sibbo.