Uusi kansallisaarre?! Lupauksia herättävä tutkimustietovaranto

Artikkelit
|
21.03.2017
Liisa Suvikumpu, toimitusjohtaja, Säätiöt ja rahastot ry

OKM:n ja sidosryhmien yhteistyönä suunnitellaan kansallisen tutkimustietovarannon julkaisemista. Hankkeen tavoite on kerätä tieto tutkijoiden tuloksista yhteen niin, että tiedot olisivat saatavilla yhdestä paikasta eri tarkoituksiin helposti ja avoimesti. Tuloksena syntyy kattava kokonaiskuva siitä, mitä ja miten Suomessa tutkitaan – ja millä rahalla.

Tieteellinen tutkimus ja sen tulokset digitalisoituvat vauhdilla, ja tieteen avoimuudesta on tullut arvostettu hyve. Kuten muunkin tiedon määrä, myös erilaisten tutkimustulosten ja -tuotosten määrät kasvavat eksponentiaalisesti. Tutkimusta kuvaavia tietoja kerätään lukemattomiin erilaisiin tietojärjestelmiin, joista monet ovat päällekkäisiä, osa suljettuja ja toiset vaikeasti löydettävissä. Usein tuntuukin, että yksinkertaisiakaan tilastotietoja vaikkapa aloittain tai yliopistoittain ei ole saatavilla millään keinoin. Tiedon määrä ja käytettävyys eivät siis kohtaa.

Tutkimustuotosten tehokas kokoaminen ja hallinnointi edellyttävät tutkimusta kuvaavien tietojen yhdenmukaista määrittelyä ja sujuvaa käsittelyä. Tutkimusta kuvaavia tietoja ovat esimerkiksi julkaisuja, tutkimusaineistoja, tutkimusinfrastruktuureita, hankkeita, tutkijoita ja tutkimusryhmiä koskevat metatiedot. Niitä tarvitaan jatkuvasti itse tutkimustyössä sekä tutkimukseen liittyvissä hallinnollisissa prosesseissa kuten rahoitushauissa, -arvioinneissa ja -raportoinnissa, tilastoinnissa, tiedonhauissa, julkaisutoiminnassa ja muussa tutkimustiedon levittämisessä. Tiedettä tukeville apurahasäätiöille tutkimustietovaranto voisi merkitä aivan uusia työvälineitä apurahaprosessien tehostamiseen ja rahoituksen vaikuttavuuden arviointiin.

Olemassa olevien ja jatkuvasti syntyvien uusien tietovirtojen käytettävyyden parantaminen vähentää kaikkien tutkimuskentällä toimivien hallinnollista työtaakkaa sekä edesauttaa tietojen saatavuutta ja löydettävyyttä. Siitä hyötyvät niin tutkijat, tutkimusorganisaatiot ja rahoittajat kuin tietoihin perustuvia päätöksiä tekevä hallinto. Kaiken muun hyvän lisäksi tutkimustieto on paremmin sitä hyödyntävien kansalaisten ja median saatavilla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö suunnittelee kansallista tutkimustietovarantoa, joka jo muutaman vuoden kuluttua merkitsisi, että tutkimusta kuvaavat tiedot ovat sujuvasti hyödynnettävissä erilaisissa palveluissa, tiedot syötetään järjestelmiin vain kerran ja tutkimustietojen syöttämistä automatisoidaan. Tietovirtojen sujuvoittaminen edellyttää avoimia rajapintoja, semanttisista yhteen toimivuutta, yhteisiä tietomäärityksiä sekä valmiuksia tiedonsiirron automatisointiin.

Hanke merkitsee yksinkertaisesti siis tutkimuksen tietovirtojen järkeistämistä ja yhdenmukaistamista. Seurauksena:

Avoimen tieteen tukemisen, tutkimustiedon levittämisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäksi säätiöille hanke on kiinnostava, koska tietokantaan voidaan lisätä tiedot myös yksityisestä säätiörahoituksesta. Tietokanta tekisi myös säätiörahoituksen uudella tavalla kootusti, selkeästi ja avoimesti näkyväksi. Se edesauttaisi merkittävällä tavalla rahoituspäätösten tulosten ja vaikuttavuuden seuraamista ja arvioimista.

Lisätietoja hankkeesta on tulossa lähiaikoina ministeriöstä.