Yleishyödyllisyyden yhteismarkkinat

Artikkelit
|
18.06.2018
Päivi Tikka, vt. toimitusjohtaja SRNK

Vaikka tuotteet ja palvelut liikkuvat vapaasti ympäri Eurooppaa, säätiöiden ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen on edelleen vaikea tehdä tehokasta rajat ylittävää yhteistyötä. Eurooppaan on aika rakentaa yleishyödyllisyyden yhteismarkkinat.

Eurooppa on todellinen säätiöiden maanosa. Euroopan 114 000 yleishyödyllistä säätiötä käyttävät vuosittain 60 miljardia euroa tieteen, taiteen, kulttuurin sekä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten pyrkimysten edistämiseen. Säätiöiden yhteinen pääoma on 511 miljardia euroa, joten niiden yhteistyöpotentiaali on syytä saada tehokäyttöön. On arvioitu, että epäyhtenäisen sääntelyn takia valtioiden välisissä hankkeissa valuu vuosittain hukkaan jopa 100 miljoonaa euroa säätiörahaa.

Eurooppalaiset säätiöorganisaatiot ovat nyt yhdistäneet voimansa ja ryhtyneet etsimään ratkaisuja tilanteeseen. European Foundation Centre (EFC) on eurooppalaisten säätiöiden yhteistyöelin, kun taas Dafne (Donors and Foundations Networks in Europe) yhdistää kansallisia säätiöyhdistyksiä ja EVPA (European Venture Philanthropy Association) yleishyödyllisen toiminnan pääomittamisesta kiinnostuneita organisaatioita. Nämä kaikki kolme organisaatiota pitävät majaa Brysselissä sijaitsevassa Philanthropy House -rakennuksessa. Toukokuussa 2018 ne järjestivät ensimmäistä kertaa yhteisen konferenssin Philanthropy Scrum – Co-creating a Single Market for Philanthropy.

Mukaan konferenssiin oli kutsuttu myös johtavia virkamiehiä Euroopan komissiosta. Kerstin Jorna Talous- ja rahoitusasioiden pääosastolta ilmoitti, että osana uutta InvestEU-ohjelmaa komissio haluaa vahvistaa säätiöiden osallistumismahdollisuuksia Euroopan tulevaisuuden muovaamiseen ja helpottaa yksityisen pääoman mobilisointia yhteiseen hyvään. EVPA:n puheenjohtaja Madeleine Clarke piti komission ilmoitusta historiallisena rajapyykkinä. Ohjelma antaisi säätiöille ensimmäistä kertaa mahdollisuuden investoida turvallisesti yhteisiin eurooppalaisiin hankkeisiin ja kehityskohteisiin.

EFC, Dafne ja EVPA ovat sitoutuneita käyttämään asiantuntemustaan ja resurssejaan eurooppalaisten yleishyödyllisen toimijoiden hyväksi. ”Yhdessä voimme puhua koko sektorin puolesta ja vaikuttaa entistä tehokkaammin eurooppalaiseen säätiökenttään ja yhteiskuntaan”, totesi EFC:n puheenjohtaja Massimo Lapucci. Hänen mielestään konferenssi oli tärkeä kehitysaskel säätiökentän yhteistyölle poliittisten päättäjien kanssa. Parhaillaan ollaan nimittäin luomassa toimintaolosuhteita, jotka mahdollistavat yleishyödyllisten organisaatioiden yhteisen vaikuttavuuden kasvamisen.


Tämä artikkeli pohjautuu Philanthropy Scrum -konferenssin jälkeen julkaistuun Dafnen lehdistötiedotteeseen ja konferenssin järjestäjien ydinviestit tiivistävään esitteeseen.

Kuva: Päivi Tikka